Blog

çocuk edebiyatı

Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Kitapları

Çocuk edebiyatı, edebiyat alanı içerisinden sonradan ayrışarak ortaya çıkmış bir alandır. Bazen çocuğun başrol olduğu kitaplar bazen de çocuğa yönelik yazılan kitaplar çocuk edebiyatı içerisinde kabul edilir. Bir tanım yapmak gerekirse çocuk edebiyatı, temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan; çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düşünce ve hayal dünyasına uygun; çocuk bakışını ve çocuk gerçekliğini yansıtan, […]

Özel Eğitimde Kaynaştırma

Kaynaştırma; özel öğrenme güçlüğü (disleksi, diskalkuli, disgrafi, dispraksi), otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, görme engelli , işitme engelli, ortopedik engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların kendi yaşıtları ile kendi kademesinde örgün öğretim sistemine dahil olma durumudur. Bu sistemdeki genel amaç hem engelli çocuğun normal gelişim gösteren akranları ile sosyal ilişkiler kurması hem de […]

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu(OSB), ya da bilinen kısa adıyla otizm doğuştan gelen, erken çocukluk döneminin ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden karmaşık bir nöro gelişimsel farklılıktır. Bireyin nöro-gelişiminde çevreyi nasıl algıladığını ve insanlarla nasıl iletişim kurduğunu etkileyen bu nedenle de sosyal etkileşim ve ifade becerisinde sorunlara sebep olan fizyolojik bir durumdur. Otizm spektrum bozukluğunun kalıtsal […]

erken müdahale

Erken Müdahale Nedir?

Erken müdahale, doğum sürecinden itibaren gelişimsel gecikmesi, riskli durumu olan bebek veya çocuğun gelişim durumunda bireysel, çevresel hem bireysel hem çevre arasındaki ilişkilerini kapsayan durumları olumlu yönde değiştirme, düzeltme, geliştirme amacıyla kaynakların bilinçli kullanıldığı yönlendirilmiş kapsamlı bir süreçtir. Erken müdahale sözcüğü aslında kendi anlamında neyi amaçladığını da yansıtmaktadır. Bunlardan biri, çocuklara mümkün olan en erken […]

Özel Eğitimde Tuvalet Eğitimi 

İçindekiler1 Tuvalet Yapma Becerisinin Kazandırılmasının Önemi  1.1 Tuvalet Eğitimine Başlamadan Önce Dikkat Edilecek Noktalar 2 Tuvalet Kontrolünü Kazandırma Yöntemleri 2.1 Geleneksel Yöntem2.2 Geleneksel Yöntemle Gece Tuvalet Kontrolünün Kazandırılması2.3 Hızlı Yöntem 2.3.1 Hızlı Yöntemle Gündüz Tuvalet Kontrolünün Kazandırılması 2.3.2 Hızlı Yöntemle Gece Tuvalet Kontrolünün Kazandırılması3 Bağımsız Olarak Tuvalet Yapma Becerisi4 Tuvalet Eğitimi Öğretim Öğeleri4.1 Uzun – Kısa ve Öğretimsel Amaçların Belirlenmesi4.2 […]

disgrafi etkinlikleri

Disgrafi Etkinlikleri

Çocuklarımızın yazma ile ilgili yaşadığı mücadeleyi izlemek zor olsa da, onların ince motor becerilerine, parmak tutuşlarına, özgüvenlerine ve yazma becerilerine yardımcı olmak için yapabileceğimiz bazı disgrafi etkinlikleri var. Disgrafi etkinlikleri, düzenli olarak uygulandığında çocukların yazma becerilerini geliştirmekte önemli bir fark yaratacaktır. İçindekiler1 Dikte Çalışması2 Oyun Hamuru Etkinliği3 Kalem ve Kağıt Oyunu4 Bellek Egzersizi5 Hafıza Oyunları […]

Akran Zorbalığı

Akran zorbalığı şiddet kavramı türlerinden biridir. Zorbalık güçlü olan kişi veya kişilerde daha güçsüz olan kişiye yönelik bilinçli olarak fiziksel, psikolojik veya sözlü şiddette bulunulmasıdır. Akran zorbalığı ise daha çok okul içinde öğrencilerin birbirine uyguladığı zorbalık türüdür. Son zamanlarda teknoloji kullanımının artması ile birlikte sosyal medya üzerinden siber zorbalık adı verilen bir zorbalık türü daha […]

bebekler ve cocuklarda dil gelişimi

Bebeklerde Ve Çocuklarda Dil Gelişimi

Dil gelişiminden bahsetmeden önce dil, konuşma ve iletişim ayrımından bahsetmek çok daha iyi olacaktır. Dil mi, yoksa konuşma mı? Çoğu ebeveynin çocuklarında konuşma ile ilgili bir problem olduğunu düşündüğünde Google’da “geç konuşma” ya da “çocuğumun konuşmaması” şeklinde aramalar yaptığını görmekteyiz. Dil ve konuşma terapistleri ise böyle bir durumda çocuk “dil gelişim geriliği mi” yaşıyor diye […]

Hemen Ara