Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ankara Selvi Özel Eğitim Merkezleri

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

Dil ve konuşma bozuklukları bireylerin iletişimini engelleyen, anlaşılırlılık, konuşma gecikmesi ve kekemelik gibi durumları kapsar.

Dil bozukluğu olan kişiler duygu ve düşüncelerini paylaşmak, isteklerini bildirmek gibi konularda problem yaşayabilir. Bu bireyler anlama, ifade etme, okuma ve yazma gibi konularda güçlük çekebilir.

Konuşma bozukluğu olan kişiler; konuşma seslerini doğru ve anlaşılır şekilde üretmekte, akıcı konuşmakta güçlük çekebilir.

Dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri çoğu zaman bilinmemekle beraber aşağıdaki faktörlerin etkisi olduğu gözlemlenmiştir;

 • özgül öğrenme güçlüğü,
 • genetik faktörler,
 • işitme kaybı,
 • bilişsel veya gelişimsel gerilik,
 • nörolojik bozukluklar,
 • yarık damak ve yarık dudak (tavşan dudak).

Çocuğunuz;

 • İki yaşında olduğu halde iki kelimeli cümle kuramıyorsa,
 • Üç yaşındaki çocuğunuz verilen basit yönergeleri yapamıyorsa,
 • Dört yaşındaki çocuğunuzun konuşması anlaşılmıyorsa,
 • Altı aydan uzun süredir devam eden konuşma sırasında takılmaları varsa;

dil ve konuşma terapistine başvurmanız önerilir.

Önerilen Yazı :   Kekemelik

Konuşma Bozuklukları Nelerdir?

Konuşma bozuklukları, dile ait konuşmayı oluşturan sesleri üretmekte, konuşmanın akıcılığında veya sesteki bir bozukluk olabilir. Konuşma bozukluğuna sahip bireyler iletişim kurmakta, anlaşılmakta zorlanmaktadır.

Artikülasyon Bozukluğu Nedir?

Sesletim Bozukluğu ya da diğer adıyla Artikülasyon Bozukluğu çocuk veya yetişkinlerin bazı kelimeleri telaffuz etmekte zorlanması, konuşma seslerinin yerini değiştirmesi veya eksik kullanmasıdır. Bu çocuklar ‘kapı’ yerine ‘tapı’ diyebilir. Bazı durumlarda ise heceyi veya sesi atabilir. Örneğin ‘yatak’ yerine ‘atak’ diyebilir. Artikülasyon bozukluğunda konuşmanın anlaşılırlığı olumsuz yönde etkilenir. 

Akıcı Konuşma Bozukluğu (Kekemelik) Nedir?

Konuşma sırasında konuşma seslerinin hecelerin veya kelimelerin tekrarlanması, uzatılması şeklinde tanımlanabilmektedir. Konuşma sırasında baba yerine b-b-b-b-baba, ba-ba-ba-baba veya baaaaaaba şeklinde gözlenebilir. Bu bozuklukta konuşurken aşırı gerginlik veya farklı davranışlar gözlenebilir.

Hızlı Bozuk Konuşma Nedir?

Hızlı bozuk konuşma konuşmanın anormal hızlı ve düzensiz olmasına denir. Bu bireylerin konuşmasının anlaşılırlık oranı düşüktür. Bireylerin birçoğunda hızlı bozuk konuşmaya kekemelik de eşlik edebilir.

Ses Bozuklukları

Ses Bozuklukları bireyin yaşına, cinsiyetine uygun olmayan bir şekilde ses üretmesidir. Sesin frekansında, şiddetinde, tonunda problem yaşanmaktadır. Ses bozukluğu ses tellerinde nodül, polip gibi yapılar olan, ses telleri felç geçirmiş bireylerde olabilir.  Ses bozukluğu konjenital (doğuştan) olduğu gibi bir çoğu da sesin yanlış kullanımı, sigara kullanımı, yüksek ses ile konuşmadan kaynaklı olabilir.

Dil Bozuklukları

Dil bozukluğu bireylerin ifade edilen şeyleri anlama veya isteklerini duygu ve düşüncelerini anlatabilme becerilerini etkiler.

Alıcı Dil Bozukulukları

Alıcı Dil Bozukulukları dilin anlaşılması ile ilgili bozukluklardır. Bu bozukluğa sahip bireyler sorulara cevap vermekte, verilen yönergeyi yerine getirmekte ve nesneleri tanımakta zorlanabilir.

İfade Edici Dil Bozuklukları

İfade Edici Dil Bozuklukları bireyin kendini ifade etmesi, isteklerini duygu düşüncelerini paylaşması ile ilgili bozukluktur. Bu bozukluğa sahip bireyler kelimelerden cümle kurmakta, sorular sormakta ve sosyal ortamlarda kendinin ifade etmekte güçlük çekebilir.

Edinilmiş Dil Bozuklukları

Edinilmiş Dil Bozuklukları sağlıklı yetişkin bireylerin sonradan kaza, travma, inme sonucunda dil becerilerinde oluşan bozukluğa denir. Bu bireyler aynı zamanda hafıza, dikkat, algılama, organizasyon, düzenleme ve problem çözmeyi içeren iletişim becerileriyle ilgili de problem yaşayabilirler.

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve konuşma terapisi bu alanda uzman kişiler tarafından dil ve konuşma güçlüğü yaşayan bireye; değerlendirmeler sonucunda bireysel olarak hazırlanmış farklı terapi yöntemleriyle uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Kimler Dil ve Konuşma Terapisi Yapabilir?

Üniversitelerin dil ve konuşma terapisi lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmuş kişiler dil ve konuşma terapisi yapabilmektedir. Dil ve konuşma terapistleri, insanda iletişim becerileri, dil ve konuşma becerilerinin gelişimi, insan psikolojisi ve çeşitli sağlık alanları ile ilgili eğitim almış ve uygulama yapmış  kişilerdir.

Dil ve Konuşma Terapileri Nelerdir?

Dil ve konuşma terapilerinin çeşitleri arasında artikülasyon terapisi, konuşma gecikmesinde dil terapisi, ses terapisi gibi terapiler bulunur.

Artikülasyon Terapisi

Artikülasyon bozukluklarında farklı terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Bireyin değerlendirmesinde hatalı, eksik ürettiği konuşma seslerinin izole, hecelerde, kelimelerde, cümlelerde ve günlük yaşamda kullanımı üzerine çalışılmaktadır. Seansların oyunlar ve dil ve konuşma terapisi egzersizleri ile birleştirilerek daha etkili olması sağlanmaktadır.

Dil Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisti, dil gelişimini desteklemek için çocuğun ilgisini takip ederek çocuğun gelişim seviyesine uygun oyun kurar. Konuşması için stratejiler kullanarak, resimler, kitaplar ve oyuncaklar ile terapi yapar. Terapistler çocuğun dil gelişimine uygun ifadeler kullanarak bireyin dil gelişimini desteklemeli, aileye bilgilendirme yapmalıdır.

Ses Terapisi

Ses terapilerinde bireyin ses telleri hekim tarafından değerlendirildikten sonra sesin şiddetini, frekansını, nefesliliğini vs. ölçen cihazlarla dil ve konuşma terapisti tarafından değerlendirme yapılır. Dil ve konuşma terapisti bireye sesi doğru bir şekilde kullanmasını öğretir ve ses telleri için uygun egzersizleri uygulatarak sesin iyileşmesini sağlar. Bütün ses bozukluklarında ses terapisi yapılmayabilir.

Terapilerin Önemi

Gelişimsel dil bozukluğu disleksi ve diğer özel öğrenme güçlükleri için risk faktörüdür. Bu çocuklar akademik ve sosyal hayatta problem yaşayabilirler. Uygun ve erken müdahale ile bu bireylerin yaşayacağı problemler minimuma indirilebilir veya önlenebilir.

Neden Bazı Çocukların Dil Ve Konuşma Terapisine İhtiyacı Vardır?

Çocuklar, birçok nedenden dolayı dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyabilir. Aşağıdakiler bunlardan bazılarıdır;

 • Disleksi ve benzeri özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar
 • Akıcılık bozuklukları
 • Artikülasyon sorunları
 • Kronik ses kısıklığı
 • Konuşma kaslarında zayıflık
 • Yarık dudak veya yarık damak
 • Solunum bozuklukları
 • Beslenme ve yutma bozuklukları
 • İşitme bozuklukları
 • Travmatik beyin hasarı
 • İnme

Dil ve Konuşma Terapisine Ne Zaman Başlanılmalı?

Dil ve Konuşma terapisine mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Terapilere erken çocukluk döneminde başlayan çocuklar (5 yaşından önce), daha sonra başlayanlara göre daha iyi sonuç almaktadır. Terapiye daha büyük yaşta başlayan çocuklar da terapilerden fayda sağlarlar fakat erken dönemde olan gelişimden daha yavaş olabilir.

Aile İş Birliğinin Önemi

Aileler, çocuğun dil ve konuşma terapisindeki başarısının anahtarıdır. Programı kısa sürede ve iyi sonuçlarla biten çocuklar, terapist ile iş birliği kuran ailelerin çocuklarıdır. Terapistinize evde çocuğunuzun terapilerini nasıl destekleyeceğinizi sorun.

Terapistinizin verdiği ev egzersizlerini belirtilen şekilde uygulayın. Bu, ilerlemenin ve yeni becerilerin kalıcı olmasını sağlar. Dil ve konuşma bozukluklarının üstesinden gelmek zaman ve çaba gerektirebilir. Bu nedenle, tüm aile üyelerinin sabırlı ve çocuğa karşı anlayışlı olması önemlidir.

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizi arayabiliriz.

Bizimle İletişim Kurun

Sizi en yakın zamanda arayalım!
Hemen Ara