Keçiören Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ankara Selvi Özel Eğitim

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

M.E.B. Destekli Ücretsiz Eğitim ve Dil ve Konuşma Terapisi

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Ankara Keçiören özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu yaşamakta olan çocuklara MEB destekli ücretsiz disleksi eğitimi vererek çocuklar için çok önemli olan bu bozukluğun etkilerinin giderilmesine katkı sağlıyor. Öğrenme güçlüğü ile konuşma bozukluğu yaşayan çocukların günlük yaşamlarında zorlanmamaları ve bu durumun etkilerini en aza indirgemek için sunulan tedavi ve terapiler uzman eğitmen kadrosu tarafından veriliyor. Keçiören disleksi eğitim merkezi özel eğitim ihtiyacı duyan çocukları merkeze alarak bu durumda olan çocukların mevcut durumlarından kurtulmaları için etki gösteriyor. Başka gelişim bozukluğu yaşayan çocuklardan ayrı tutularak sadece öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğuna yönelik sağlanan tedaviler çocukların ve ailelerin daha sonuç odaklı sonuç almasına da neden oluyor.

Normal ve üstün zekalı çocuklarda görülebilen, zeka ile ilgisi olmayan öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğunun etkilerinin en aza indirgenmesi için özel eğitim yöntemleri alınmalıdır. Özellikle erken yaşlarda tedavi ve teşhis yapılması çocukların daha sağlıklı olmaları için büyük bir önem arz ediyor. özel eğitim gereksinimi duyan çocuklara bu türden bir eğitim verilmediğinde günlük ve eğitim yaşamlarında çeşitli zorluklar yaşayacaklardır. Keçiören özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri içinde tamamen öğrenme güçlüğüne ve konuşma bozukluğuna dönük olarak terapi ve tedavi sunan merkezimiz çağcıl yöntemler ile beraber durumlara yönelik en iyi hizmetleri içeriyor. Bu sayede çocuklardaki etkiler en aza inerken günlük yaşamlarına devam etmeleri de kolay hale geliyor.

Ankara Keçiören Disleksi Merkezi

Keçiören özel eğitim merkezleri arasında kurumumuz uzman eğitmen kadrosu, MEB destekli ücretsiz eğitim sunması, çağdaş yöntemleri çocuk merkezli olarak işlemesi ile öne çıkıyor. Küçük yaşlardan itibaren öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu yaşamakta olan çocukların bu durumun etkilerinden kurtulması için takip edilen terapi ve tedaviler bu sayede çocukların sağlıklı gelişimleri için büyük önem taşıyor. Disleksinin erken yaşlarda teşhis edilmesi ve buna yönelik olarak gerekli tedavi ve terapilerin sağlanması disleksinin ilerlemesini yani büyümesini durduracağı için ailelerin çok dikkat etmesi gereken konular arasında yer alır.

Tıbbi tabir olarak disleksi olarak tanımlanan durum öğrenme güçlüğünü kastetmektedir. Genel tanımı ile normal ya da üstün zeka durumuna bakılmaksızın kimi çocuklarda okuma, yazma, dinleme, konuşma ve analitik düşünme gibi becerilerinde yaşıtlarına göre gerileme ya da kavramada güçlük yaşanmaktadır. Bu konularda yaşanan zorluk, gecikme ya da yanlış ifade etme günlük yaşam üzerinde etkili olduğu gibi özellikle eğitim hayatı için doğrudan etki göstermektedir. Disleksinin meydana gelmesi tek bir nedene bağlı olmamakta ve birden fazla etmenden ötürü görülmektedir. Sinir sistemi sorunları, genetik sorunlar, beyin kısmındaki sorunlar gibi normalde fiziksel olarak fark edilmeyen ancak bilişsel ve motor beceriler konusunda kendisini gösteren sorunlar disleksi olarak adlandırılır.

Disleksi bu yüzden erken yaşlarda teşhis edilerek tedavisine başlandığında büyümesi durdurulabilmektedir ve disleksi özel eğitim sayesinde günlük yaşam için sorun oluşturmayacak bir duruma dönüşmektedir. Disleksinin özel eğitim şeklinde alınmaması halinde çocuklar özellikle yetişkin olduklarında çok daha büyük sorunlar ile karşı karşıya kalacaktır. Disleksi çocuklarda şu şekilde kendisini gösterir; okuma ve yazma becerilerinde zorluk, yaşıtlarından geri kalma, yön kavramlarını ayırt edememek, bilmemek ya da birbirine karıştırmak, 3 ve 8 gibi birbirine benzeyen rakamları karıştırmak, motor becerilerde gecikme yüzünden geç ya da eksik tepki vermek, çeşitli nesnelerin yönetilmesi ve kullanılmasında güçlük yaşamak gibi sorunlar oluşmaktadır.

Keçiören disleksi eğitim merkezi disleksinin başlangıç ya da ileri aşamasında olduğuna bakmaksızın çocuklara yönelik en iyi terapi ve tedavileri uzman eğitmen kadrosu ile sunmaktadır. Disleksi özel eğitimi her çocuğa özel olarak belirlenmekte ve çocuğun durumuna göre uygulanmaktadır. Böylece olumlu sonuç alma olasılığı daha da artmakta ve disleksinin etkileri de en aza indirgenmektedir.

Disleksi Eğitimi Neden Alınmalıdır?

Disleksi sorunu yaşayan çocuklar için disleksi eğitimi oldukça önemli ve gereklidir. Disleksi ya da öğrenme güçlüğü olarak bilinen durumda veliler vakit kaybetmeden özel eğitim desteği almalıdır. Yaşın ilerlemesi sonucunda disleksi de çok daha büyük etkiye sahip olacağı için bir an önce özel tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. Disleksinin önce teşhis edilmesi ve daha sonra uygun olan eğitimin uygulanması için Ankara disleksi merkezleri arasında çocuk odaklı anlayışı ile öne çıkan kurumumuz, bu sorunun etkilerinin giderilmesinde yardımcı oluyor. MEB destekli olarak sunulan eğitimler disleksinin günlük yaşam için bir sorun olmasının önüne geçiyor.

Disleksi durumunun geç fark edilmemesi için disleksi belirtilerinden şüphe edildiği durumda teşhis yapılması da önem taşır. Günlük yaşamda ve okul yaşamında çok büyük zorluklara yol açabilecek olan disleksi bu yüzden hemen özel eğitim kapsamında değerlendirilmelidir. Okuma ve yazma hızının yavaş olması ya da yanlış olması, sayısal becerilerin gelişmemesi gibi etmenler okul yaşamını çok etkileyici için disleksi eğitimi için aileler bir an önce harekete geçmeli ve mevcut sorunların etkilerinin günlük yaşamda sorun oluşturmayacak seviyeye gelmelerini sağlamalıdır. Ankara Keçiören disleksi eğitim merkezi olarak çocukların bu durumlarına yönelik özel eğitim yöntemleri ücretsiz MEB destekli olarak sunuyor.

Keçiören Dil ve Konuşma Merkezi

Ankara Keçiören dil ve konuşma merkezi olarak da öne çıkan kurumumuz çocukların konuşmasında görülen sorunlara yönelik terapileri içeriyor. Keçiören çocuk dil terapisti tarafından verilen terapiler dil ve konuşma bozukluklarının giderilmesi için etki ediyor. Disleksi gibi dil ve konuşma bozuklukları da farklı nedenlerden ötürü olmaktadır. Çocukların dil becerilerinin yaşlarına uygun gelişmemesi ileride daha büyük sorunlara yol açacaktır. Çünkü dil ve konuşma becerilerinde sorun olan çocuklar kendilerini ifade etmek, konuşmak, iletişim kurmak açısından güçlükler ile karşı karşıya kalacaktır.

Ankara Keçiören dil terapisti olarak merkezimizde bulunan uzman terapistler tarafından dil ve konuşma bozukluklarına yönelik olarak doğru terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Kekemelik, harfleri doğru söylememe, takılarak konuşma, seslerin yanlış çıkması ya da çekingenlik gibi durumlardan ötürü konuşamama gibi durumlar uzmanlar tarafından sunulan terapiler sayesinde ortadan kalkıyor.

Keçiören Dil ve Konuşma Terapisti

Ankara Keçiören dil terapisi alarak dil ve konuşma bozukluğuna sahip olan çocuklar daha rahat, normal ve akıcı şekilde konuşma imkânı elde edebiliyor. Farklı nedenlerden ötürü oluşacak konuşma ve dil bozuklukları erken yaşlarda giderilmediği hallerde ilerleyen dönemlerde çok daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Keçiören dil terapisi fiyatları ile de uygun çözümler sunan merkezimizde danışmanlık, belge takibi, servis hizmetleri ve teşhis işlemleri de MEB destekli olarak ücretsiz şekilde sunuluyor.

Ankara dil ve konuşma terapi merkezleri arasında sağladığı terapi ve tedaviler ile öne çıkan kurumumuz tamamen çocuk odaklı anlayışı ile söz konusu sorunlara yönelik doğru hizmetleri sağlamaktadır. Bu kapsamda terapi başlangıcından terapi sonuna kadar tüm süreç içerisinde çocuk odaklı hizmet sağlanmakta, çocukların mutlulukları her şeyin üzerinde tutulmaktadır. Sürece dair tüm gelişmeler ve mevcut sorunlar da aileler ile açık bir şekilde paylaşılmakta, ailelerin de süreçten anlık ve güncel olarak haberdar olmaları da mümkün hale gelmektedir.

Keçiören Otizm Merkezi

Keçiören Otizm Spektrum Bozukluğu Merkezi Atipik Otizm, Asperger Sendromu ve Çocukluk Otizmi gibi yaygın gelişimsel güçlüklere sahip çocuklarımıza özel eğitim hizmeti vermektedir. Otizmli bireylerde erken tanı (tercihen üç yaştan önce) konulması bireylerin gereksinimlerinin önceden belirlenip değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Bebeklerde ve çocuklarda otizm belirtileri farklı derece ve şekilde kendini göstermektedir. Otizm testi değerlendirmesi sonucunda otizm tanısı konulan her birey mutlaka özel eğitimle desteklenmelidir. Otizm tam olarak ortadan kaldırılamaz yaşam boyu özel eğitimle desteklenir. Keçiören otizm merkezlerinde otizmli çocuklara yönelik uygulanan terapi yöntemleriyle otizm belirtilerinde olumlu yönde ilerleme gözlenmiştir.

Otizmli tanısı konulan çocuklarımızı Meb destekli ücretsiz eğitim programı kapsamında dil ve konuşma güçlüğü, atipik otizm, asperger sendromu ve çocukluk otizmi gibi alanlarda yaşadıkları zorlukları anlamaya ve onları her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan çocuklarımızın okul öncesi ve okul döneminde ihtiyaçlarına yönelik bireysel eğitim programı oluşturarak çocuklarımızın iletişim becerilerini, sosyal becerilerini, öz bakım becerilerini, akademik eğitimi gibi birçok alanda desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Özel eğitime ne kadar erken başlanırsa normal gelişim gösteren çocuklara göre daha az farklılık gösterir. Otizmli çocukların akranlarıyla arasında önemli bir fark kalmamaktadır.

Keçiören Otizm merkezi Özel Eğitim Programları kapsamında aba terapi, oyun terapisi ve ergoterapi seansları düzenlenmektedir.

Aba Terapi: Otizmli çocukların istenmeyen davranışlarının azaltılmasında öncelikli olarak davranış anı, öncesi ve sonrası olayları gözlemleyerek davranışı tetikleyen durumları analiz ederek ortadan kaldırmaya veya alternatif yöntemler sunmaya yönelik seanslar düzenler. Aba terapi yönteminde uygulanan çeşitli teknikler bireye göre belirlenip uygulanmaktadır. Ankara Aba Terapi merkezimizde otizm spektrum bozukluğu alanında uzman sertifikalı psikologlar yer almaktadır.

Oyun Terapisi: Her çocuk gibi otizmli bireylerde kendine özgüdür. Otizmli çocukların kendilerini ifade etmesi, sosyal iletişimi, oyun becerileri, taklit becerileri vb. alanda gelişimi desteklenmektedir. Oyun terapisi uygulama yetkisine sahip sertifikalı psikologlarımızla seanslar yapılmaktadır.  

Ergoterapi: Otizmli bireyler dış uyaranlara karşı tepkisiz veya aşırı tepki de bulunabilirler. Özel eğitim merkezimizde ergoterapistlerimiz otizmli bireylerimizin ince ve kaba motor gelişimi, duyusal uyaranlara karşı tepki, tekrarlayan yineleyici davranışlar gibi alanlarda zorluk yaşayan çocuklarımızı destekler.

Keçiören İşitme Merkezi

Keçiören İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezimiz, doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrası oluşan işitme kaybına bağlı konuşma ve öğrenme güçlüğü alanlarında zorluk yaşayan çocuklarımızı okul hayatına hazırlama, duygusal ve sosyal becerileri geliştirmeye ve öz bakım becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Her özel eğitimde olduğu gibi işitme yetersizliğinde de erken tanı konulması bireylerin akranlarına yakın gelişim göstermesine destek olmaktadır. İşitme testi sonucunda tanı konulan her bireyin Ram’in oluşturduğu bireysel eğitim planını baz alınarak öğrencilere yönelik eğitim verilmektedir. İşitme kaybı tanısı konulan bireyler, Meb destekli ücretsiz eğitim programından raporlarıyla faydalanabilirler . Eğitim süreci sonunda işitme kaybı olan bireylerin gelişimini gözlemlemek için eğitsel değerlendirmeye tabi tutulur.

Okul öncesi eğitim programı işitme kayıplı çocukların gündelik hayattaki bazı temel davranışları kazandırılması ve çocukların kaynaştırma yöntemiyle akranlarıyla birlikte eğitim almalarını sağlamaktadır. Kaynaştırma yöntemiyle işitme kaybı olan çocuklar akranlarının dudaklarını okuma ve anlama ,ses eğitimi çalışmalarıyla çocuğun gelişime katkı sağlamaktadır. Tek bir duyuya bağlı kalmadan birden fazla becerinin hedeflenmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Meb tarafından uygulanan bu yöntem özel eğitim desteğiyle birlikte yürütüldüğünde bireylerin gelişiminde daha fazla ilerleme gözlenmiştir. Özel eğitim merkezimiz özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızın her zaman yanında olmaktadır.

Keçiören İşitme Merkezimiz, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, oyun terapi ve ergoterapi alanlarında hizmet vermektedir.  Alanında uzman eğitim kadrosuyla odyologlar, Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler, çocuk psikologları, uzman öğreticiler yer almaktadır.

Odyologlarımız işitme yetersizliği olan çocuklarımıza işitme cihazı ve dil kazanımı alanında eğitim vermektedir. İşitme yetersizliğine sahip olan çocukların ailelerinin nasıl davranması gerektiği, neler yapabileceği yönünde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Dil kazanımı alanında oldukça büyük bir öneme sahip dil ve konuşma terapistlerimizde seanslar düzenlemektedir. Dil ve konuşma terapisti her özel eğitim merkezinde yoktur. Özel eğitim merkezimizde Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri çalışmaktadır.

Keçiören İşitme Merkezimizde, İşitme Engelli bireylerimizin sınıf ortamının bireye uygun hale getirilmesine, sınıfların yalıtımına, uygun materyallerin kullanımına ve bireylerin işitme cihazı kullanmasına dikkat edilmektedir. Ankara Meb destekli ücretsiz eğitim sayesinde işitme kaybı sonrası yaşanılan zorlukları Keçiören  İşitme merkezimize başvurarak çözülmesini sağlayabilirsiniz. Özel işitme eğitim programıyla  oyun terapisi, ergoterapi alanlarında uzman kadrosuyla merkezimiz sizlere yardımcı olmaktadır.

Google Kayıtlı Veli Yorumlarımız

Çocuklarımız Kendini Geliştirebilsin Diye Canla Başla Çalışırız
 • Pandeminden kaynaklı hiç bir kuruma göndermek istemiyordum kızımı, şuan selvi özel eğitimdeyim, kurumun çok temiz ve hijjenik oluşu, bütün pamdemi kurallarına uygun şekilde hareket edilişi beni çok memnun etti, ilgi ve alakanızdan çok memnun kaldım. 🙏

  Ferdi Zöngür
  Veli
 • Çok memnun kaldım, bir çok okul değiştirdim lakin burası muntazam ve çalışanlar çok kaliteli, güler yüzlü samimi. Gözüm arkada kalmıyor 👌🏻

  Hatice Kübra Bal
  Veli
 • Verdiğiniz eğitimden çok memnun kaldım oğlumda bayağı gelişmeler oldu dil konusunda öğretmenlerimizde alanlarinda çok başarılı özellikle Sıla hanım,Büşra hanim ve Mücahit beye verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ederim.

  Nurgul KIZILYAR
  Veli

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ücretsiz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

İletişim Kurunuz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

İletişim Kurun

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İletişime Geçelim

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara