[email protected] > Telefon: 0506 559 89 80

Yaşamkent Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ankara Selvi Özel Eğitim

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

M.E.B. Destekli Ücretsiz Eğitim ve Dil ve Konuşma Terapisi

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Yaşamkent özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet gösteren kurumumuz disleksi ve konuşma bozukluklarına yönelik özel eğitimler sunuyor. MEB destekli ücretsiz disleksi eğitimi ve konuşma terapileri ile birlikte bu türden sorunlar yaşayan çocukların sorunları en az seviyeye indirgeniyor. Disleksi ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara modern ve birey odaklı olarak sağlanan eğitimler ile birlikte bu türden sorunların etkisi de en aza indirgeniyor. Sadece disleksi ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara yönelik olarak sunulan eğitimler ile birlikte doğru sonuçların alınması da daha kolay hale geliyor.

Zekâdan bağımsız olarak normal ve üstün zekâlı her çocukta görülebilen disleksi ve konuşma bozuklukları için gerekli eğitimler erken yaşlarda alınmadığında ileriki yaşlar için çok daha büyük sorunlar meydana geliyor. Yaşamkent özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında verdiği hizmet kalitesi ile öne çıkan kurumumuz bu türden sorunlar yaşayan çocukların günlük yaşamda ve eğitim yaşamlarında en iyi sonuçları alabilmelerine olanak tanıyor. Çağdaş teknikler ile sunulan eğitimler ile birlikte sorunların etkisi en aza indirgenirken çocukların yaşam kalitesi de artmış oluyor.

Yaşamkent Disleksi Merkezi

Yaşamkent Disleksi Merkezi arasında sağladığı eğitimler ile öne çıkan kurumumuz sadece disleksi ve konuşma bozukluğu olan çocuklara odaklı eğitim sunuyor. Bu sayede çocuklar diğer sorunları olan çocuklardan ayrı bir şekilde eğitim alabiliyor ve bu sayede eğitime yanıt verme oranları da artıyor. MEB destekli ücretsiz disleksi eğitimi sayesinde de aileler maddi açıdan da rahat edebiliyor. Disleksi ya da ogrenme guclugu olarak bilinen durum her yaştan çocukta görülebileceği için kurumumuz tüm yaş gruplarına yönelik eğitimleri sağlamaktadır.

Disleksi farklı etmenlere bağlı olarak görülebilen bir gelişim sorunudur. Yaşıtlarına göre bilişsel, sözel ve motor becerilerinde gerileme yaşayan çocuklarda disleksi olabilmektedir. Disleksi belirtileri bu kapsamda aileler tarafından doğru olarak görülmeli ve erken müdahale için harekete geçilmelidir. Okuma yazmada zorluk, konuşurken takılma ve cümle kurulumunda sorunlar, kendini ifade etmede güçlük, sayısal becerilerde gerilik gibi durumlar disleksinin yaygın belirtileri olmaktadır. Bunun yanında gizli disleksi olarak adlandırılan ve normalde fark edilmesi zaman alacak disleksi belirtileri de olabilmektedir.

Bu sebepler yüzünden ailelerin merkezimiz ile iletişime geçmesi çocuklardaki disleksinin doğru şekilde saptanabilmesi için önem taşıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından yapılan teşhisler kapsamında disleksinin mevcut durumu doğru şekilde belirlenirken aynı zamanda çocuğa özel olarak uygulanacak eğitim programı da belirleniyor. Bu kapsamda da disleksi sorunu yaşayan her çocuğa özel olarak belirlenen programlar ile bu sorunun etkileri günlük yaşamda en aza indirgenmiş oluyor.

Her Çocuğa Özel Eğitim Yöntemleri

Kurumuz tarafından sunulan disleksi eğitimi çocuk odaklı olduğu için her çocuğa özel olarak belirleniyor. Ankara disleksi eğitimi veren okullar arasında çocuk odaklı eğitim anlayışı ile öne çıkan kurumumuz bu sayede önemli bir avantajı da içeriyor. Disleksiye erken müdahale edilmediğinde ve eğitimi geciktirildiğinde çocuklar için disleksinin etkileri çok daha büyük oluyor. Özellikle gençlik ya da yetişkinlik döneminde sorunlar daha görünür hale gelerek yaşam kalitesinin önemli ölçüde düşmesine etki ediyor.

Kurumumuz tarafından sağlanan eğitimler her çocukta disleksinin belirtileri ve etkisi değişebildiği için tamamen çocuklara özel olarak hazırlanıyor. Bu sayede de özenli yaklaşım ile birlikte disleksi eğitim süreci çok daha verimli ve sonuç odaklı olarak gerçekleşiyor.

Doğru eğitim yöntemleri ile birlikte disleksinin günlük ve akademik yaşama etkileri en aza indirgerken bu sayede disleksiye sahip olan çocukların da yaşam kalitesi artıyor. Özellikle disleksi günlük yaşamın yanında akademik yaşamda da önemli sorunlara yol açabilmektedir. Bilgilerin yaşıtlara göre daha geç öğrenilmesine yol açan disleksi böylece derslerde başarısızlığa neden olur. Bu durum ayrıca çocuklarda psikolojik yetersizlik hissini de beraberinde getirir.

Ailelerin bu yüzden disleksi eğitimi almaları için acele etmeleri son derece önemlidir. Tamamen çocuğa özel olarak hazırlanacak eğitim programı ile süreç hemen başlayacak ve disleksinin gelişiminin de önüne geçilecektir.

Disleksi Eğitiminde Uzman Yaklaşımı

Disleksi eğitimi için uzman yaklaşımı son derece önemlidir. Disleksi normal ya da üstün zekâlı çocuklarda görülebilir ve zekâ ile ilgili değildir. Bu yüzden yaklaşımının disleksi alanında uzman olanlar tarafından yapılması gerekir. Yaşamkent disleksi merkezi olarak sunduğumuz eğitimlerde teşhis ve tedavi yöntemleri uzmanlar tarafından sunulmaktadır. Sağlanan eğitim programları disleksi sahibi olan çocuklardaki zayıf becerilerin giderilmesini ve günlük yaşamında daha rahat etmesini sağlamaya dönüktür.

Ankara Yaşamkent disleksi tedavi merkezleri arasında sağladığı eğitim programı ile öne çıkan kurumumuz bu sayede sonuç odaklı eğitim yaklaşımı almayı mümkün hale getiriyor. Farklı yaş gruplarına göre sunulan disleksi eğitimleri her çocuğa özel olarak hazırlandığı için de sonucun etkisi çok daha yüksek olabiliyor.

Tüm bu etmenler ile birlikte ailelerin MEB destekli ücretsiz eğitimden de yararlanmaları için harekete geçmeleri önem taşıyor. Disleksi için ne kadar erken müdahale edilirse kişinin eğitime vereceği yanıt o kadar olumlu olacaktır. Aynı zamanda ilerlemiş disleksiye dönük eğitimler çok daha zorlu ve uzun geçebilmektedir. Bu yüzden disleksi belirtilerinden hareketle merkezimizde sağlanacak olan teşhis ve devamındaki eğitimler ile birlikte disleksi sahibi olan çocukların eğitimleri mümkün hale geliyor.

Yaşamkent Dil ve Konuşma Merkezi

Disleksinin yanında konuşma bozuklukları için de Yaşamkent dil ve konuşma terapisti kadromuz ile terapiler sunuyoruz. Konuşma bozuklarına yönelik olarak sunulan terapiler sayesinde her yaştan çocukta görülebilecek konuşmada takılma, sözcükleri yanlış anlamda kullanma, cümle kuruluşunda sorun, sözcükleri yanlış ifade etme gibi sorunların etkileri ortadan kalkıyor.

Günlük yaşamın yanında eğitim yaşamında da çok büyük sorunlar yaratabilecek olan konuşma sorunlarına yönelik sağlanan terapiler alanında uzmanlar tarafından sunuluyor. Ankara dil terapisti tarafından sunulan terapilerde dislekside olduğu gibi tamamen her çocuğa dönük terapi programları belirleniyor. Böylece konuşma bozukluğunun sebepleri doğru olarak belirlenirken aynı zamanda da çocuğun terapiye yanıt vermesi de daha olanaklı hale geliyor.

Konuşma sorunlarının giderilmemesi ya da erken müdahale edilmemesi durumlarında çocukların günlük ve eğitim yaşamlarında büyük sorunlar meydana gelecektir. Kendini ifade etmekten sözel becerileri yeteri kadar kullanamamaya varan sorunlar yaşam kalitesinin de oldukça düşmesine etki edecektir. Ankara Yaşamkent özel eğitim merkezi olarak konuşma sorunlarının etkisinin azaltılması ya da giderilmesi için modern yöntemleri sunarak terapileri en başarılı olacak şekilde sunuyoruz.

Tamamen disleksi ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara yönelik eğitim veren kurumumuzda bu sayede tüm uzman ve eğitmenler çocuklara nasıl yaklaşacağını bilerek doğru sonuçlar almayı başarıyor. Bu durum ise aileleri memnun ederken aynı zamanda çocukların da yaşam kalitelerinin artmasına ve mutlu olmalarına katkıda bulunuyor. MEB destekli ücretsiz olarak sunulan evrak takibi, teşhis, servis gibi hizmetler de ailelerin süreç kapsamında daha da rahat etmesine fırsat tanıyor. Hem disleksi hem de konuşma bozukluğu eğitimleri için süreçteki tüm detaylar aileler ile paylaşılarak ailelerin de süreçte yaşananları bilmesi mümkün oluyor.

Yaşamkent Otizm Merkezi

Yaşamkent Otizm Spektrum Bozukluğu Merkezi Atipik Otizm, Asperger Sendromu ve Çocukluk Otizmi gibi yaygın gelişimsel güçlüklere sahip çocuklarımıza özel eğitim hizmeti vermektedir. Otizmli bireylerde erken tanı (tercihen üç yaştan önce) konulması bireylerin gereksinimlerinin önceden belirlenip değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Bebeklerde ve çocuklarda otizm belirtileri farklı derece ve şekilde kendini göstermektedir. Otizm testi değerlendirmesi sonucunda otizm tanısı konulan her birey mutlaka özel eğitimle desteklenmelidir. Otizm tam olarak ortadan kaldırılamaz yaşam boyu özel eğitimle desteklenir. Yaşamkent otizm merkezlerinde otizmli çocuklara yönelik uygulanan terapi yöntemleriyle otizm belirtilerinde olumlu yönde ilerleme gözlenmiştir.

Otizmli tanısı konulan çocuklarımızı Meb destekli ücretsiz eğitim programı kapsamında dil ve konuşma güçlüğü, atipik otizm, asperger sendromu ve çocukluk otizmi gibi alanlarda yaşadıkları zorlukları anlamaya ve onları her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan çocuklarımızın okul öncesi ve okul döneminde ihtiyaçlarına yönelik bireysel eğitim programı oluşturarak çocuklarımızın iletişim becerilerini, sosyal becerilerini, öz bakım becerilerini, akademik eğitimi gibi birçok alanda desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Özel eğitime ne kadar erken başlanırsa normal gelişim gösteren çocuklara göre daha az farklılık gösterir. Otizmli çocukların akranlarıyla arasında önemli bir fark kalmamaktadır.

Yaşamkent Otizm merkezi Özel Eğitim Programları kapsamında aba terapi, oyun terapisi ve ergoterapi seansları düzenlenmektedir.

Aba Terapi: Otizmli çocukların istenmeyen davranışlarının azaltılmasında öncelikli olarak davranış anı, öncesi ve sonrası olayları gözlemleyerek davranışı tetikleyen durumları analiz ederek ortadan kaldırmaya veya alternatif yöntemler sunmaya yönelik seanslar düzenler. Aba terapi yönteminde uygulanan çeşitli teknikler bireye göre belirlenip uygulanmaktadır. Ankara Aba Terapi merkezimizde otizm spektrum bozukluğu alanında uzman sertifikalı psikologlar yer almaktadır.

Oyun Terapisi: Her çocuk gibi otizmli bireylerde kendine özgüdür. Otizmli çocukların kendilerini ifade etmesi, sosyal iletişimi, oyun becerileri, taklit becerileri vb. alanda gelişimi desteklenmektedir. Oyun terapisi uygulama yetkisine sahip sertifikalı psikologlarımızla seanslar yapılmaktadır.  

Ergoterapi: Otizmli bireyler dış uyaranlara karşı tepkisiz veya aşırı tepki de bulunabilirler. Özel eğitim merkezimizde ergoterapistlerimiz otizmli bireylerimizin ince ve kaba motor gelişimi, duyusal uyaranlara karşı tepki, tekrarlayan yineleyici davranışlar gibi alanlarda zorluk yaşayan çocuklarımızı destekler.

Yaşamkent İşitme Merkezi

Yaşamkent İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezimiz, doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrası oluşan işitme kaybına bağlı konuşma ve öğrenme güçlüğü alanlarında zorluk yaşayan çocuklarımızı okul hayatına hazırlama, duygusal ve sosyal becerileri geliştirmeye ve öz bakım becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Her özel eğitimde olduğu gibi işitme yetersizliğinde de erken tanı konulması bireylerin akranlarına yakın gelişim göstermesine destek olmaktadır. İşitme testi sonucunda tanı konulan her bireyin Ram’in oluşturduğu bireysel eğitim planını baz alınarak öğrencilere yönelik eğitim verilmektedir. İşitme kaybı tanısı konulan bireyler, Meb destekli ücretsiz eğitim programından raporlarıyla faydalanabilirler . Eğitim süreci sonunda işitme kaybı olan bireylerin gelişimini gözlemlemek için eğitsel değerlendirmeye tabi tutulur.

Okul öncesi eğitim programı işitme kayıplı çocukların gündelik hayattaki bazı temel davranışları kazandırılması ve çocukların kaynaştırma yöntemiyle akranlarıyla birlikte eğitim almalarını sağlamaktadır. Kaynaştırma yöntemiyle işitme kaybı olan çocuklar akranlarının dudaklarını okuma ve anlama ,ses eğitimi çalışmalarıyla çocuğun gelişime katkı sağlamaktadır. Tek bir duyuya bağlı kalmadan birden fazla becerinin hedeflenmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Meb tarafından uygulanan bu yöntem özel eğitim desteğiyle birlikte yürütüldüğünde bireylerin gelişiminde daha fazla ilerleme gözlenmiştir. Özel eğitim merkezimiz özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızın her zaman yanında olmaktadır.

Yaşamkent İşitme Merkezimiz, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, oyun terapi ve ergoterapi alanlarında hizmet vermektedir.  Alanında uzman eğitim kadrosuyla odyologlar, Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler, çocuk psikologları, uzman öğreticiler yer almaktadır.

Odyologlarımız işitme yetersizliği olan çocuklarımıza işitme cihazı ve dil kazanımı alanında eğitim vermektedir. İşitme yetersizliğine sahip olan çocukların ailelerinin nasıl davranması gerektiği, neler yapabileceği yönünde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Dil kazanımı alanında oldukça büyük bir öneme sahip dil ve konuşma terapistlerimizde seanslar düzenlemektedir. Dil ve konuşma terapisti her özel eğitim merkezinde yoktur. Özel eğitim merkezimizde Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri çalışmaktadır.

Yaşamkent İşitme Merkezimizde, İşitme Engelli bireylerimizin sınıf ortamının bireye uygun hale getirilmesine, sınıfların yalıtımına, uygun materyallerin kullanımına ve bireylerin işitme cihazı kullanmasına dikkat edilmektedir. Ankara Meb destekli ücretsiz eğitim sayesinde işitme kaybı sonrası yaşanılan zorlukları Yaşamkent İşitme merkezimize başvurarak çözülmesini sağlayabilirsiniz. Özel işitme eğitim programıyla  oyun terapisi, ergoterapi alanlarında uzman kadrosuyla merkezimiz sizlere yardımcı olmaktadır.

Google Kayıtlı Veli Yorumlarımız

Çocuklarımız Kendini Geliştirebilsin Diye Canla Başla Çalışırız
 • Pandeminden kaynaklı hiç bir kuruma göndermek istemiyordum kızımı, şuan selvi özel eğitimdeyim, kurumun çok temiz ve hijjenik oluşu, bütün pamdemi kurallarına uygun şekilde hareket edilişi beni çok memnun etti, ilgi ve alakanızdan çok memnun kaldım. 🙏

  Ferdi Zöngür
  Veli
 • Çok memnun kaldım, bir çok okul değiştirdim lakin burası muntazam ve çalışanlar çok kaliteli, güler yüzlü samimi. Gözüm arkada kalmıyor 👌🏻

  Hatice Kübra Bal
  Veli
 • Verdiğiniz eğitimden çok memnun kaldım oğlumda bayağı gelişmeler oldu dil konusunda öğretmenlerimizde alanlarinda çok başarılı özellikle Sıla hanım,Büşra hanim ve Mücahit beye verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ederim.

  Nurgul KIZILYAR
  Veli

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ücretsiz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

İletişim Kurunuz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

İletişim Kurun

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İletişime Geçelim

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara