Koru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ankara Selvi Özel Eğitim

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

M.E.B. Destekli Ücretsiz Eğitim ve Dil ve Konuşma Terapisi

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Ankara Koru özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kurumumuz öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu yaşamakta olan çocuklara yönelik uygun eğitimleri veriyor. MEB destekli ücretsiz disleksi eğitimi kapsamında çocuklarda görülen ve yaşam kalitelerini olumsuz açıdan çok etkileyen disleksiye yönelik çağdaş ve uygun eğitimler sağlanıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından sunulan öğrenme güçlüğü eğitimleri ile birlikte disleksinin etkileri de en aza indirgenmiş oluyor. Koru disleksi eğitim merkezleri içinde sağlanan profesyonel eğitim ve çocuk odaklı anlayış ile öne çıkan kurumumuzda eğitimler çocukların sorunlarını en aza indirgiyor.

Farklı etmenlere bağlı olarak normal ve üstün zekâlı her çocukta görülebilecek disleksi için erken teşhis ve eğitim programlarının uygulanması önem taşıyor. Bu sayede çocukların yaşam kalitelerinde herhangi bir sorun olmadan günlük yaşamlarına devam etmeleri de mümkün oluyor. Ankara Çankaya disleksi eğitim merkezi olan kurumumuz MEB destekli olması sayesinde de aileler için önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Sadece günlük yaşam için değil eğitim yaşamı için de disleksinin etkilerinin giderilmesi gerektiğinden kurumumuz çocukların tüm yaşamları için rahat edebilmelerine özel bir fırsat tanımış oluyor.

Ankara Koru Disleksi Merkezi

Ankara özel eğitim merkezleri içinde yüksek eğitim standardı ve çocuk merkezli yaklaşımı ile öne çıkan kurumumuz disleksiye yönelik en uygun eğitim ve terapi yöntemlerini içeriyor. Bu sayede çocuklarda meydana gelecek öğrenme güçlüğü sorunlarının etkileri de en aza indirgeniyor. Öğrenme güçlü ve konuşma bozukluğuna yönelik sağlanan eğitim ve terapiler dışında başka eğitimler içermeyen kurumumuz bu sayede sağlanan eğitimlerin de en iyi şekilde olmasını başarıyor.

Her yaştan çocukta görülebilecek disleksi için ailelerin erken harekete geçmeleri önem taşıyor. Disleksi sorunu yaşayan çocukların günlük yaşamlarında aksaklıklar olduğu gibi özellikle eğitim yaşamlarında da önemli sorunlar meydana gelebiliyor. Bu yüzden Koru disleksi eğitim merkezi olan kurumumuz çocukların soruna yönelik etkili ve verimli çözümler bulmalarını sağlayarak, daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde, yaşıtlarının bilişsel seviyelerinde yaşamalarına olanak tanıyor.

Doğru teşhis ve terapi programları ile birlikte önemli ölçüde etkisi azaltılan disleksi bu sayede yetişkinlik dönemleri için de bir sorun olmaktan çıkıyor. Ancak erken teşhis ve eğitimler için acele edilmeyecek durumlarda ilerleyen yaşlarda çok daha büyük sorunlar ile karşı karşıya kalmak da mümkün oluyor. Bu yüzden kurumumuz tarafından sağlanan eğitimler ile birlikte hem aileler hem de çocuklar en uygun çözümleri bulabiliyor.

Disleksi Eğitiminde Etkiler Hangi Aşamada Gideriliyor?

Disleksi eğitimi kapsamı kurumumuz tarafından her çocuğa özel olarak belirlenmektedir. Çünkü disleksi farklı belirtiler gösterdiği gibi her çocuk da farklı bir yapıya sahiptir. Bu yüzden detaylı bir şekilde her çocuğa en uygun ogrenme guclugu eğitiminin uygulanmasını sağlıyoruz. Böylece alınacak başarı oranı da önemli ölçülerde artmış oluyor. En önemli nokta ise ailelerin disleksi belirtileri gösteren çocukları için erken bir şekilde adım atmalarıdır. Yaşlara göre değişmekle birlikte disleksinin belirtileri baskın olarak okuma yazmada zorluk, kendini ifade etme güçlüğü, sayısal becerilerin yaşıtlarına göre geride kalması, nesneler ile karmaşık ilişkiler kurmak, kendini ifade edememe gibi görülmektedir.

Bu yüzden ailelerin belirtileri doğru izleyerek ya da kurumumuz tarafından sunulan teşhis programları ile çocuklarını muayene ettirerek disleksi hakkında uygun süreci başlatmaları gerekiyor. Ankara disleksi merkezleri arasında öne çıkan kurumumuz, özel eğitim yöntemlerini çağdaş yöntemler ile sunuyor ve çocukların bu eğitime olumlu yanıtlar verebilmesi için sürecin başından sonuna kadar bu anlayışı devam ettiriyor.

MEB destekli ücretsiz disleksi eğitimi olarak sunulan eğitimler aileler için maddi açıdan da önemli avantajlar yaratıyor. Her çocuğa uygun olarak belirlenen ve çocuğun durumuna göre saptanan eğitim programları ile birlikte disleksinin etkileri de en aza indirgenebiliyor. Disleksinin kontrol altında tutulması sağlıklı bir günlük ve akademik yaşam için önemli olduğundan çocuklar bu sayede önemli bir avantaj elde etmiş oluyor.

Disleksinin oluşum nedenleri için farklı etmenler olduğundan aileler disleksiye sahip çocukları için telaşlanmak yerine bir an önce disleksi eğitimleri için başvuru yapmalıdır. Yapılan eğitimler kapsamında disleksi yaşayan çocuklarda bu etkilerin en aza indirgendiği tespit edilmiştir. Böylece hem günlük yaşam hem de okul yaşamı için çok önemli etkiler sağlanarak çocukların yaşamları için önemli kazanımların da elde edilmesi mümkün hale gelmiş oluyor.

Süreç kapsamında çocuklar kadar ailelerin de yanında olan kurumumuz sürecin tüm aşamaları ile ilgili detaylı bilgi vermekte, bu kapsamda da sürecin doğru ve daha verimli şekilde yönetilmesi için gerekli çalışmaları da sağlamış olmaktadır.

Koru Dil ve Konuşma Merkezi

Koru dil ve konuşma merkezi olarak da faaliyet sunan merkezimiz disleksiye bağlı ya da bağımsız olarak çocuklarda meydana gelen konuşma bozukluklarına yönelik doğru terapileri sağlayarak konuşma bozukluklarının giderilmesi için önemli bir imkân yaratıyor. Dil ve konuşma bozuklukları hem günlük yaşam hem de eğitim yaşamı için çocukların yaşamında olumsuz etkiler barındıracağı için bu sorunların önlenmesi çok önemlidir. Akıcı şekilde sözcükleri ifade edememek, konuşurken gecikmek, sözcükleri yanlış anlamda kullanmak, cümle kuruluşunda hatalar, kendini ifade etmekte güçlük çekmek, rakamları birbiri ile karıştırmak gibi nedenler ile görülebilen konuşma sorunlarına yönelik merkezimizde alanında uzman Ankara dil terapistleri ile terapiler sunuluyor.

Her çocuğa uygun olarak yapılan teşhis ve tedavi programları ile birlikte konuşma bozukluğunun etkileri de en aza indirgeniyor. Bu sayede çocuklar günlük yaşamlarına kolay bir şekilde devam ederken aynı zamanda ilerleyen yaşamları için de önemli bir avantaj sağlanabiliyor.

Ankara Koru Dil ve Konuşma Terapisti

Ankara Koru dil ve konuşma terapisti açısından farklı uzmanları bir araya getiren kurumumuz çocuklarda meydana gelen konuşma bozukluklarına yönelik çağdaş terapi hizmetleri sunuluyor. Terapilerin kapsamında çocuk merkezli olarak eğitimler sürdürüldüğü için konuşma bozukluğunun etkileri de en iyi şekilde anlaşılabiliyor. Değişik sebeplere bağlı olarak her çocukta görülebilecek dil ve konuşma bozuklukları için gecikmiş dil tedavisi almak büyük önem taşıyor.

Dil ve konuşma sorunlarının doğru terapi yöntemleri ile giderilmediği durumlarda çocukların ilerleyen yaşlarında çok daha büyük sorunlar ile karşı karşıya gelmeleri mümkün oluyor. Bu türden sorunları yaşamamak ve çocuklar için doğru terapi yöntemlerini uygulamak için de uzmanlardan eğitimleri alabilmek önem taşıyor.

Ankara dil ve konuşma merkezleri arasında uzman terapist kadrosu ile öne çıkan kurumumuzda çocukta görülen dil ve konuşma bozukluğu doğru olarak tespit ediliyor. Bu sayede her çocuk için doğru terapi ve eğitim programları uygulanıyor.

Konuşma bozukluğunun yanında disleksiye yönelik sağlanan eğitimler ile bütünlüklü bir yaklaşım sergileyen kurumumuz MEB destekli ücretsiz eğitim de sunarak ailelere önemli destek sağlıyor. Sürecin başından ve sonuna kadar yaşanan tüm aşama ve gelişmelerin aileler ile şeffaf bir şekilde paylaşıldığı kurumumuzda çocukların sağlıkları her şeyden önce tutuluyor. Bu sayede de çocuklar için istenen başarı ve gelişmeyi de elde edebilmek çok daha kolay bir hale gelerek aileler için önemli fırsatlar sağlıyor.

Koru Otizm Merkezi

Koru Otizm Spektrum Bozukluğu Merkezi Atipik Otizm, Asperger Sendromu ve Çocukluk Otizmi gibi yaygın gelişimsel güçlüklere sahip çocuklarımıza özel eğitim hizmeti vermektedir. Otizmli bireylerde erken tanı (tercihen üç yaştan önce) konulması bireylerin gereksinimlerinin önceden belirlenip değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Bebeklerde ve çocuklarda otizm belirtileri farklı derece ve şekilde kendini göstermektedir. Otizm testi değerlendirmesi sonucunda otizm tanısı konulan her birey mutlaka özel eğitimle desteklenmelidir. Otizm tam olarak ortadan kaldırılamaz yaşam boyu özel eğitimle desteklenir. Koru otizm merkezlerinde otizmli çocuklara yönelik uygulanan terapi yöntemleriyle otizm belirtilerinde olumlu yönde ilerleme gözlenmiştir.

Otizmli tanısı konulan çocuklarımızı Meb destekli ücretsiz eğitim programı kapsamında dil ve konuşma güçlüğü, atipik otizm, asperger sendromu ve çocukluk otizmi gibi alanlarda yaşadıkları zorlukları anlamaya ve onları her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan çocuklarımızın okul öncesi ve okul döneminde ihtiyaçlarına yönelik bireysel eğitim programı oluşturarak çocuklarımızın iletişim becerilerini, sosyal becerilerini, öz bakım becerilerini, akademik eğitimi gibi birçok alanda desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Özel eğitime ne kadar erken başlanırsa normal gelişim gösteren çocuklara göre daha az farklılık gösterir. Otizmli çocukların akranlarıyla arasında önemli bir fark kalmamaktadır.

Koru Otizm merkezi Özel Eğitim Programları kapsamında aba terapi, oyun terapisi ve ergoterapi seansları düzenlenmektedir.

Aba Terapi: Otizmli çocukların istenmeyen davranışlarının azaltılmasında öncelikli olarak davranış anı, öncesi ve sonrası olayları gözlemleyerek davranışı tetikleyen durumları analiz ederek ortadan kaldırmaya veya alternatif yöntemler sunmaya yönelik seanslar düzenler. Aba terapi yönteminde uygulanan çeşitli teknikler bireye göre belirlenip uygulanmaktadır. Ankara Aba Terapi merkezimizde otizm spektrum bozukluğu alanında uzman sertifikalı psikologlar yer almaktadır.

Oyun Terapisi: Her çocuk gibi otizmli bireylerde kendine özgüdür. Otizmli çocukların kendilerini ifade etmesi, sosyal iletişimi, oyun becerileri, taklit becerileri vb. alanda gelişimi desteklenmektedir. Oyun terapisi uygulama yetkisine sahip sertifikalı psikologlarımızla seanslar yapılmaktadır.  

Ergoterapi: Otizmli bireyler dış uyaranlara karşı tepkisiz veya aşırı tepki de bulunabilirler. Özel eğitim merkezimizde ergoterapistlerimiz otizmli bireylerimizin ince ve kaba motor gelişimi, duyusal uyaranlara karşı tepki, tekrarlayan yineleyici davranışlar gibi alanlarda zorluk yaşayan çocuklarımızı destekler.

Koru İşitme Merkezi

Koru İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezimiz, doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrası oluşan işitme kaybına bağlı konuşma ve öğrenme güçlüğü alanlarında zorluk yaşayan çocuklarımızı okul hayatına hazırlama, duygusal ve sosyal becerileri geliştirmeye ve öz bakım becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Her özel eğitimde olduğu gibi işitme yetersizliğinde de erken tanı konulması bireylerin akranlarına yakın gelişim göstermesine destek olmaktadır. İşitme testi sonucunda tanı konulan her bireyin Ram’in oluşturduğu bireysel eğitim planını baz alınarak öğrencilere yönelik eğitim verilmektedir. İşitme kaybı tanısı konulan bireyler, Meb destekli ücretsiz eğitim programından raporlarıyla faydalanabilirler . Eğitim süreci sonunda işitme kaybı olan bireylerin gelişimini gözlemlemek için eğitsel değerlendirmeye tabi tutulur.

Okul öncesi eğitim programı işitme kayıplı çocukların gündelik hayattaki bazı temel davranışları kazandırılması ve çocukların kaynaştırma yöntemiyle akranlarıyla birlikte eğitim almalarını sağlamaktadır. Kaynaştırma yöntemiyle işitme kaybı olan çocuklar akranlarının dudaklarını okuma ve anlama ,ses eğitimi çalışmalarıyla çocuğun gelişime katkı sağlamaktadır. Tek bir duyuya bağlı kalmadan birden fazla becerinin hedeflenmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Meb tarafından uygulanan bu yöntem özel eğitim desteğiyle birlikte yürütüldüğünde bireylerin gelişiminde daha fazla ilerleme gözlenmiştir. Özel eğitim merkezimiz özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızın her zaman yanında olmaktadır.

Koru İşitme Merkezimiz, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, oyun terapi ve ergoterapi alanlarında hizmet vermektedir.  Alanında uzman eğitim kadrosuyla odyologlar, Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler, çocuk psikologları, uzman öğreticiler yer almaktadır.

Odyologlarımız işitme yetersizliği olan çocuklarımıza işitme cihazı ve dil kazanımı alanında eğitim vermektedir. İşitme yetersizliğine sahip olan çocukların ailelerinin nasıl davranması gerektiği, neler yapabileceği yönünde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Dil kazanımı alanında oldukça büyük bir öneme sahip dil ve konuşma terapistlerimizde seanslar düzenlemektedir. Dil ve konuşma terapisti her özel eğitim merkezinde yoktur. Özel eğitim merkezimizde Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri çalışmaktadır.

Koru İşitme Merkezimizde, İşitme Engelli bireylerimizin sınıf ortamının bireye uygun hale getirilmesine, sınıfların yalıtımına, uygun materyallerin kullanımına ve bireylerin işitme cihazı kullanmasına dikkat edilmektedir. Ankara Meb destekli ücretsiz eğitim sayesinde işitme kaybı sonrası yaşanılan zorlukları Koru İşitme merkezimize başvurarak çözülmesini sağlayabilirsiniz. Özel işitme eğitim programıyla  oyun terapisi, ergoterapi alanlarında uzman kadrosuyla merkezimiz sizlere yardımcı olmaktadır.

Google Kayıtlı Veli Yorumlarımız

Çocuklarımız Kendini Geliştirebilsin Diye Canla Başla Çalışırız
 • Pandeminden kaynaklı hiç bir kuruma göndermek istemiyordum kızımı, şuan selvi özel eğitimdeyim, kurumun çok temiz ve hijjenik oluşu, bütün pamdemi kurallarına uygun şekilde hareket edilişi beni çok memnun etti, ilgi ve alakanızdan çok memnun kaldım. 🙏

  Ferdi Zöngür
  Veli
 • Çok memnun kaldım, bir çok okul değiştirdim lakin burası muntazam ve çalışanlar çok kaliteli, güler yüzlü samimi. Gözüm arkada kalmıyor 👌🏻

  Hatice Kübra Bal
  Veli
 • Verdiğiniz eğitimden çok memnun kaldım oğlumda bayağı gelişmeler oldu dil konusunda öğretmenlerimizde alanlarinda çok başarılı özellikle Sıla hanım,Büşra hanim ve Mücahit beye verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ederim.

  Nurgul KIZILYAR
  Veli

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ücretsiz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

İletişim Kurunuz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

İletişim Kurun

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İletişime Geçelim

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara