Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Destek Eğitim Programlarımız

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

Özel Eğitim Merkezlerimiz, özel eğitim öğretmenleri ve uzman öğreticilerle bireyselleştirilmiş özel eğitim verir.

Çalışmalarımız birer Özel Öğrenme Güçlüğü olan disleksi, disgrafi ve diskalkuli ile ilişkili olarak okuma, yazma ve matematik gibi alanlarda zorluk yaşayan öğrencilerimiz üzerinedir.

 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • DEHB
 • Oyun Terapisi
 • Ergoterapi
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Programının Amacı

Program, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma
veya matematik becerilerde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı gösteren özel
öğrenme güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel
yaklaşımla hazırlanmıştır.

Program ile DEHB, Disleksi, Disgrafi veya Diskalkulisi olan öğrencilerin;

 1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
 2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
 3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
 4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini
  geliştirmeleri beklenmektedir.

Okuma Yazma Eğitimi

İLK OKUMA YAZMA
 1. Yazı Araç Gereçleri
 2. Satır Takibi Yapma
 3. Çizgi Çalışmaları
OKUMA YAZMA
 1. Okuma
 2. Yazma
 3. Okuduğunu Anlama
DİL BİLGİSİ
 1. Yazım Kuralları
 2. Noktalama İşaretleri

Ankara Disleksi Tedavisi

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
faaliyet gösteren özel eğitim merkezlerimizde uygulanmak üzere, Özel Öğrenme Güçlüğü olan öğrencilerin okuma, yazma ve matematik becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Matematik Eğitimi

UZAMSAL İLİŞKİLER
 1. Zıtlık
 2. Mekânda Konum
RİTMİK SAYMA
 1. İkişer Ritmik Sayma
 2. Üçer Ritmik Sayma
 3. Dörder Ritmik Sayma
 4. Altışar Ritmik Sayma
 5. Yedişer Ritmik Sayma
 6. Sekizer Ritmik Sayma
 7. Dokuzar Ritmik Sayma
DOĞAL SAYILAR
 1. Rakam Yazma
 2. Doğal Sayıları Çözümleme
 3. Sayı Doğrusu
 4. Doğal Sayılar Arasında Büyüklük ve Küçüklük İlişkisi
 5. Tek ve Çift Doğal Sayılar
 6. Sıra Bildiren Doğal Sayılar
 7. Romen Rakamları
DÖRT İŞLEM
 1. Toplama İşlemi
 2. Çıkarma İşlemi
 3. Çarpma İşlemi
 4. Bölme İşlemi
 5. Problem Çözme
ÖLÇÜLER
 1. Doğal Ölçüler
 2. Kütle Ölçüleri
 3. Zaman Ölçüleri
 4. Değer Ölçüleri
GEOMETRİ
 1. Eğri-Doğru-Doğru Parçası
 2. Kare
 3. Dikdörtgen
 4. Üçgen
 5. Daire
 6. Üç Boyutlu Geometrik Şekiller

Ankara'nın En İyi Özel Eğitim Merkezleri

 

 1. Sorulan sorulara cevap verir.
 2. Sorular sorar.
 3. Bilgiyi gerektiğinde kullanır.
 4. Yapacağı çalışmayı planlar.
 5. Yaptığı çalışma planına uyar.
 6. Yaptığı çalışmanın, çalışma planına uygunluğunu kontrol eder.
 7. Başladığı çalışmayı tamamlar.
 8. Dinlediği veya okuduğu konuyla ilgili not tutar.
 9. Zamanını etkin kullanır.
 10. Bağımsız çalışma alışkanlığı edinir.
 11. Olay, olgu ve durumları oluş sırasına göre sıralar.
 12. Beden duruşuna göre yönleri ayırt eder.
 13. Yürüme ile koordinasyon sağlar.
 14. Yuvarlanma, takla atma, sürünmeyle koordinasyon sağlar.
 15. Kaldırma ve taşımalarla koordinasyon sağlar.
 16. Asılma ve sallanmalarla koordinasyon sağlar.
 17. El, göz koordinasyonu sağlar.Atma ve tutmalarla koordinasyon sağlar.
 18. El, parmak koordinasyonu sağlar.

Öğrenmeye Hazırlık Eğitimi

GÖRSEL ALGI
 1. Görsel Ayrımlaştırma
 2. Görsel Figür-Zemin İlişkisi
 3. Uzaklık-Derinlik-Boyut Algısı
 4. Görsel Ardışıklık
İŞİTSEL ALGI
 1. İşitsel Ayrımlaştırma
 2. İşitsel Figür-Zemin İlişkisi
 3. İşitsel Ardışıklık
 4. Fonolojik Farkındalık
DOKUNSAL/KİNESTETİK ALGI
 1. Dokunsal Ayrımlaştırma
 2. Kinestetik Ayrımlaştırma
DİKKAT GELİŞTİRME
 1. Ayırt Etme-Gruplandırma
 2. Dikkati Yoğunlaştırma
 3. Dikkati Sürdürme
 4. Dikkati Yeniden Toplama
BELLEK GELİŞTİRME
 1. Görsel- İşitsel Bellek
 2. Kısa Süreli Bellek
 3. Uzun Süreli Bellek
 4. İşleyen Bellek
ORGANİZE OLMA
 1. Plan Yapma
 2. Planlı Çalışma
 3. Bağımsız Çalışma
 4. Zamanı Etkin Kullanma
YÖNELİM BECERİLERİ
 1. Sağ Sol Ayırt Etme
 2. Yön Bulma
MOTOR BECERİLER
 1. Kaba Motor Beceriler
 2. El Ayak Koordinasyonu
 3. Denge
 4. İnce Motor Beceriler
 5. El Parmak Koordinasyonu
 6. El Göz Koordinasyonu

Ankara'nın En İyi Özel Eğitim Merkezleri

Etkili bir bireysel eğitim programı oluşturmak için aileler, okul öğretmenleri ve özel eğitim merkezlerimiz öğrencimizin benzersiz ihtiyaçlarına yakından bakmak için bir araya gelmelidir. 

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizi arayabiliriz.

Bizimle İletişim Kurun

Sizi en yakın zamanda arayalım!
Hemen Ara