Disgrafi

Ankara Selvi Özel Eğitim Merkezleri

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

Disgrafi yazım bozukluğu veya yazma güçlüğü olarak tanımlanabilir. Bu güçlük yazmada, hecelemede ve fikirleri organize ederek yazıya dökmede zorluklara sebep olur. Zeka düzeyinden bağımsız bir durumdur ve disgrafisi bulunan çocukta herhangi bir nörolojik sorun olmayabilir. Disgrafisi olan çocuk başta tembel veya derslere karşı ilgisiz olarak algılanabilir fakat disgrafi bu durumlardan çok farklıdır.

Yazı yazmak için dinleme, akılda tutma ve kasları kullanabilme becerileri gereklidir. Disgrafisi bulunan çocukta bu becerilerden biri veya birkaçı eksik olabilir.

Disgrafi genellikle harfleri ters yazma, b-d gibi birbirine benzeyen harfleri karıştırma şeklinde kendini gösterir.

Önerilen Yazı :   Özel Öğrenme Güçlüğü

Disgrafinin Nedeni

Disgrafinin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte beyin hasarı, çocuğun küçük yaşlarda gereken eğitime ulaşamaması veya iyi bakım verilmemesi, hamilelik sırasında yaşanan enfeksiyon, annenin madde kullanımı, genetik geçiş gibi sorunların yol açabileceği gözlemlenmiştir.

Disgrafisi Olan Çocuk Ne Tür Güçlükler Yaşar?

Disgrafisi olan çocuk yeni kelimeleri öğrenmekte, bunları telaffuz etmekte ve yazmakta güçlük çeker. Hikaye anlatımında büyük zorluk çekerler. Hikayeyi ortasından başlayarak ve oluş sırasını karıştırarak anlatabilirler.

Disgrafi Belirtileri Nelerdir?

Disgrafi belirtileri görsel-uzamsal güçlükler, ince motor güçlükleri, dille ilgili güçlükler, heceleme ve el yazısı ile ilgili güçlükler, dil bilgisi ile ilgili güçlükler olmak üzere 5 kategoride toplanabilir.

Görsel-Uzamsal Güçlükler

 • Şekilleri ayırt etmede zorlanma.
 • Harflerin arasında boşluk bırakmada zorlanma.
 • Düz bir satırda ve soldan sağa yazmada zorlanma.
 • Çizme ve boyamada zorlanma.

İnce Motor Güçlükleri

 • Yapboz parçalarını birleştirmek, ayakkabı bağlamak, makas tutma gibi parmak uçlarını kullanması gereken eylemlerde zorlanma.
 • Oyun oynarken yönergeleri takip etme gibi motor becerileri kontrol etmede zorlanma.

Dille İlgili Güçlükler

 • Fikirleri kelimeye dökmede zorlanma.
 • Kuralları olan bir oyunu sürdürmede zorlanırlar fakat kurallara alıştıktan sonra oynamak kolaylaşır.
 • Konuşurken düşünmekte zorlanırlar bu da yönergeleri uygulamakta zorluk yaşamalarına neden olur.

Heceleme ve El Yazısı ile İlgili Güçlükler

 • Doğru heceleme yapmakta zorlanırlar. Yazarak heceleme ile kıyaslandığında konuşarak heceleme konusunda daha başarılıdırlar.
 • Büyük ve küçük harfleri ayırt etmede zorlanma.
 • Kendi yazılarını okumakta zorlanırlar bu da yazmaya karşı ilgisinin azalmasına ve yazarken kramplar yaşamalarına neden olur.

Dil Bilgisi ile İlgili Güçlükler

 • Noktalama işaretlerinin kullanımı, zamanlar ve cümle yapısıyla ilgili kurallarda zorlanma.
 • Noktalama işaretsiz uzun cümleler kurarlar veya her yere virgül koyarlar.
 • Cümleleri bir cümle kalıbından ziyade uzun bir liste gibi yazarlar.

Disgrafi ile İlişkili Diğer Güçlükler

Disgrafiyle ilişkili olan diğer güçlükler çeşitlilik gösterebilir.

Disleksi

Yaşının ve eğitim seviyesinin gerektirdiği okuma ve yazma becerilerinde zorluk yaşama.

Önerilen Yazı :   Disleksi

Dil Bozuklukları

Kelimeleri öğrenmede güçlük çektiği için dil bilgisi kullanımı ve fikirleri kelimelere dökmede zorluk yaşarlar.

Önerilen Yazı :   Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat, konsantrasyon, hareketlilik ve dürtü kontrolü alanlarındaki sorunlarla karakterize olan çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biridir.

Önerilen Yazı :   DEHB

Dispraksi

Motor becerileri planlama ve koordinasyon gerektiren faaliyetlerde zorlanma.

Disgrafi Tanısı Nasıl Konulur?

Disgrafi ile ilgili belirtiler çoğunlukla çocuğun okula yani okuma yazmayı öğrenmeye başladığı zamanlarda fark edilir. Genellikle ilk fark eden kişiler çocuğun ailesi veya öğretmenidir. Belirtileri fark ettiğinizde çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurarak değerlendirme talep edebilir ya da özel eğitim merkezlerimizle iletişime geçerek ayrıntılı değerlendirme ve danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz.

Disgrafi tanısı konulurken çocuğun durumla ilişkili akademik becerileri test edilir. Test içeriği aşağıdaki becerileri içerir:

 • Sözcük okumanın ne derece yavaş ya da yanlış olduğu ve ne kadar çaba gerektirdiği,
 • Yazıların anlamını ne derece anladığı,
 • Harf harf yazma veya söylemede ne derece zorlandığı,
 • Yazılı anlatımda ne derece güçlük çektiği,
 • Hece ekleyerek yazma becerisi.

Disgrafi Tanısı Aldıktan Sonra Neler Yapılmalı?

Disgrafi tanısı bulunan çocuğunuz için öncelikle yapmanız gereken şey özel eğitim ile tanışmasını sağlamaktır. Disgrafisi olan çocuklar diğer çocuklardan farklı bir şekilde öğrenir bu sebeple çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulanmalıdır.

Çocuğun eğitim sürecini başarıyla tamamlaması için eğitime düzenli bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Burada ailelere de önemli sorumluluklar düşmektedir çünkü eğitime düzenli devam etmek yalnızca kuruma düzenli bir şekilde gelip gitmesi demek değildir. Aileler evde de öğretmenin tavsiyeleri ışığında çocukla etkinlikler yapmalıdır.

Unutulmamalıdır ki disgrafi asla geçmeyecek, amansız bir güçlük değildir. Doğru eğitim, anlayış ve sabırla çocuğunuz gelişim döneminin gerektirdiği becerilere sahip olabilir, kendi potansiyeli tam olarak kullanabilir.

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizi arayabiliriz.

Bizimle İletişim Kurun

Sizi en yakın zamanda arayalım!
Hemen Ara