Yenimahalle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ankara Selvi Özel Eğitim

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

M.E.B. Destekli Ücretsiz Eğitim ve Dil ve Konuşma Terapisi

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Ankara Yenimahalle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi disleksi ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklar için eğitimler veriyor. MEB destekli ücretsiz disleksi eğitimi kapsamında verilen eğitimler ile birlikte öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklarda bu sorunların etkileri en aza indirgeniyor. Ailelerin güven içinde teslim edecekleri ve alanında uzmanlar tarafından verilen eğitimler çocukların yaşamları için çok önemli olan sorunların giderilmesine etki ediyor. Yenimahalle disleksi eğitim merkezleri arasında modern eğitim yöntemleri ile öne çıkan merkezimiz bu durumda olan çocukların etkilerinden kurtulmalarına ve sağlıklı bir şekilde günlük yaşamlarına devam etmelerini sağlıyor.

Çeşitli sebeplerden ötürü görülebilen disleksi çocukların günlük yaşamlarında erken müdahale edilmezse çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle normal ve üstün zekâlı çocuklarda görülebilen, zekâdan bağımsız bir sorun olan disleksi için erken yaşlarda müdahale yapabilmek büyük önem taşıyor. Ankara Yenimahalle disleksi eğitim merkezi olan kurumumuzda sağlanan eğitim ve terapiler disleksinin etkilerini en aza indirgiyor ve çocukların hem günlük hem de eğitim yaşamlarında daha başarılı olmalarını sağlıyor. Ailelerin güven içinde eğitim almak için çocuklarını emanet edebilecekleri kurumumuz çağdaş yöntemler ile disleksiye yönelik en uygun eğitimleri içeriyor.

Ankara Yenimahalle Disleksi Merkezi

Yenimahalle özel eğitim merkezleri arasında sağladığı eğitim ve terapi yöntemleri ile öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara yönelik doğru terapi ve tedavi yöntemlerini sunan merkezimiz, MEB destekli ücretsiz disleksi eğitimi ile öne çıkıyor. Tamamen öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara yönelik eğitimler içeren merkezimizde bu sorunlara yönelik çözüm odaklı terapiler sağlanıyor.

Disleksi her çocukta görülebileceğinden ailelerin disleksinin belirtilerine ve daha sonrasında yapılacaklara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Disleksi olan çocukların günlük yaşamlarının yanında eğitim yaşamlarında da büyük sorunlar yaşanabileceği için bu türden sorunlara dönük erken teşhis ve tedaviler de önem taşıyor. Yenimahalle disleksi eğitim merkezi sayesinde bu durumda çocukların sorundan etkilenmeleri en aza indirgenirken aynı zamanda günlük yaşam için de sorun yaratacak durumlardan uzak tutuluyorlar.

Erken yaşlarda teşhis ve terapi programları aksatıldığında disleksi ilerleyen yaşlarda yani yetişkinlik döneminde çok daha büyük sorunlara yol açtığından disleksi özel eğitim için ailelerin acele davranmaları da gerekiyor. Merkezimiz tarafından sağlanan terapi ve eğitim uygulamaları kapsamında bu sorunu yaşayan çocukların etkileri de en aza indirgeniyor.

Disleksi Eğitimi Ne Kadar Başarılı Oluyor?

Disleksi ya da ogrenme guclugu olarak bilinen durum her çocukta görülebileceği için her çocukta farklı etkileri bulunmaktadır. Yaşlarına göre de değişebilen bu belirtiler arasında okuma yazma konusunda güçlük, kendini ifade etme ve konuşma açısından sorunlar, sayısal becerileri kullanmakta yaşanan sorunlar yaygın görülen sorunlardır. Hangi sorun olursa olsun disleksi özel eğitimler kapsamında ilgilenilmesi gereken bir durumdur. Konuyla ilgili olarak ailelerin bilinçli olmaları ve disleksi yaşayan çocukları için özel eğitim tercih etmeleri bir gerekliliktir. Aksi halde çocukların yaşı büyüdükçe disleksinin etkileri de daha fazla artış gösterecek, aynı zamanda günlük yaşamları da daha zor hale gelecektir.

Disleksi zekâ ile ilgili bir durum olmadığından Yenimahalle disleksi merkezleri arasından öne çıkan kurumumuz özel eğitim yöntemleri ile birlikte çocukların bu duruma yönelik en iyi karşılığı almalarını sağlıyor. MEB destekli olarak sunulan terapi ve eğitimlerde her çocuğun durumuna uygun olacak eğitimler belirleniyor ve disleksinin etkilerinin en aza indirgenmesi sağlanıyor. Disleksinin kontrol altına alınması ve günlük yaşam kalitesini etkilemeyecek düzeye getirilmesi sonucunda çocuklar da yaşamlarına daha sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor.

Disleksinin oluşumu için farklı nedenler olduğundan bu duruma yönelik erken teşhis de önem taşıyor. Ne kadar erken olacak şekilde çocuklara teşhis yapılırsa sağlanacak olan özel eğitimlerin etkisi de o kadar artıyor. Özellikle okul döneminde olan çocuklarda disleksi belirtileri okuma, yazma ve sayısal becerileri kullanmada zorluk olarak çıktığından disleksiye karşı erken müdahale yapılmadığında bu durum eğitim hayatını da çok olumsuz etkiliyor.

Gündelik yaşamda ve okul yaşamında bu duruma yönelik olarak meydana gelen etkilerin giderilmesi gerektiğinden Ankara disleksi eğitim merkezi olarak kurumumuz çocukların öğrenme güçlüğünün etkilerinden kurtulmaları için aile ve çocuklara en uygun eğitim yöntemlerini içeriyor. Alanında uzman eğitmen ve terapistler ile birlikte sunulan eğitimler sayesinde disleksi sorunun etkisi günlük yaşam için en alt seviyeye indirgeniyor ve çocuklar bu durumun etkilerinden kurtuluyor.

Ankara Yenimahalle Dil ve Konuşma Merkezi

Ankara Yenimahalle dil ve konuşma merkezi olarak da faaliyet gösteren merkezimiz konuşma bozukluğu yaşayan çocukların doğru terapileri almalarına fırsat tanıyor. Disleksi ile beraber görülebileceği gibi disleksiden bağımsız olarak farklı nedenlerden ötürü de oluşabilen konuşma bozuklukları çocukların günlük ve akademik yaşamlarında sorunları beraberinde getiriyor. Akıcı şekilde konuşmamak, harflerin yanlış telaffuzu, kelimeleri yanlış anlamda kullanmak, cümle kuruluşu için sorunlar yaşamak, kendini ifade etme alanında zorluk çekmek gibi etmenlere bağlı olarak görülen bu duruma yönelik de sunulan terapiler çocukların dil sorunlarını gideriyor.

Yenimahalle çocuk dil terapisti kapsamında hizmet veren kurumumuz konuşma sorunlarının giderilmesi için ilk olarak doğru teşhis yöntemlerini uygulayarak konuşma bozukluğunun neden kaynaklandığını ve hangi seviyede olduğunu da en iyi şekilde görebiliyor. Her çocuğa özel olarak yapılan teşhis işlemleri sonrasında ise yine her çocuğa özel olarak belirlenen terapi programı kapsamında çocukların konuşma bozuklukları üzerine terapi sağlanıyor.

Günlük yaşamda çok önemli olan dil kullanımı ve kazanımları da doğru şekilde gelişmediğinde disleksi gibi ilerleyen yaşlarda çok daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Özellikle konuşma bozukluğu başlangıç aşamalarında çok daha kolay şekilde terapiye yanıt verirken, ilerleyen süreç kapsamında bozukluk arttığından terapilerden verimli sonuçların alınması da güçlük yaşatıyor. Bu kapsamda ailelerin konuşma bozukluğu belirtisi gösteren çocukları için bir an önce harekete geçerek terapi programları almaları gerekmektedir.

Yenimahalle Dil ve Konuşma Terapisti

Yenimahalle dil ve konuşma terapisti olarak eğitim sunan terapistler kurumumuzda konuşma bozukluklarına yönelik çağdaş yöntemleri temel alıyor. Bu terapiler kapsamında çocuk merkezli olarak program geliştirilirken konuşma bozukluğunun etkilerinin en aza indirgenmesi de mümkün oluyor. Her çocukta farklı etmenlere bağlı olarak görülebilen dil bozuklukları için sağlanan terapiler yine MEB destekli olarak sunuluyor ve böylece aileler için de önemli bir fırsat sağlanabiliyor.

Ankara dil ve konuşma merkezleri içinde çocuk odaklı yaklaşım ve en modern terapi yöntemlerini uygulayan kurum olarak öne çıkan merkezimizde konuşma sorunlarının etkileri giderilerek çocukların hem mevcut yaşları hem de ilerideki yaşları için özel bir imkân sağlanıyor. Konuşma bozukluklarının daha sonra tekrarlanmaması için de yapılan terapiler çocukların bir birey olarak önemli imkânlar bulmalarına yardımcı oluyor. Konuşma bozukluğunun yanında disleksiyi de içeren kurumumuzda MEB destekli ücretsiz eğitim sağlanıyor. Bu kapsamda evrak takibi, servis, teşhis gibi konularda aileler için de en uygun bir ortam sağlanmış oluyor. Sürecin başından sonuna kadar aileler ile birlikte koordineli bir şekilde yürütülen eğitimler çocukların sorunlarının giderilmesini daha kolay hale getiriyor.

Yenimahalle Otizm Merkezi

Yenimahalle Otizm Spektrum Bozukluğu Merkezi Atipik Otizm, Asperger Sendromu ve Çocukluk Otizmi gibi yaygın gelişimsel güçlüklere sahip çocuklarımıza özel eğitim hizmeti vermektedir. Otizmli bireylerde erken tanı (tercihen üç yaştan önce) konulması bireylerin gereksinimlerinin önceden belirlenip değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Bebeklerde ve çocuklarda otizm belirtileri farklı derece ve şekilde kendini göstermektedir. Otizm testi değerlendirmesi sonucunda otizm tanısı konulan her birey mutlaka özel eğitimle desteklenmelidir. Otizm tam olarak ortadan kaldırılamaz yaşam boyu özel eğitimle desteklenir. Yenimahalle otizm merkezlerinde otizmli çocuklara yönelik uygulanan terapi yöntemleriyle otizm belirtilerinde olumlu yönde ilerleme gözlenmiştir.

Otizmli tanısı konulan çocuklarımızı Meb destekli ücretsiz eğitim programı kapsamında dil ve konuşma güçlüğü, atipik otizm, asperger sendromu ve çocukluk otizmi gibi alanlarda yaşadıkları zorlukları anlamaya ve onları her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan çocuklarımızın okul öncesi ve okul döneminde ihtiyaçlarına yönelik bireysel eğitim programı oluşturarak çocuklarımızın iletişim becerilerini, sosyal becerilerini, öz bakım becerilerini, akademik eğitimi gibi birçok alanda desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Özel eğitime ne kadar erken başlanırsa normal gelişim gösteren çocuklara göre daha az farklılık gösterir. Otizmli çocukların akranlarıyla arasında önemli bir fark kalmamaktadır.

Yenimahalle Otizm merkezi Özel Eğitim Programları kapsamında aba terapi, oyun terapisi ve ergoterapi seansları düzenlenmektedir.

Aba Terapi: Otizmli çocukların istenmeyen davranışlarının azaltılmasında öncelikli olarak davranış anı, öncesi ve sonrası olayları gözlemleyerek davranışı tetikleyen durumları analiz ederek ortadan kaldırmaya veya alternatif yöntemler sunmaya yönelik seanslar düzenler. Aba terapi yönteminde uygulanan çeşitli teknikler bireye göre belirlenip uygulanmaktadır. Ankara Aba Terapi merkezimizde otizm spektrum bozukluğu alanında uzman sertifikalı psikologlar yer almaktadır.

Oyun Terapisi: Her çocuk gibi otizmli bireylerde kendine özgüdür. Otizmli çocukların kendilerini ifade etmesi, sosyal iletişimi, oyun becerileri, taklit becerileri vb. alanda gelişimi desteklenmektedir. Oyun terapisi uygulama yetkisine sahip sertifikalı psikologlarımızla seanslar yapılmaktadır.  

Ergoterapi: Otizmli bireyler dış uyaranlara karşı tepkisiz veya aşırı tepki de bulunabilirler. Özel eğitim merkezimizde ergoterapistlerimiz otizmli bireylerimizin ince ve kaba motor gelişimi, duyusal uyaranlara karşı tepki, tekrarlayan yineleyici davranışlar gibi alanlarda zorluk yaşayan çocuklarımızı destekler.

Yenimahalle İşitme Merkezi

Yenimahalle İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezimiz, doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrası oluşan işitme kaybına bağlı konuşma ve öğrenme güçlüğü alanlarında zorluk yaşayan çocuklarımızı okul hayatına hazırlama, duygusal ve sosyal becerileri geliştirmeye ve öz bakım becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Her özel eğitimde olduğu gibi işitme yetersizliğinde de erken tanı konulması bireylerin akranlarına yakın gelişim göstermesine destek olmaktadır. İşitme testi sonucunda tanı konulan her bireyin Ram’in oluşturduğu bireysel eğitim planını baz alınarak öğrencilere yönelik eğitim verilmektedir. İşitme kaybı tanısı konulan bireyler, Meb destekli ücretsiz eğitim programından raporlarıyla faydalanabilirler . Eğitim süreci sonunda işitme kaybı olan bireylerin gelişimini gözlemlemek için eğitsel değerlendirmeye tabi tutulur.

Okul öncesi eğitim programı işitme kayıplı çocukların gündelik hayattaki bazı temel davranışları kazandırılması ve çocukların kaynaştırma yöntemiyle akranlarıyla birlikte eğitim almalarını sağlamaktadır. Kaynaştırma yöntemiyle işitme kaybı olan çocuklar akranlarının dudaklarını okuma ve anlama ,ses eğitimi çalışmalarıyla çocuğun gelişime katkı sağlamaktadır. Tek bir duyuya bağlı kalmadan birden fazla becerinin hedeflenmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Meb tarafından uygulanan bu yöntem özel eğitim desteğiyle birlikte yürütüldüğünde bireylerin gelişiminde daha fazla ilerleme gözlenmiştir. Özel eğitim merkezimiz özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızın her zaman yanında olmaktadır.

Yenimahalle İşitme Merkezimiz, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, oyun terapi ve ergoterapi alanlarında hizmet vermektedir.  Alanında uzman eğitim kadrosuyla odyologlar, Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler, çocuk psikologları, uzman öğreticiler yer almaktadır.

Odyologlarımız işitme yetersizliği olan çocuklarımıza işitme cihazı ve dil kazanımı alanında eğitim vermektedir. İşitme yetersizliğine sahip olan çocukların ailelerinin nasıl davranması gerektiği, neler yapabileceği yönünde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Dil kazanımı alanında oldukça büyük bir öneme sahip dil ve konuşma terapistlerimizde seanslar düzenlemektedir. Dil ve konuşma terapisti her özel eğitim merkezinde yoktur. Özel eğitim merkezimizde Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri çalışmaktadır.

Yenimahalle İşitme Merkezimizde, İşitme Engelli bireylerimizin sınıf ortamının bireye uygun hale getirilmesine, sınıfların yalıtımına, uygun materyallerin kullanımına ve bireylerin işitme cihazı kullanmasına dikkat edilmektedir. Ankara Meb destekli ücretsiz eğitim sayesinde işitme kaybı sonrası yaşanılan zorlukları Yenimahalle İşitme merkezimize başvurarak çözülmesini sağlayabilirsiniz. Özel işitme eğitim programıyla  oyun terapisi, ergoterapi alanlarında uzman kadrosuyla merkezimiz sizlere yardımcı olmaktadır.

Google Kayıtlı Veli Yorumlarımız

Çocuklarımız Kendini Geliştirebilsin Diye Canla Başla Çalışırız
 • Pandeminden kaynaklı hiç bir kuruma göndermek istemiyordum kızımı, şuan selvi özel eğitimdeyim, kurumun çok temiz ve hijjenik oluşu, bütün pamdemi kurallarına uygun şekilde hareket edilişi beni çok memnun etti, ilgi ve alakanızdan çok memnun kaldım. 🙏

  Ferdi Zöngür
  Veli
 • Çok memnun kaldım, bir çok okul değiştirdim lakin burası muntazam ve çalışanlar çok kaliteli, güler yüzlü samimi. Gözüm arkada kalmıyor 👌🏻

  Hatice Kübra Bal
  Veli
 • Verdiğiniz eğitimden çok memnun kaldım oğlumda bayağı gelişmeler oldu dil konusunda öğretmenlerimizde alanlarinda çok başarılı özellikle Sıla hanım,Büşra hanim ve Mücahit beye verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ederim.

  Nurgul KIZILYAR
  Veli

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ücretsiz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

İletişim Kurunuz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

İletişim Kurun

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İletişime Geçelim

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara