Özel Eğitimde Tuvalet Eğitimi 

Tuvalet Yapma Becerisinin Kazandırılmasının Önemi  

Özel gereksinimli çocuklar söz konusu olduğunda tuvalet yapma becerisi ez az üstünde  durulan ya da ihmal edilen bir davranıştır. Özel gereksinimli çocukların çoğunda, normal  çocuklara oranla gece tuvaletini tutamama çok daha fazladır. Tuvalet alışkanlığını kazanma  dönemi her çocuk için zor bir aşama sayılır.  

Gelişim ve iletişim sorunu olan çocukların birçoğu için de tuvalet eğitimi zor bir dönemdir.  Çünkü çocuğun duyarlılığı ve kas kontrolü gelişmiş olsa bile bu alışkanlığın kazanılması için  gelişmesi gereken başka sosyal etkenlerde vardır. Gelişim ve iletişim sorunu olmasa dahi bile  çocuğun belli bir yaşta kas kontrolü geliştikten sonra sosyal olarak ta çevre tarafından kabul  edilmek ister. Bu sosyal motivasyon çocuğun tuvalet becerisini kazanmaya hazır oluşunu  belirleyen en önemli etkenlerden biridir.Lakin gelişim ve iletişim sorunu olan bazen de  bunlara otistik davranışları eşlik eden çocuğun tuvalet becerisini kazanmasında zorluk yaratan bazı faktörler vardır.Değişikliğe aşırı duyarlı olan bu çocuklar bez kullanmaktan çıkıp  daha gelişmiş ve bağımsız bir rutini oturtmak konusunda zorluk yaşayabilirler.Duyusal  uyaranlara ters ya da geri tepkiler gösterebilen bu çocuklar, tuvalet ortamındaki  yankılanmadan, sifonun veya kendi dışkısının sesinden bile etkilenip duruma konsantre ya da  adapte olmakta güçlük yaşayabilir. 

Otistik ve iletişim davranışları olan çocukların farklı duyulardan gelen uyaranları algılamakta  ve ayırt etmekte sorun yaşadıklarını düşünecek olursak, çocuğun dışkılamayı başlatacak  bedensel ipuçlarını yorumlayıp bunları diğer uygun uyaranlara çevirmekte zorluk yaşamaları  gayet doğal ve anlaşılırdır. 

Tuvalet Eğitimine Başlamadan Önce Dikkat Edilecek Noktalar 

Tuvalet eğitimi için belli bir vakit harcayacağımıza ve sabır göstermemiz gerektiğini kabul  etmemiz gerekir. Bu yüzden çocuğa kazandıracağınız tuvalet eğitimini rahatlıkla sabır  gösterebileceğiniz bir dönemde vermek önemlidir. Tuvalet eğitimi için çocuğun üç yaşını  geçmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü üç yaşından sonra geçen her zaman çocuğun  tuvaletini kolay yoldan yapma yollarını pekiştirmesine sebep olacak ve bu değişimi kabul  etmesini zorlaştıracaktır.Ayrıca tuvalet eğitiminin devam ettiği zamanlarda çocuğa kesinlikle  bez bağlamamak gerekir.Bu dönemde çocuğun basitçe çıkarabileceği lastikli pantolon,  eşofman gibi giysiler giydirilebilir.Bunların yanı sıra tuvalet eğitiminin başarılı olabilmesi  için çocuğun vücutsal olgunluğa ulaşması gerekir.Bu bedensel olgunluk gerçekleşmeden  verilmeye çalışılan tuvalet eğitimi çocuğa ancak zarar verir.Çocuğun bedensel olgunluğa  ulaştığını anlamak için şu şartlar gereklidir:

 • Uygun yaş
 • Mesane kontrolü 
 • Bedensel gelişim ∙ Zihinsel gelişim

Tuvalet Kontrolünü Kazandırma Yöntemleri 

Geleneksel Yöntem

Davranışçı yaklaşımın unsurlarını temel alan geleneksel yöntem mesane ve bağırsak  geriliminin en fazla olduğu zamanlarda sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılır.Bu  süreçte çocuğun tuvalet yapma saatlerini belirlemek için kuruluk süresi kaydı tutulur.Kuruluk  süresi bir saat ve üzerindeyse gündüz tuvalet kontrolüne yönelik öğretime başlanır.Çocuğun  kuruluk süresi bir saatin altındaysa, çocuğun tuvalet kontrolünü kazanmak için gerekli hazır  bulunuşluğa sahip değildir.Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra çocuğun kuruluk süresi  tekrar gözlenir. 

Çocuğun gündüz saatlerinde kuruluk süresi bir saat ya da bir saatin daha üzerindeyse,  çocuğun gündüz uyanık olduğu zamanlar içinde minimum ikişer saat aralıklarla tuvaletini  kontrol edebilmesine yönelik uzun dönemli amaçlar belirlenir.Çocuğun kuru kaldığı  belirlenen süreyle uzun dönemli amaçlar arasında kısa dönemli amaçlar oluşturulur. Bu kısa  dönemli amaçlarda öğretimsel amaçlara ayrılır.Başlangıçta çocuğun kuru kalma süresi  başlama düzeyinden çok az sürelerle fazla olmalı (birer dakika gibi), çocuk ilerleme  kaydettikçe tuvaletini kontrol etme (kuru kalma süresi ) daha fazla sürelerle aşamalı olarak  arttırılmalıdır. 

Geleneksel Yöntemle Gece Tuvalet Kontrolünün Kazandırılması

Bir çocuk gündüz tuvalet kontrolünü %70-80 oranında ya da daha fazla oranda kazandıktan  sonra ve bu gereksinimini gerek söz ya da ses ile gerekse işaretlerle de belli edip tuvalete  götürüldüğünde yapmayı kazandıktan sonra gece tuvalet kontrolü öğretimine başlanır.Gece öğretimine başlanıldığı zaman , gündüz programı da aynı şekilde aksatılmadan devam  edilmelidir.Gece tuvalet kontrolü öğretimine başlanıldığında çocuğun altını bağlamamak  gerekir.Gece tuvalet kontrolünde şu adımlar izlenir. 

 • Çocuğa akşam verilen sıvıların miktarı azaltılır ve uyku zamanına 1,5- 2 saat kaldıktan  sonra hiçbir şey verilmez. 
 • Yatmadan önce mutlaka çocuğun tuvalete gitmesi sağlanır. 
 • Çocuğun herhangi bir iletişim problemi yoksa ve söyleneni anlıyorsa, sabahleyin kuru  bir yatak bulunduğunda ödüllendirileceği ifade edilir. 
 • Çocuk yataktan 1,5 saat sonra uyandırılır.Altı kuruysa tuvalete götürülür ve tuvaletini  yapması sağlanır.Altı ıslaksa, çocuğa hiçbir şey söylenmeden üstü değiştirilir ve her  iki durumda da mutlaka not edilir. 
 • Sabah yatak kuruysa çocuk mutlaka ödüllendirilir, yatak ıslak ise çocuğa hiçbir şey  söylenmez ve çocuğun üzeri değiştirilir.

Hızlı Yöntem 

Hızlı yöntem alınan sıvıların artırılmasına dayanır ve çocuğun boşaltım sistemindeki  örüntüsünü değiştirmektedir.Hızlı yöntemde çoğunlukla tuvalete ve çocuğun ya da kişinin iç  çamaşırına nem sinyali veren cihazlar yerleştirilir.Tuvalet kontrolü öğretimine başlamadan  önce 4-5 gün süreyle çocuğun yada kişinin tuvalet yapma kayıtları not edilir.Banyoya iki  sandalye ve sıvı besinler yerleştirilir.Çocuğun ya da kişinin normal tuvalet yapma saatinden  yaklaşık bir saat kadar öncesinde içebileceği kadar sıvı verilir.Öğretim gün boyunca banyoda  yapılır. Çoğunlukla ağır zihinsel yetersizlik gösteren çocuklarda ya da yetişkinlerde kullanılır. 

Hızlı Yöntemle Gündüz Tuvalet Kontrolünün Kazandırılması 

 1. Çocuğa banyodaki sandalyede otururken içebileceği kadar bol sıvı verilir ve 1-2  dakika beklenir. S onra tuvalete oturması istenir. 
 2. Boşaltım gerçekleşirse yiyecek pekiştireci verilir ve çocuk manevi ve  sosyal olarak övülür. 
 3. Sıvıları içtikten sonra 20 dakika içinde boşaltım işlemi gerçekleşmezse, çocuğun  tuvaletten kalkması istenir. Tuvaletin hemen yanında bulunan sandalyeye oturması söylenir. 
 4. Çocuğun iç çamaşırı kuru ise sevdiği yiyecekler verilir. 
 5. Çocuğun iç çamaşırı ıslak ise yiyecek gösterilir ama verilmez. 
 6. Otuz dakika sonra bu sıra baştan sona aynı şekilde tekrarlanır.

Hızlı Yöntemle Gece Tuvalet Kontrolünün Kazandırılması

Uyku vakti öncesi:

 • Çocuğa içebileceği kadar çok sıvı verilir. 
 • Çocuğun yatağına nem sinyali cihazı yerleştirilir. 
 • Tuvalete nem sinyali cihazı yerleştirilir. 

Saatte Bir Uyandırılma:

 • Çocuk uyandırılır. 
 • Tuvalete gitmesi istenir. 

Eğer beş dakika içinde boşaltım işlemi gerçekleşirse, pekiştireç verilir ve yatması  sağlanır.Eğer beş dakika içinde boşaltım işlemi gerçekleşmezse, pekiştirilmeden direk yatması  sağlanır. Gece boyunca bu bir bu işlem tekrar edilir. 

Bağımsız Olarak Tuvalet Yapma Becerisi

Bağımsız olarak tuvalet yapma becerisi , çocuğun giyinme ve soyunma becerisine paralel  olarak tuvalet kontrolü becerisinin öğretimiyle aynı anda ele alınabilir. 

Kısa bir tanım yapmak gerekirse, tuvaleti gelen çocuğun bunu sözle ya da işaretle haber  vermesi ve bu süreçte tuvaletini kontrol etmesi sonrasında fiziksel yardım olmadan tuvaletini  uygun bir şekilde yapması bağımsız olarak tuvalet yapma becerisi olarak  adlandırılır. Bağımsız olarak tuvaletini yapma öğretiminin kazandırılması sırasında , her  tuvalet yapma saatinde tuvalet yapma becerisinin aşamalarında yer alan davranışlar için her  zaman aynı kavramların ya da terimlerin kullanılması gerekir.Tuvalet yapma becerisi içinde  yer alan fermuarı açma-çekme,pantolon düğmesini açma, ilikleme tuvalet kağıdıyla ya da  suyla poponun temizlenmesi ve sifonu çekme gibi beceriler çocuğun tuvaleti geldiğinde bağımsız olarak yapmayı öğreninceye kadar ele alınıp gözlemlenebilir.Bağımsız olarak  tuvalet yapma becerisinin öğretimi yapılmadan önce çocuğun yapabildikleri belirlenmelidir. 

Tuvalet Eğitimi Öğretim Öğeleri

Uzun – Kısa ve Öğretimsel Amaçların Belirlenmesi

Çocuğun tuvalet yapma becerisini oluşturan temel becerilerinden (pantolon giyme-çıkarma, tuvalete oturma vb.) yapabildikleri belirlendikten sonra bu ölçütlere göre uzun dönemli  amaçlar belirlenir.Bu öğretimde uzun dönemli amaç bağımsız olarak tuvaletini yapar olarak  seçilebilir. Daha sonrasında uzun dönemli amaca göre kısa dönemli amaçlar ve öğretimsel  amaçlar kısa net ve tüm beceri yaklaşımına dayalı olarak oluşturulur. 

Öğretim Ortamı ve Materyaller 

Çocuğun tuvalet yapma becerisi okulda kazandırılmaya çalışılıyorsa çocuğun sınıfının tuvalete yakın olması ya da taşınabilir tuvalet kullanılması gereklidir.Eğer çocuğun tuvalet  yapma becerisi evde kazandırılmaya çalışılıyorsa odasının tuvalete yakın olması önemlidir.

Tuvalet, çocuğun fiziksel yetersizliklerine göre uyarlanmalıdır.Örneğin klozetin oturulacak  yeri çocuk için fazla büyükse ona uyarlamak için hazır plastik oturak takılabilir.Çocuğun  ayakları klozete oturduğunda yere değmiyorsa, çocuğun ayaklarının altına bir basamak  konabilir.Çocuğun az görme yetersizliği varsa klozetin oturulacak yeri, sifon zincirini tutacak  yeri , tuvalet kağıdı ve tuvalet kağıdının bulunduğu yerlerde renk zıtlığı yaratılabilir.Çocuğun  eğer dengesinde bir sorun varsa tuvaletin arkasına destek konabilir ve klozete kendi  oturabilmesi için yanlardan tutunma barları yerleştirebilir. 

Pekiştireçler 

Çocuk için en etkili olan pekiştireçler bireysel olarak belirlenmeli ve pekiştireçlerin etkililiği  önceden kontrol edilmelidir.Kullanılacak olan pekiştireçlerin öğretim ortamında da  kullanımlarının olanaklı olabilmesine dikkat edilmelidir. 

Öğretim Zamanı 

Tuvalet yapma becerisinin öğretim zamanları, çocuğun tuvalet yapma ihtiyacı hissettiği ve bunu sesle ,sözle, işaretle ya da jest ve mimikle belli ettiği vakitlerdir.Çocuğa bu süreçte  tuvalet eğitimi kontrolü yapılırken , bir yandan da bağımsız olarak tuvalet yapma becerisini  kazandırılmaya çalışılıyorsa,öğretim zamanları içinde kuruluk süresine dayalı olarak zamanlar  oluşturulabilir. 

İpucu Seçimi ve Kullanımı

Bağımsız olarak tuvalet alışkanlığının kazandırılmasında kullanılan işlem süreçlerinden biri  ,çocuğun yaşı,dikkat süresi,yapabildiği psikomotor beceriler, tuvalet yapma becerisi ve tuvalet  yapma becerisindeki düzeyi göz önünde tutularak en uygunu seçilir.Diğer yandan bağımsız  olarak tuvalet yapma becerisi öz bakım becerisi olduğu ve giyinme-soyunma gibi becerileri de  kapsadığı için yetersizlikten etkilenmiş çocuklarda ipucu sistematik olarak verilmeli ve geri  çekilmelidir.Yetersizliği olmayan veya az etkilenen çocuklar için eş zamanlı ipucu  kullanılabilir. 

Öğretimdeki İlerlemelerin Kaydedilmesi 

Tuvalet becerisinin kazandırılmasında bir kayıt çizelgesi hazırlanabilir.Her öğretim sürecinde  çocuğun ipucu hangi düzeyde verildiğinde beceri aşamasını ya da basamağını gerçekleştirdiği 

ve ipucu verilmeden bağımsız olarak gerçekleştirdiği basamaklar kayıt edilir.Böylelikle bir  sonraki öğretim zamanında ipucunun hangi düzeyde kullanılacağına ya da hiç  kullanılmayacağına karar verilir.

Kazanılan Becerinin Sürekliliğinin Sağlanması

Kazanılan becerinin genellenmesi , çocuğun artık yapabildiği beceriyi farklı ortamda, farklı
araç gereçlerle ve farklı kişilerin yönergesiyle öğrendiği beceriyi yapabilmesidir.Eğer ortam
çocuğun yetersizliklerine göre düzenlendiyse beceriyi yapabildiği andan itibaren yavaş yavaş
bazı uyaranlar ortadan kaldırılabilir.Çocuk başka yerlerde farklı kişilerin varlığını bilerek ve “Tuvaletini yap” yönergesi kendisine denilmeden kazandığı tuvalet alışkanlığını yerine
getirirse bu beceriyi tam anlamıyla genellemiş olur.

Gamze Denizcioğlu

Yorum Yap

Hemen Ara