Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Destek Eğitim Programlarımız

Yalnıza dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim ProgramıDil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programı, Otizmli Bireyler İçin Destek Eğitim Programı, İşitme Yetersizliği Destek Eğitim Programlarına sahiptir.

Özel Eğitim Merkezlerimiz, Hacettepe Üniversitesi gibi ülkemizin sayılı üniversitelerinden mezun olmuş Dil Konuşma Terapistleri ile Dil ve Konuşma Terapisi verir

Çalışmalarımız Kekemelik, Geç Konuşma ve benzeri Dil ve Konuşma Güçlüklerini içerdiği gibi, birer Özel Öğrenme Güçlüğü olan disleksi, disgrafi ve diskalkuli ile ilişkili olarak okuma, yazma ve matematik gibi alanlarda zorluk yaşayan öğrencilerimiz üzerinedir.

Destek Eğitim Programlarımız

Özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ve Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programlarına sahiptir.

Özel Eğitim Merkezlerimiz, Hacettepe Üniversitesi gibi ülkemizin sayılı üniversitelerinden mezun olmuş Dil Konuşma Terapistleri ile Dil ve Konuşma Terapisi verir

Çalışmalarımız Kekemelik, Geç Konuşma ve benzeri Dil ve Konuşma Güçlüklerini içerdiği gibi, birer Özel Öğrenme Güçlüğü olan disleksi, disgrafi ve diskalkuli ile ilişkili olarak okuma, yazma ve matematik gibi alanlarda zorluk yaşayan öğrencilerimiz üzerinedir.

Ses Bozuklukları Terapisi

DOĞRU SES ÜRETİMİ VE SES BAKIMI
 1. Ses Üretimi ve Kullanımının Önemi
 2. Ses Bozukluğunu Ortaya Çıkaran Nedenler
 3. Sesin Bakım ve Korumasını Sağlamak İçin Gerekli Önlemler
UYGUN SOLUNUM VE SESLENİM
 1. Nefes Kontrolü ve Desteği
 2. Doğru, Uygun Nefes Alma ve Nefes Verme Teknikleri
 3. Seslenim (Fonasyon) Teknikleri
DUYGUSAL SÜREÇLERİN KONTROLÜ
 1. Konuşma Sesi ve Duygusal Süreçlerin ( kaygı, öfke, korku vb.) İlişkisi
 2. Seslenim İçin Doğru Vücut Pozisyonu ve Gevşeme Teknikleri
 3. Günlük Yaşamda Sesini Doğru Kullanma

Ses Bozuklukları Tedavisi

KAZANIMLAR
 1. Ses üretimi ve kullanımının önemini kavrar.
 2. Ses bozukluğunu ortaya çıkaran nedenleri kavrar.
 3. Sesinin bakım ve korumasını sağlamak için gerekli önlemleri alır.
 4. Konuşma sırasında ses üretimini kolaylaştırıcı vücut pozisyonu alır.
 5. Doğru solunum biçimini kavrar.
 6. Solunum kapasitesini ihtiyacına uygun biçimde kullanır.
 7. Konuşma üretimi boyunca solunum kontrolü yapar.
 8. Ses egzersiz ve tekniklerini günlük hayatta uygular.
 9. Duygusal süreçlerin konuşma sesi üzerindeki etkilerini kavrar.
 10. Konuşurken sesin parametrelerini düzenler.
 11. Günlük yaşamda farklı ortam ve durumlarda sesi yaşına, cinsiyetine ve psikolojikdurumuna uygun biçimde kullanır.

Sesletim ve Ses Bilgisi Terapisi

AĞIZ-YÜZ BÖLGESİ MOTOR BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 1. Konuşma İçin Uygun Duruş (Postür)
 2. Konuşma Üretiminde Görev Alan Kas Yapıları
 3. Konuşma Üretimi ve Konuşmaya Yardımcı Organları
İŞİTSEL AYIRT ETME VE ALGI
 1. Konuşma Sesleri
 2. Hedef Ses Birimleri
SESLETİMİ (ARTİKÜLASYON) GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 1. Hedef Sesi Sözcük, Sözcük Öbekleri ve Cümle İçinde Kullanma
 2. Hedef Sesi Farklı Ortam ve Durumlarda Kullanma
SES BİLGİSİ (FONOLOJİK) VE FARKINDALIK GELİŞİMİ
 1. Ses Birimleri
 2. Ses Birim Dağarcığı ve Hece Yapısı
 3. Sözcükleri Hecelerine ve Ses Birimlerine Ayırma ve Birleştirme
 4. Hedef Ses Birimi
 5. Ses-Harf İlişkisi
 6. Konuşmada Doğru Vurgu ve Entonasyon

Sesletim ve Ses Bilgisi Tedavisi

KAZANIMLAR
 1. Konuşma için uygun duruş (postür) edinir.
 2. Konuşma sırasında görev alan kas yapılarını kuvvetlendirir.
 3. Konuşma sırasında görev alan kas yapılarının koordinasyonunu sağlar.
 4. Konuşma sırasında gerekli hava akışını doğru yönlendirir.
 5. Konuşmaya yardımcı organları, sesleri uygun ton, hız ve sürede ardışık diziler hâlinde üretmek için kullanır.
 6. Konuşma seslerini ayırt eder.
 7. Hedef ses birimini sözcükler içinde konumlarına göre ayırt eder.
 8. Hedef konuşma sesini doğru üretir.
 9. Hedef ses birimini sözcük içinde doğru kullanır.
 10. Sözcükleri hecelerine ve ses birimlerine ayırır.
 11. Ses birimlerden sözcükler oluşturur.
 12. Ses birimlerini dil kurallarına uygun olarak dizer.
 13. Hedef ses birimini cümle içinde doğru kullanır.
 14. Hedef ses birimini doğal konuşmada kullanır.
 15. Ses bilgisel farkındalık edinir.
 16. Sözcük ve cümleleri doğru vurgu ve ezgi (entonasyon) ile üretir.
 17. Günlük yaşamda anlaşılır biçimde konuşur.

Akıcı Konuşma Terapisi

KONUŞMA VE BEDEN KONTROLÜ
 1. Vücut Duruşu
 2. Beden Kontrolü Sağlama
KONUŞMA SESİNİN VE KONUŞMANIN KONTROLÜ
 1. Konuşma ve Solunum Koordinasyonu
 2. Konuşma Sırasında Konuşma ile Solunum Uyumu
 3. Konuşma Hızı ve Ritmi
 4. Konuşma ve Duyguların Kontrolü
 5. Konuşma Gürlüğü ve Tınısının Kontrolü
SÖZEL İLETİŞİM SÜRECİ
 1. Sözel İletişim Teknikleri
 2. Konuşma Motivasyonu
AKICI KONUŞMA
 1. Konuşma Akıcılığını Etkileyen Davranışlar
 2. Farklı Ortam ve Durumlarda Anlaşılır Bir Biçimde Akıcı Konuşma

Akıcı Konuşma Tedavisi

KAZANIMLAR
 1. Konuşma sırasında konuşmayı kolaylaştıracak şekilde beden kontrolünü sağlar.
 2. Konuşma sırasında konuşma ile solunum uyumunu sağlar.
 3. Konuşma hızını ayarlayarak konuşur.
 4. Konuşma ritmini ayarlayarak konuşur
 5. Sözcük içi takılmaları olmadan konuşur.
 6. Sözcük arası takılmaları olmadan konuşur.
 7. Konuşmaya istekli olur.
 8. Farklı ortam ve durumlarda akıcı konuşur.

Gelişimsel Dil Terapisi

ALICI DİL
 1. Dinleme ve Dikkati Yöneltme
 2. Jestler ve Mimikler
 3. Basit Yönergeler
 4. İşitsel Algı
 5. Konuşma Sesleri
 6. Görsel Algı
 7. Sözcük-Nesne Çalışmaları
 8. Sözcük Ekleri
 9. Öykü, Olay, Metin Çalışmaları
İFADE EDİCİ DİL
 1. İletişimde Sıra Alma
 2. Nesneleri İsimlendirme
 3. Sözcük Ekleri
 4. Cümle Kurma
 5. Karşılıklı Konuşma
 6. Soru Sorma ve Sorulara Cevap Verme

Gelişimsel Dil Tedavisi

KAZANIMLAR
 1. Dikkatini sese yöneltir.
 2. Çeşitli sesleri ayırt eder.
 3. İletişim sırasında ortak ilgiyi sürdürdüğünü gösteren uygun tepkiler verir.
 4. İletişim kurarken sıra alır.
 5. Basit yönergelere uyar.
 6. Nesneleri tanır.
 7. İletişim sırasında uygun jest ve mimikler kullanır.
 8. Sözcük dağarcığını zenginleştirir.
 9. Ekleri yerinde kullanır.
 10. Karmaşık yönergelere uygun tepki verir.
 11. Kurallarına uygun basit cümleler kurar.
 12. Kurallarına uygun karmaşık cümleler kurar.
 13. Cümlenin ögelerini yerinde kullanır.
 14. Sorulan sorulara cevaplar verir.
 15. Sorular sorar.
 16. Karşılıklı konuşmaları başlatır, sürdürür ve tamamlar.
 17. İstek, dilek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.
 18. Karşılıklı konuşmaya istekli olur.
 19. Öykü ve olayı oluş sırasına göre anlatır.
 20. Yarım bırakılan öykü hakkında tahminde bulunur.
 21. Günlük yaşamda farklı durumlara uygun konuşur.

Edinilmiş Dil Bozuklukları Terapisi

İŞİTSEL ALGI
 1. Yönergelere Uyma
 2. Sorulara Yanıt Verme
 3. Sözcük ve Sözcük Öbeklerini Anlama
 4. Basit- Karmaşık Cümleleri Anlama
NESNE ÇALIŞMALARI
 1. Nesne Özellikleri
 2. Nesne İşlevleri
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 1. Hedef Sözcük
 2. Hedef Cümle
 3. Hedef Metin
 4. Hedef, Rakam, Harf, Sözcük, Cümle Yazma
 5. Sözcük Ekleri
ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLETİŞİM SİSTEMLERİNİ KULLANMA
 1. İşaret ve İşaret Dili Kullanımı
 2. Resimli Kartlar ve Sembol Kullanımı

Edinilmiş Dil Bozuklukları Tedavisi

KAZANIMLAR
 1. Verilen komutları yerine getirir.
 2. Nesneleri özelliklerine göre tanır.
 3. Nesnelerin işlevlerini belirtir.
 4. Kavramları anlamlarına göre ayırt eder.
 5. Basit sorulara cevap verir.
 6. Karmaşık sorulara cevap verir.
 7. Benzer özellikler gösteren nesneleri gruplar.
 8. Hedef cümleye yönelik sorulara uygun tepki verir.
 9. Hedef sözcüğü okur.
 10. Hedef cümleyi okur.
 11. Hedef metni okur.
 12. Dinlediği rakamı doğru olarak yazar.
 13. Dinlediği sesi doğru harf doğru olarak yazar.
 14. Dinlediği sözcüğü doğru olarak yazar.
 15. Dinlediği cümleyi doğru olarak yazar.
 16. Sözcük eklerini yerinde kullanır.
 17. Basit cümleler kurar.
 18. Karmaşık cümleler kurar.
 19. Günlük yaşamda farklı ortam ve durumlarda anlaşılır bir biçimde konuşur.
 20. Alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanır.

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizi arayabiliriz.

Bizimle İletişim Kurun

Sizi en yakın zamanda arayalım!
Hemen Ara