Bağlıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ankara Selvi Özel Eğitim

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

M.E.B. Destekli Ücretsiz Eğitim ve Dil ve Konuşma Terapisi

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Bağlıca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sayesinde özel eğitim ihtiyacı duyan çocuklara uzmanlar tarafından MEB destekli ücretsiz eğitim sunuluyor. Ücretsiz disleksi eğitimi ve  ücretsiz dil ve konuşma terapisi ihtiyacı olan çocuklara yönelik olarak Bağlıca’da olan özel eğitim merkezimiz çocuk odaklı eğitimler sunuluyor. Diğer rehabilitasyon merkezlerinden ayrı olarak merkezimiz yalnızca disleksi ve konuşma bozukluklarına yönelik konuşma terapisi ve eğitimlerde çocuk odaklı uzmanlık sunuyor. 

Çocukların ve önlenmediğinde ileri yaşlardaki yetişkinlerin akademik ve iş yaşamlarını çok zor hale getirecek disleksiye yönelik alanında uzman isimler tarafından sunulan eğitim ve dil ve konuşma terapileri sayesinde özel öğrenme güçlüklerinin ve konuşma bozuklukların etkisinin günlük yaşamda en aza inmesi hedefleniyor.

Farklı etmenlere bağlı olarak öğrenme ve dil konularında güçlüğün yaşanması olarak görülen disleksi ve konuşma bozukluklarına erken yaşlarda önlem almak çok önemlidir. Bağlıca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri kapsamında verdiği hizmet ile öne çıkan kurumumuz bu türden sorunların giderilmesi için çocuklara özel eğitim yöntemlerini çağdaş teknikler ile sunuyor. Herhangi bir zeka sorunu anlamına gelmeyen ve hem normal zekalı hem de üstün zekalı çocuklarda görülebilen disleksinin eğitim yaşamındaki etkilerini ortadan kaldırmak için özel eğitim gerektiğinden, merkezimiz tarafından sunulan hizmetler çocukların okul hayatında daha başarılı olmasına olanak tanıyor.

Bağlıca Disleksi Merkezi

Özel eğitim merkezleri arasında disleksi ve konuşma bozukluklarına hizmet vererek öne çıkan kurumumuz, MEB destekli ücretsiz eğitim sayesinde de tercih ediliyor. Öğrenme ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklar için bu durum çok önemli olduğundan, merkezimizde sunulan özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programları kapsamında bu duruma yönelik olan bozuklukların etkisi en aza indirgeniyor. Disleksi olarak adlandırılan öğrenme bozukluğu için ilk olarak aileler her çocukta bu durumun görülebileceğinin farkında olmalıdır. Hatta durum hakkında ne kadar erken haberdar olunursa o kadar iyi olacağı için ailelerin disleksi belirtilerine de dikkat etmesi gerekir.

Disleksi belirtileri okuma yazma konusunda güçlük çekme, konuşma esnasında sorunlar, kendilerini başkalarını açıklarken zorluk yaşama, analitik becerilerde yaşıtlarına göre geride kalma gibi sorunlar görülmektedir. Bu sorunlar küçümsenmeyecek sorunlar olduğu için ailelerin sorunların günlük yaşamda en aza inmesi için çok dikkatli olması gerekmektedir. Bağlıca disleksi eğitim merkezi olarak kurumumuz çocukların bu sorunlarını en aza indirgemek için uygun akademik eğitim yöntemlerini uygulamaktadır.

Disleksinin erken yaşlarda önlemi alınmaması halinde ilerleyen yıllarda ve özellikle yetişkinlik döneminde akademik ve iş yaşamında problemler yaşanmasına sebep olacaktır. Disleksi çocukluktan başlayarak okuma yazma sorunları, sayısal becerilerin kullanılmaması ve konuşma sorunları gibi durumlara yol açtığından bu türden sorunlar ilerleyen yıllarda çok daha büyük sorunları beraberinde getirmiş olacaktır. Tüm bu nedenlerden ötürü disleksi özel eğitimi alarak çocukların öğrenme becerilerinin gelişmesi için önem taşıyor.

Disleksi İçin Erken Teşhis ve Eğitim Neden Önemli?

Disleksi ya da diğer adıyla ogrenme guclugu bireylerin günlük yaşamda zorluk yaşamalarına neden olmaktadır. Aynı zamanda akademik yaşamlarında da güçlük çekmelerine neden olacaktır. Bu yüzden disleksi merkezi tarafından verilen eğitimler sayesinde bu durumun etkilerinin azaltılmasına dikkat edilmelidir. Ankara disleksi eğitimi veren okullar arasında öne çıkan merkezimizde sadece disleksi ve konuşma güçlüklerine yönelik terapi ve eğitimler verilmektedir. Bu sayede çocuk merkezli olacak şekilde eğitim sürmekte, her çocuğa ayrı bir özenle yaklaşma sonucunda hedeflenen başarı sağlanmaktadır.

Disleksi ya da öğrenme güçlüğü için hangi doktora gidilir sorusuna doğru yanıt verebilmek çok önemlidir. Doğru tedavi ve terapi yöntemlerinin sunulmaması halinde alınan disleksi eğitimi faydalı olmayacak, bu durum ise çocuğunuz için büyük sorunların yaşanmasına neden olacaktır. Yol açtığı sorunlar ile birlikte erken yaşlarda eğitim alınmasının en büyük nedeni, disleksinin yaş geçtikçe akademik problemlerin artmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda çocukluk döneminde temel becerilerin kazanılması sonraki yaşam için önemli olduğundan, bu dönemde gerekli olan başarı seviyesinin sağlanmaması halinde daha sonraki yaşlar için durum gittikçe daha kötü hale gelecektir. Bu sorunları tanımak, buna yönelik olarak çocuğa yaklaşmak çok önemli olduğundan disleksi, özel eğitim almayı gerektirmektedir.

Disleksi Belirtilerinin Farkına Nasıl Varılır?

Disleksi zeka ile ilgili olmadığından normal ya da üstün zekalı çocuklarda görülebilmektedir. Özellikle erken eğitim programlarına başlamak programdan daha iyi sonuçlar almak açısından önemli olduğundan ailelerin disleksi belirtilerini tanımaları önem taşır. Ancak kesin doğru sonuçların alınması için Bağlıca disleksi özel eğitim merkezi kapsamında sunduğumuz teşhis uygulamalarının kullanılması yararlı olacaktır. Ücretsiz şekilde sunulan teşhis ve değerlendirme raporları ile çocuğunuzda disleksi olup olmadığını ya da varsa hangi seviyede olduğunu anlamanız kolay olacaktır.

Disleksi genelde zayıf beceriler, harflerin ve rakamların karıştırılması, kelimeleri yanlış anlamda kullanmak, yön duygusunu yitirmek, konuşma esnasında kendini ifade edememek gibi belirtiler ile görülmektedir. Bağlıca disleksi tedavi merkezleri arasında öne çıkan kurumumuz bu soruna yönelik doğru teşhis ve terapi yöntemlerini sağlayarak disleksinin yol açtığı durumlar ve izlenecek süreç hakkında ailelere detaylı bilgi vermektedir.

Disleksi İçin Erken Yaşlarda Özel Eğitim Almanın Önemi Nedir?

Disleksi durumu mevcutsa bu durumda disleksili çocuğun eğitimi çok büyük önem taşır. Disleksili olan çocuklar, diğer çocuklar gibi normal eğitim almazlar. Çünkü bu durumda normal eğitimde verilenlerin anlaşılması ve temel kazanım haline getirilmesi zor olacaktır. Bu yüzden disleksi tedavisi için özel eğitim yöntemlerinden yararlanmak gerekmektedir. Erken yaşlarda özellikle bu eğitimin alınması çocukların günlük yaşamlarının iyileştirilmesi adına yarar sağlayacaktır. Eğitim hayatları için de önemli olacak disleksi eğitimi böylece zorluk yaşadıkları alanlardaki etkilerin en aza indirgenmesine imkân tanıyacaktır.

Bağlıca Dil ve Konuşma Merkezi

Bağlıca çocuk dil terapisti içeren kurumumuz konuşma bozukluklarına yönelik de hizmetlerini sürdürmektedir. Farklı nedenlerden ötürü görülebilen konuşma bozuklukları; iletişim kurma, anlaşma, ifade etme gibi pek çok alanda zorluk yaratacağı için giderilmesi gereken sorunlardır. Ankara gecikmiş konuşma terapisi sayesinde konuşmada meydana gelen, gecikmiş dil sorunları olarak da bilinen konuşamama, yanlış konuşma ya da konuşma sırasında takılma gibi durumlara yönelik alanında uzman terapistler tarafından eğitimler verilmektedir.

Ankara dil terapisi almak isteyenler için sağlanan terapi hizmetlerinde çocukların dil sorunlarının giderilmesi ve buna yönelik olarak konuşma açısından güçlük çekmemeleri hedeflenmektedir. Ankara Bağlıca konuşma bozukluğu terapisti kekemelik, seslerin üretilmemesi, yaşıtlarına göre dil kullanımında sorunlar, uzun cümle kuramamak, farklı kelimeleri yan yana getirmek gibi tüm konuşma sorunlarına yönelik tedavileri içeriyor. Bu sayede çocukların günlük yaşamları ve eğitim yaşamları için önemli bir avantaj oluşuyor.

MEB destekli ücretsiz dil ve konuşma terapisi sayesinde aileler çocuklarında meydana gelen disleksi ve konuşma bozukluklarına yönelik olarak etkili tedavi hizmetlerini alabiliyor. Tamamen disleksi ve konuşma bozukluğuna yönelik sunulan eğitim programları ile birlikte çocuklara yönelik en kapsamlı ve çağdaş eğitim yöntemleri sunuluyor. Evrak takibi ve servis gibi hizmetlerin de ücretsiz olarak sunulduğu merkezimizde disleksinin yol açtığı akademik sorunlar aza indirgeniyor ve konuşma bozuklukları için konuşma terapileri sunuluyor. Aileler ve çocuklar için çok önemli olan terapi ve tedaviler Bağlıca özel eğitim merkezimiz tarafından her çocuğa özel olarak hazırlanıp sunuluyor.

Bağlıca Otizm Merkezi

Bağlıca Otizm Spektrum Bozukluğu Merkezi Atipik Otizm, Asperger Sendromu ve Çocukluk Otizmi gibi yaygın gelişimsel güçlüklere sahip çocuklarımıza özel eğitim hizmeti vermektedir. Otizmli bireylerde erken tanı (tercihen üç yaştan önce) konulması bireylerin gereksinimlerinin önceden belirlenip değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Bebeklerde ve çocuklarda otizm belirtileri farklı derece ve şekilde kendini göstermektedir. Otizm testi değerlendirmesi sonucunda otizm tanısı konulan her birey mutlaka özel eğitimle desteklenmelidir. Otizm tam olarak ortadan kaldırılamaz yaşam boyu özel eğitimle desteklenir. Bağlıca  otizm merkezlerinde otizmli çocuklara yönelik uygulanan terapi yöntemleriyle otizm belirtilerinde olumlu yönde ilerleme gözlenmiştir.

Otizmli tanısı konulan çocuklarımızı Meb destekli ücretsiz eğitim programı kapsamında dil ve konuşma güçlüğü, atipik otizm, asperger sendromu ve çocukluk otizmi gibi alanlarda yaşadıkları zorlukları anlamaya ve onları her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan çocuklarımızın okul öncesi ve okul döneminde ihtiyaçlarına yönelik bireysel eğitim programı oluşturarak çocuklarımızın iletişim becerilerini, sosyal becerilerini, öz bakım becerilerini, akademik eğitimi gibi birçok alanda desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Özel eğitime ne kadar erken başlanırsa normal gelişim gösteren çocuklara göre daha az farklılık gösterir. Otizmli çocukların akranlarıyla arasında önemli bir fark kalmamaktadır.

Bağlıca Otizm merkezi Özel Eğitim Programları kapsamında aba terapi, oyun terapisi ve ergoterapi seansları düzenlenmektedir.

Aba Terapi: Otizmli çocukların istenmeyen davranışlarının azaltılmasında öncelikli olarak davranış anı, öncesi ve sonrası olayları gözlemleyerek davranışı tetikleyen durumları analiz ederek ortadan kaldırmaya veya alternatif yöntemler sunmaya yönelik seanslar düzenler. Aba terapi yönteminde uygulanan çeşitli teknikler bireye göre belirlenip uygulanmaktadır. Ankara Aba Terapi merkezimizde otizm spektrum bozukluğu alanında uzman sertifikalı psikologlar yer almaktadır.

Oyun Terapisi: Her çocuk gibi otizmli bireylerde kendine özgüdür. Otizmli çocukların kendilerini ifade etmesi, sosyal iletişimi, oyun becerileri, taklit becerileri vb. alanda gelişimi desteklenmektedir. Oyun terapisi uygulama yetkisine sahip sertifikalı psikologlarımızla seanslar yapılmaktadır.  

Ergoterapi: Otizmli bireyler dış uyaranlara karşı tepkisiz veya aşırı tepki de bulunabilirler. Özel eğitim merkezimizde ergoterapistlerimiz otizmli bireylerimizin ince ve kaba motor gelişimi, duyusal uyaranlara karşı tepki, tekrarlayan yineleyici davranışlar gibi alanlarda zorluk yaşayan çocuklarımızı destekler.

Bağlıca İşitme Merkezi

Bağlıca İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezimiz, doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrası oluşan işitme kaybına bağlı konuşma ve öğrenme güçlüğü alanlarında zorluk yaşayan çocuklarımızı okul hayatına hazırlama, duygusal ve sosyal becerileri geliştirmeye ve öz bakım becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Her özel eğitimde olduğu gibi işitme yetersizliğinde de erken tanı konulması bireylerin akranlarına yakın gelişim göstermesine destek olmaktadır. İşitme testi sonucunda tanı konulan her bireyin Ram’in oluşturduğu bireysel eğitim planını baz alınarak öğrencilere yönelik eğitim verilmektedir. İşitme kaybı tanısı konulan bireyler, Meb destekli ücretsiz eğitim programından raporlarıyla faydalanabilirler . Eğitim süreci sonunda işitme kaybı olan bireylerin gelişimini gözlemlemek için eğitsel değerlendirmeye tabi tutulur.

Okul öncesi eğitim programı işitme kayıplı çocukların gündelik hayattaki bazı temel davranışları kazandırılması ve çocukların kaynaştırma yöntemiyle akranlarıyla birlikte eğitim almalarını sağlamaktadır. Kaynaştırma yöntemiyle işitme kaybı olan çocuklar akranlarının dudaklarını okuma ve anlama ,ses eğitimi çalışmalarıyla çocuğun gelişime katkı sağlamaktadır. Tek bir duyuya bağlı kalmadan birden fazla becerinin hedeflenmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Meb tarafından uygulanan bu yöntem özel eğitim desteğiyle birlikte yürütüldüğünde bireylerin gelişiminde daha fazla ilerleme gözlenmiştir. Özel eğitim merkezimiz özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızın her zaman yanında olmaktadır.

Bağlıca İşitme Merkezimiz, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, oyun terapi ve ergoterapi alanlarında hizmet vermektedir.  Alanında uzman eğitim kadrosuyla odyologlar, Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler, çocuk psikologları, uzman öğreticiler yer almaktadır.

Odyologlarımız işitme yetersizliği olan çocuklarımıza işitme cihazı ve dil kazanımı alanında eğitim vermektedir. İşitme yetersizliğine sahip olan çocukların ailelerinin nasıl davranması gerektiği, neler yapabileceği yönünde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Dil kazanımı alanında oldukça büyük bir öneme sahip dil ve konuşma terapistlerimizde seanslar düzenlemektedir. Dil ve konuşma terapisti her özel eğitim merkezinde yoktur. Özel eğitim merkezimizde Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri çalışmaktadır.

Bağlıca İşitme Merkezimizde, İşitme Engelli bireylerimizin sınıf ortamının bireye uygun hale getirilmesine, sınıfların yalıtımına, uygun materyallerin kullanımına ve bireylerin işitme cihazı kullanmasına dikkat edilmektedir. Ankara Meb destekli ücretsiz eğitim sayesinde işitme kaybı sonrası yaşanılan zorlukları Bağlıca İşitme merkezimize başvurarak çözülmesini sağlayabilirsiniz. Özel işitme eğitim programıyla  oyun terapisi, ergoterapi alanlarında uzman kadrosuyla merkezimiz sizlere yardımcı olmaktadır.

Google Kayıtlı Veli Yorumlarımız

Çocuklarımız Kendini Geliştirebilsin Diye Canla Başla Çalışırız
 • Pandeminden kaynaklı hiç bir kuruma göndermek istemiyordum kızımı, şuan selvi özel eğitimdeyim, kurumun çok temiz ve hijjenik oluşu, bütün pamdemi kurallarına uygun şekilde hareket edilişi beni çok memnun etti, ilgi ve alakanızdan çok memnun kaldım. 🙏

  Ferdi Zöngür
  Veli
 • Çok memnun kaldım, bir çok okul değiştirdim lakin burası muntazam ve çalışanlar çok kaliteli, güler yüzlü samimi. Gözüm arkada kalmıyor 👌🏻

  Hatice Kübra Bal
  Veli
 • Verdiğiniz eğitimden çok memnun kaldım oğlumda bayağı gelişmeler oldu dil konusunda öğretmenlerimizde alanlarinda çok başarılı özellikle Sıla hanım,Büşra hanim ve Mücahit beye verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ederim.

  Nurgul KIZILYAR
  Veli

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ücretsiz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

İletişim Kurunuz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

İletişim Kurun

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İletişime Geçelim

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara