İşitme Yetersizliği Destek Eğitim Programı

Destek Eğitim Programlarımız

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ve Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programı, Otizmli Bireyler için Destek Eğitim Programı, İşitme Yetersizliği Destek Eğitim Programlarına sahiptir.

Özel Eğitim Merkezlerimiz, özel eğitim öğretmenleri ve uzman öğreticilerle bireyselleştirilmiş özel eğitim verir.

Çalışmalarımız İşitme Yetersizliğine bağlı oluşan Dil ve Konuşma Güçlüğü, Özel Öğrenme Güçlüğü gibi alanlarda zorluk yaşayan öğrencilerimiz üzerinedir.

 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Oyun Terapisi
 • Ergoterapi
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

İşitme Yetersizliği Destek Eğitim Programı

İşitme Yetersizliği Destek Eğitim Programının Amacı

Program, İşitme Yetersizliğine bağlı bireylerde okuma-yazma veya matematik becerilerde yaşıtlarına oranla düşük başarı gösteren her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel yaklaşımla hazırlanmıştır.

İşitme Yetersizliği Programı Dil ve Konuşma Güçlüğü, Özel Öğrenme Güçlüğü olan öğrencilerin;

 1. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,
 2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
 3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
 4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini
  geliştirmeleri beklenmektedir.

İşitme Eğitimi

A. SESİ FARK ETME ÇALIŞMALARI
  1. Sese Şartlanma
  2. Sese Tepki
B. SESİ AYIRT ETME ÇALIŞMALARI
  1. Sesin Benzerlikleri
  2. Sesin Farklılıkları
C. SESİ TANIMA ÇALIŞMALARI
  1. Çevresel Sesler
  2. Konuşma Sesleri
    a. İnce-kalın sesler
    b. Uzun-kısa sesler
    c. Alçak-yüksek sesler
    ç. Tek-tekrarlanan sesler
    d. İnsan sesleri
    e. Farklı frekanslardaki konuşma sesleri
    f. Anlamlı hecesel sesler
    g. Farklı hece sayısındaki kelimeler
    ğ. Aynı hece sayısındaki kelimeler
Ç. ANLAMA ÇALIŞMALARI
  1. Yönerge Çalışmaları
  2. Hikâye Anlama Çalışmaları
  3. Konuşmayı Takip Etme Çalışmaları

Ankara İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi

Özel Eğitim Merkezlerimiz, Dil ve Konuşma Güçlüğü olan gecikmiş dil ve konuşma, artikülasyon bozukluğu  ile ilişkili olarak okuma, yazma ve matematik gibi alanlarda zorluk yaşayan öğrencilerimiz üzerinedir.

M.E.B.’e bağlı ve alanında uzman özel eğitim öğretmenleriyle, davranış terapisi çalışan psikologlar ve Hacettepe Üniversitesi mezunu dil ve konuşma terapistleriyle çalışır.

Ankara’da birden fazla özel eğitim rehabilitasyon merkezleriyle pek çok bölgeye ücretsiz servis hizmeti sunan özel eğitim merkezlerimizden ücretsiz değerlendirme talep edebilir ve karşılaştığınız problemler için bizleri arayabilirsiniz.

Okuma Yazma Eğitimi

İLK OKUMA YAZMA
 1. Yazı Araç Gereçleri
 2. Satır Takibi Yapma
 3. Çizgi Çalışmaları
OKUMA YAZMA
 1. Okuma
 2. Yazma
 3. Okuduğunu Anlama
DİL BİLGİSİ
 1. Yazım Kuralları
 2. Noktalama İşaretleri

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Programı  disleksi, disgrafi ve diskalkuli ile ilişkili olarak okumayazma ve matematik gibi alanlarda zorluk yaşayan öğrencilerimiz üzerinedir.

Matematik Eğitimi

UZAMSAL İLİŞKİLER
 1. Zıtlık
 2. Mekânda Konum
RİTMİK SAYMA
 1. İkişer Ritmik Sayma
 2. Üçer Ritmik Sayma
 3. Dörder Ritmik Sayma
 4. Altışar Ritmik Sayma
 5. Yedişer Ritmik Sayma
 6. Sekizer Ritmik Sayma
 7. Dokuzar Ritmik Sayma
DOĞAL SAYILAR
 1. Rakam Yazma
 2. Doğal Sayıları Çözümleme
 3. Sayı Doğrusu
 4. Doğal Sayılar Arasında Büyüklük ve Küçüklük İlişkisi
 5. Tek ve Çift Doğal Sayılar
 6. Sıra Bildiren Doğal Sayılar
 7. Romen Rakamları
DÖRT İŞLEM
 1. Toplama İşlemi
 2. Çıkarma İşlemi
 3. Çarpma İşlemi
 4. Bölme İşlemi
 5. Problem Çözme
ÖLÇÜLER
 1. Doğal Ölçüler
 2. Kütle Ölçüleri
 3. Zaman Ölçüleri
 4. Değer Ölçüleri
GEOMETRİ
 1. Eğri-Doğru-Doğru Parçası
 2. Kare
 3. Dikdörtgen
 4. Üçgen
 5. Daire
 6. Üç Boyutlu Geometrik Şekiller

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Diskalkuli

Diskalkuli matematik öğrenme sürecinde yaşanan bir güçlüktür ve özel eğitim desteği ile aritmetik işlem başarısı gelişim dönemine uygun bir seviyeye gelecektir.

Dil Eğitimi

A. KONUŞMA ÇALIŞMALARI
   1. Ses Üretimi
   2.İsmine Tepki
   3.Tekrar Çalışmaları
   4.Ritim Çalışmaları
B. DİLİN KULLANIMI
   1.Anlama Çalışmaları
   2. Anlatma Çalışmaları
C. DİLBİLGİSİ KURALLARI
   1. Ekler
   2.Sözcük Türleri
      a.İsim
      b. Zamir
      c.Sıfat
      ç.Fiil
   3.Cümle Türleri
      a.Basit cümle
      b. Olumlu-olumsuz cümle
      c.Emir cümlesi
      ç. İstek cümlesi
      d. Birleşik cümle

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Eğitim Merkezlerimiz, Hacettepe Üniversitesi gibi ülkemizin sayılı üniversitelerinden mezun olmuş Dil Konuşma Terapistleri ile Dil ve Konuşma Terapisi verir

Çalışmalarımız KekemelikGeç Konuşma ve benzeri Dil ve Konuşma Güçlüklerini içerdiği gibi, birer Özel Öğrenme Güçlüğü olan disleksi, disgrafi ve diskalkuli ile ilişkili olarak okumayazma ve matematik gibi alanlarda zorluk yaşayan öğrencilerimiz üzerinedir.

Sosyal İletişim Eğitimi

A.KARŞILIKLI İLETİŞİM
   1. Selamlaşma
   2. Dinleme
   3. Konuşmayı Başlatma, Sürdürme, Tamamlama
   4. Tanışma
   5. Soru Sorma
   6. Yardım İsteme
   7. Yönerge Alma Verme
   8. İkna Etme
   9. İzin İsteme
B.GRUP ÇALIŞMALARI
   1. Gruba Katılma
   2. Sorumluluk
   3. Yardım Etme
   4. Duygularını Düşüncelerini İfade Etme
C.PLANLI YAŞAMA
   1. Probleme Çözüm Önerisi Getirme
   2. Zamanı Kullanma

Ankara'nın En İyi Özel Eğitim Merkezleri

Etkili bir bireysel eğitim programı oluşturmak için aileler, okul öğretmenleri ve özel eğitim merkezlerimiz öğrencimizin benzersiz ihtiyaçlarına yakından bakmak için bir araya gelmelidir. 

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

İşitme Yetersizliği

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizi arayabiliriz.

Bizimle İletişim Kurun

Sizi en yakın zamanda arayalım!
Hemen Ara