ANKARA SELVİ ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ BİLGİ AL HEMEN ARA ANKARA DİL VE KONUŞMA MERKEZİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ. BİLGİ AL HEMEN ARA
Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özel Öğrenme Güçlüğü
Dil Konuşma Terapisi
Otizm
ve
İşitme Güçlüğü
Üzerine Uzmanlaşmış Özel Eğitim Merkezleri

Destek Eğitim Programlarımız

Ankara’da faaliyet gösteren özel eğitim merkezlerimiz, Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ve Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı ve İşitme Kaybı Destek Programına sahiptir.

Bireysel eğitim çalışmalarımız kekemelik, geç konuşma ve artikülasyon bozukluğu gibi dil konuşma bozukluklarını kapsadığı gibi birer özel öğrenme güçlüğü olan disleksi, disgrafi ve diskalkuli ile ilişkili olarak okuma, yazma ve matematik alanlarında zorluk yaşayan öğrencilerimiz üzerinedir.

Selvi dil ve konuşma merkezleri, Hacettepe Üniversitesi gibi ülkemizin sayılı üniversitelerinden mezun olmuş dil ve konuşma terapistleri ile dil ve konuşma terapisi verir.

Psikologlarımız dikkat eksikliği, davranış bozukluğu, aile problemleri, sosyal iletişim, kaygı, özgüven eksikliği, davranış bozukluğu gibi bir çok alanda çalışır. İlerlemelerini görmek için objektif-projektif ve diğer gelişim testleri uygulanabilir. Gerek görülen konularda öğrenci oyun terapisine alınır. Düzenli olarak veli bilgilendirilmesi ve aile seminerleri yapılır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı öğrencilere organize eğitim sağlayan, her öğrenci için benzersiz yapılandırılmış akademik destek eğitim programıdır. Program pek çok dersten oluşan farklı seviyelere sahiptir. Program ayrıca, öğrencilerin öğrendiklerini desteklemek için önemli metodlar ve oyunlar içerir.

Özel Öğrenme Güçlüğüne sahip çocuklar incelendiğinde normal ya da üstün zekalı olmalarına rağmen konuşmakta, dikkatlerini toplamakta, okuma-yazmakta ve matematik öğrenmekte güçlük çekebilirler. Farkedilmesi zor olması sebebiyle özel öğrenme güçlükleri “gizli bozukluklar” olarak da adlandırılmıştır.

Özel Öğrenme Güçlüğü aslında okuma, yazma ve matematik öğrenme güçlüğü ifadelerini kapsamaktadır. Disleksi; okuma güçlüğü, Diskalkuli; Matematik Öğrenme Güçlüğü ve Disgrafi; Yazma Güçlüğü anlamına gelmektedir.

Özel Eğitim Merkezlerimiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite, disleksi, diskalkuli ve disgrafi üzerine uzmanlığa sahiptir ve çocukların okuma-yazma, türkçe ve matematik becerilerini geliştirmeleri için özel eğitim metaryalleriyle donatılmış tek kişilik sınıflarda bireysel eğitim ortamı hazırlar.

Psikologlarımız kaygı bozukluğu, özgüven eksikliği, dikkat eksikliği, okula uyum, okula ve derslere karşı isteksizlik, verimli ders çalışma, planlama becerileri gibi birçok alanda öğrencinin durumuna göre çalışabilir. İhtiyaç dahilinde oyun terapisi, zeka ve gelişim testi gibi alanlarda seanslar gerçekleştirmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı

Otizmli bireylerin bireysel gelişim süreçlerini göz önünde bulundurarak dil ve iletişim, bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerini desteklemektedir.

Destek Eğitim Programı’nda ele alınan yetkinlikler ana dilde iletişim, matematiksel yetkinlik ve öğrenmeyi öğrenme, sosyal yetkinlikler, kültürel farkındalık ve ifade, insiyatif almadır.

Otizmli Bireylerin öğretim programlarında çoklu duyuya dayalı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Merkezimiz öğretme sürecinde Öykü Temelli Uygulamalar, Çoklu Duyusal Yöntem, Okuma/Yazma Hatası Düzeltme, Etkinlik Temelli Öğretim, Şematik Düzenleyiciler yöntemler kullanmaktadır.

Merkezimiz Otizmli bireyler için bireysel özellikleri, performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda destek eğitim programları temel alınarak “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” hazırlanmakta ve uygulamaktadır.

Psikologlarımız özgüven eksikliği, sosyal beceri zayıflığı, kendini ifade edememe, akran zorbalığı gibi bir çok alanda öğrencinin durumuna göre çalışabilir. Otizmli bireylere ihtiyaç dahilinde aba terapi ve oyun terapisi seansları gerçekleştirilebilir.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programı, çocukların iletişim becerilerini güçlendirmeyi amaçlar ve sosyal aktivitelere tam olarak katılabilmelerini sağlar. Dil ve Konuşma Terapistlerimiz bu programda konuşma, ses, akıcılık, ses üretimi, yutma ve sözlü-motor beceriler üzerine çalışır.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı beş ayrı parçadan oluşan bir sistem hâlinde düzenlenmiştir. Bunlar Sesletim ve Ses Bilgisi, Akıcı Konuşma, Ses Bozukluklarının Tedavisi, Gelişimsel Dil ve Edinilmiş Dil Bozukluklarının Tedavisidir.

Hacettepe Üniversitesi mezunu Dil ve Konuşma Terapistlerimiz artikülasyon bozuklukları, geç konuşma ve kekemelik üzerine yoğun bilgi-tecrübeye sahiptir ve çocukların dil ve konuşma becerilerini öğrenmeleri ve geliştirmeleri için Dil ve Konuşma Merkezimizde tek kişilik sınıflarda bireysel eğitim ortamı hazırlar.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim merkezimizde uygulanmak üzere, dil ve konuşma güçlüğü olan bireylerin günlük iletişimde ihtiyaçlarını karşılayacak dil ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Psikologlarımız kendini ifade edememe, özgüven eksikliği, akran zorbalığı , kaygı bozukluğu gibi birçok alanda öğrencinin durumuna göre çalışabilir. İhtiyaç dahilinde oyun terapisi, zeka ve gelişim testi gibi alanlarda seanslar gerçekleştirmektedir.

İşitme Yetersizliği Destek Eğitim Programı

Doğumdan itibaren her yaş grubundan işitme engelli bireylerin özellikleri ve anlama ve kavrama güçlükleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İşitme Yetersizliği olan Bireylerin Dil ve iletişim becerilerinin gelişmesini, işitsel algı ve bilişsel becerilerini etkin kullanabilmesini, okuryazarlık ve matematik becerilerinin temel düzeyden ileri düzeye geçmesine,ortamlarda iletişim sırasında kendine güvenmelerini sağlamaktadır.

İşitme Yetersizliğine bağlı oluşan Konuşma Bozukluklarında merkezimiz Dil ve Konuşma Güçlüğü olan gecikmiş dil ve konuşma, artikülasyon bozukluğu ile ilişkili olarak okuma, yazma ve matematik gibi alanlarda zorluk yaşayan öğrencilerimize hizmet vermektedir.

M.E.B.’e bağlı ve alanında uzman özel eğitim öğretmenleriyle, davranış terapisi çalışan psikologlar ve Hacettepe Üniversitesi mezunu dil ve konuşma terapistleriyle çalışır.

Psikologlarımız öğrenciye yönelik akran zorbalığı, özgüven eksikliği, kaygı bozukluğu, sosyal beceriler, özbakım, yaşam kalitesini arttırmak gibi bir çok alanda çalışabilir. Gerek görülen konularda öğrenci oyun terapisine alınabilir.

Ankara'daki En İyi Özel Eğitim Merkezi

Çocuklarımız Kendini Geliştirebilsin Diye Canla Başla Çalışırız
 • Pandeminden kaynaklı hiç bir kuruma göndermek istemiyordum kızımı, şuan selvi özel eğitimdeyim, kurumun çok temiz ve hijjenik oluşu, bütün pamdemi kurallarına uygun şekilde hareket edilişi beni çok memnun etti, ilgi ve alakanızdan çok memnun kaldım. 

  Ferdi Zöngür
  Veli
 • Çok memnun kaldım, bir çok okul değiştirdim lakin burası muntazam ve çalışanlar çok kaliteli, güler yüzlü samimi. Gözüm arkada kalmıyor.

  Hatice Kübra Bal
  Veli
 • Verdiğiniz eğitimden çok memnun kaldım oğlumda bayağı gelişmeler oldu dil konusunda öğretmenlerimizde alanlarinda çok başarılı özellikle Sıla hanım,Büşra hanim ve Mücahit beye verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ederim.

  Nurgul KIZILYAR
  Veli
Hakkımızda

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyiz

Etimesgut ilçesinde kurulmuş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon şubemiz dil ve konuşma güçlüğü ve özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programlarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet göstermektedir.

Eğitim kadrosunda Dil Konuşma Terapistleri, Odyologlar, Psikologlar Özel Eğitim Öğretmenleri ve Uzman Öğreticiler bulunduran Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz, Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi Programı kapsamında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi; okuma bozukluğu, disgrafi; yazma bozukluğu ve diskalkuli; matematik öğrenme güçlüğü üzerine eğitim vermektedir.

Ayrıca dil ve konuşma merkezimiz Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı kapsamında gecikmiş konuşma, sesletim bozukluğu, kekemelik, ses bozuklukları ve motor konuşma bozuklukları üzerine eğitim yapmaktadır. 

Otizmli Bireyler için Destek Eğitim Programı’nda Dil ve Konuşma Güçlüğü, Atipik Otizm, Asperger Sendromu, Çocukluk Otizmi gibi alanlar üzerine eğitim vermektedir.

İşitme Yetersizliğine bağlı oluşan Dil ve Konuşma Güçlüğü, Özel Öğrenme Güçlüğü gibi alanlarda İşitme Yetersizliği Destek Eğitim Programı kapsamında eğitim vermektedir.

Ankara Selvi Özel Eğitim Merkezleri

Yaygın Eğitim Bölgeleri İle Ankara Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Ankara merkezli özel eğitim okullarımız ile Etimesgut, Çayyolu, Sincan, Eryaman, Batıkent, Keçiören gibi pek çok bölgeye devlet destekli ücretsiz özel eğitim ve servis sağlıyoruz.

İletişime Geçelim

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara