Diskalkuli

Ankara Selvi Özel Eğitim Merkezleri

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

Matematik güçlüğü anlamına gelen diskalkuli çocuğun temel matematik işlemlerinde zorlanması şeklinde kendini belli eder. Çocuğun zeka düzeyinden veya derse yönelik ilgisinden bağımsız bir durumdur ve çocuk diğer derslerde başarılı olmasına rağmen matematik dersinde güçlük çeker.

Bir öğrenme güçlüğü olan diskalkuli sebebiyle çocuk verileri yavaş yavaş işler ve bu nedenle de aritmetik işlemleri hızlı bir şekilde yapamaz. Diskalkuli bir hastalık olarak görülmemelidir! Diskalkuli matematik öğrenme sürecinde yaşanan bir güçlüktür ve özel eğitim desteği ile aritmetik işlem başarısı gelişim dönemine uygun bir seviyeye gelecektir.

Diskalkulinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik geçiş, nörolojik sistemdeki bazı bozulmalar, yeterli eğitime ve bakıma ulaşamamış olma gibi etkenlerin rol oynadığı bilinmektedir.

Önerilen Yazı : Özel Öğrenme Güçlüğü

Diskalkuli Belirtileri

Diskalkuli belirtileri çoğunlukla çocuğun okula başladığı dönemlerde fark edilir. İlk fark eden kişiler genellikle çocuğun öğretmeni veya ailesidir.

Diskalkulisi olan çocuklarda aşağıdaki belirtileri gözlemlemek mümkündür:

 • Matematik sorularına geç cevap verirler ve akranlarıyla karşılaştırıldığında matematik işlemlerinde yavaştırlar.
 • Matematik işlemlerini aklından hesaplamada güçlük yaşarlar ve işlemleri parmaklarını kullanarak veya kağıda çizik atarak yaparlar.
 • Tahminde bulunma ve yaklaşık bir değer söylemede zorlanırlar.
 • Matematiksel işlemler hakkında konuşmayı zor bulurlar.
 • “Eşittir” ve “-den büyük” gibi ifadeleri karıştırırlar.
 • Daha önce iyi bir şekilde öğrendiği işlemleri hızlı unuturlar.
 • “+,-“ gibi sembollerin anlamını çabuk unuturlar.
 • 5×4=20 gibi bir cevap için çarpım tablosunu baştan sayarlar.
 • Cevabı bulmadan soruyu unuturlar.
 • Sayarken sayıların sırasını ve çarpım tablosunun sırasını karıştırırlar.
 • Problem çözerken işlem adımlarını karıştırırlar.
 • 32-23 gibi birbirinin tersi olan sayıları birbirine karıştırırlar.
 • 8-3 ve 3-8 gibi işlemleri aynı olarak görüp ikisine de 5 cevabını verirler.
 • Kağıt üzerinde hesaplama yaparken sayfayı düzenli kullanmakta zorlanırlar.
 • Sayıları yuvarlamada zorlanırlar.
 • Analog saatte zamanı söylerken zorlanırlar.
 • Matematik işlemlerini ezbere dayalı olarak yaparlar. İşlemi yaptıktan sonra nasıl yaptıklarını açıklamakta zorlanırlar.
 • Para hesaplamalarında zorlanırlar.

Bu belirtilerin hepsi birden çocuğunuzda bulunmayabilir. Çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine ve aldığı eğitimin düzeyine göre belirtilerde farklılıklar gözlenebilir.

Diskalkuli Tanısı Nasıl Konulur?

Çocuğunuzda diskalkuli bulunduğundan şüpheleniyorsanız ilk olarak çocuğunuzun öğretmeninden görüş almanız faydalı olacaktır. Öğretmeni sizin gözlemlerinizi desteklerse çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurarak değerlendirme talep edebilirsiniz. Ayrıca özel eğitim merkezlerimize başvurarak ücretsiz değerlendirme ve danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Değerlendirme esnasında ilk olarak çocuğun içgüdüsel matematik yeterlilikleri ölçülür çünkü insanlar biyolojik temelleri gereği basit matematik kavramları eğitim olmadan doğası gereği geliştirebilirler. 4’ün 3’ten büyük olduğunu gözünde canlandırabilir. Diskalkulisi olan çocuklarda bu beceriler diğer insanlara göre daha az gelişmiş olur. Değerlendirmenin başlangıç noktasını da bu oluşturur. Daha sonrasında çocuğun eğitim düzeyine uygun matematiksel becerileri ölçülür. Bu becerilerde ne kadar hızlı olduğu, ne derece belli bir mantığa dayandırarak çözüme ulaştığı, problem çözerken problemi anlama ve işlemleri sıraya koyma becerisinin ne derecede yeterli olduğu gibi kriterler değerlendirilir.

Diskalkuli Tanısı Konulduktan Sonra Aileler Neler Yapmalı?

Öncelikli olarak yapılması gereken şey çocuğun özel eğitim desteğine ulaşmasını sağlamaktır. Eğitim yalnızca özel eğitim merkezinde ya da okulda olmamalıdır. Aileler eğitimi evde de sürdürmelidir. Çocuğun derse yönelik motivasyonunu arttırırken okulda ve özel eğitim merkezinde öğrendiklerini evde pekiştirmesini sağlanmalıdır. 

Bunları sağlayabilmek için aileler neler yapmalı?

 • Çocuğa yönelik suçlayıcı ifadelerden kaçınılmalı.
 • Çeşitli matematik problemleriyle sık sık egzersizler yapılmalı. Bu egzersizler esnasında işlemleri yaparken çocuğa destek olunmalı ve yalnızca doğru cevabı bulması değil çabası da ödüllendirilmeli.
 • Matematik egzersizleri çocuğun keyif alabileceği oyunlar haline getirilmeli.
 • Çocuğun öğretmenleriyle iş birliği içerisinde olunmalı. Öğretmenin önerilerine uyulmalı, evdeki gözlemler öğretmene aktarılmalı.
 • Dikkat ve hafıza egzersizleri yapılmalı, bunlara yönelik oyunlar oynanmalı.
 • Çocuğun ilgi alanları ve yetenekleri keşfedilmeli. Çocuğun bu ilgi alanları ve yetenekleri desteklenmeli, başarılı olduğu konular çocuğa gösterilmelidir. Bu sayede çocuğun özgüveni artacak, her ne kadar matematik öğrenmekte zorlansa da başarılı olduğu diğer birçok alan olduğunu görecektir.
 • Çocuğa karşı çok sabırlı olunmalı. İşlemleri yapamadığında kızılmamalı, cesaretlendirilmeli. Tekrar tekrar yardımcı olmaktan kaçınılmamalı.

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizi arayabiliriz.

Bizimle İletişim Kurun

Sizi en yakın zamanda arayalım!
Hemen Ara