Çayyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Ankara Selvi Özel Eğitim

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

M.E.B. Destekli Ücretsiz Eğitim ve Dil ve Konuşma Terapisi

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Ankara Çayyolu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile özel eğitim ihtiyacı duyan çocuklara uygun eğitimler sağlanıyor. MEB destekli ücretsiz disleksi eğitimi ile birlikte Çayyolu disleksi eğitim merkezleri arasında öne çıkan merkezimiz ailelerin güven içerisinde çocuklarını teslim edecekleri bir adres olmayı başarıyor. Dil ve konuşma terapisi kapsamında alanında uzman terapistler tarafından sağlanan eğitimler de konuşma bozukluğuna yönelik terapileri içeriyor. Bu kapsamda öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu yaşayan çocukların bu durumun etkilerinden kurtulmaları ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşmaları için özel bir fırsat sunuluyor.

Farklı etmenlere bağlı olarak ortaya çıkan disleksi çocukların günlük yaşamlarını ve eğitim yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Zeka ile ilgisi olmayan ve normal ya da üstün zekalı çocuklarda görülen disleksinin etkilerinin günlük yaşamı etkilemeyecek duruma getirilmesi için ise özel eğitim alınması gerekmektedir. Çayyolu disleksi eğitim merkezi olan kurumumuz bu kapsamda disleksinin etkilerini en aza indirgemek, çocukların eğitim yaşamlarında da başarılı olmalarına yardımcı olmak ve bu süreçte ailelerin de yanında olmak için hizmet vermektedir. Çağdaş eğitim yöntemleri ile disleksi eğitimine yönelik modern şartlarda eğitimlerin sunulduğu kurumumuz sadece öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğuna yönelik terapiler sunulmaktadır.

Çayyolu Disleksi Merkezi

Özel eğitim merkezleri arasında disleksi ve konuşma bozukluklarına yönelik terapi yöntemleri ile Çayyolu disleksi merkezimiz öne çıkıyor. MEB destekli ücretsiz disleksi eğitimi ile tüm ailelere yönelik eğitim programlarının uygulandığı merkezimiz bu durumun yarattığı sonuçları ortadan kaldırmak için eğitim uygulamaktadır. Disleksi her çocukta görülebilecek bir sorun olduğundan toplumda sıklıkla görülen bir durumdur. Disleksi yaşayan çocuklarda okuma yazma, dinleme, iletişim, konuşma, eşyaları kullanma ve sayısal becerileri kullanmada gerileme ya da sorunlar görülür. Çayyolu disleksi eğitim merkezi bu durumda olan çocukların sorunlarını en az seviyeye getirmek ve günlük yaşam için sorun teşkil etmeyecek hale gelinmesi için özel eğitim yöntemlerini içeriyor.

Disleksi çocuklarda büyük sorunlar yaratabildiği gibi aynı zamanda yetişkinlerde çok daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu yüzden disleksinin erken yaşlarda terapi ve tedavisine başlanılması özellikle yetişkinlik dönemi için büyük yarar sağlayacaktır. Disleksi özel eğitim gerektiren bir durumdur ve özel eğitim dışında disleksinin etkilerinin günlük yaşamı etkilemeyecek seviyeye getirilmesi mümkün değildir.

Disleksi Eğitiminde Neler Sunuluyor?

Disleksi ya da ogrenme guclugu yaşayan çocukların günlük ve akademik becerilerinde yaşıtlarına göre gecikme görülür. Ailelerin bu konuda bilmeleri gereken en önemli noktaların başında disleksi her çocukta meydana gelebilir ve tek bir nedenden ötürü değil, farklı etmenlerden kaynaklanabilir. Disleksi zeka ile ilgili bir sorun değildir ve disleksi normal veya üstün zekalı çocuklarda görülür. Bu yüzden aileler disleksi durumu ortaya çıktığın bunu zeka ile ilgili görerek endişe duymalarına da gerek bulunmamaktadır. Disleksi özel eğitimler sayesinde kontrol altına alınan bir durumdur.

Ankara disleksi merkezleri arasında uzman eğitmen ve terapist kadrosu ile öne çıkan kurumumuzda sunulan yöntemler çocukların bu duruma yönelik en iyi karşılığı almasını içerir. MEB destekli bir şekilde sunulan terapi ve eğitimler öğrenme bozukluğunun etkilerinin azaltılmasına, günlük yaşam için de birer sorun haline gelmesinin önüne geçer.

Disleksinin oluşma nedenleri için çok farklı etmenler olduğu gibi belirtiler de birden fazla olabilir. Ancak disleksi temel olarak çocukların becerilerinin daha az olmasına neden olmaktadır. Okuma ve yazmada güçlük, harflerin ve rakamların bilinmemesi ya da yanlış anlamlarda kullanılması günlük yaşam kadar eğitim yaşamı için de oldukça kötü bir durum oluşturmaktadır. Bunun yanında anlama becerisi için de sorunlar yaşanacağından çocuklar okuldaki derslerinde başarısız olacaktır. Aynı zamanda el yazısında da eksiklik görülmesi, yanlış harflerin kullanılması gibi belirtiler de yine disleksi belirtileri arasında görülür. Sayısal becerilerin, dört işlemin yapılmasındaki gecikme ya da hatalı sonuçlar da disleksi için sorun yarattığından günlük ve okul yaşamında bu durumun etkilerinin giderilmesi gerekmektedir. Ankara Çayyolu disleksi eğitim merkezi olarak öne çıkan kurumumuz çocukların günlük ve okul yaşamlarında başarıyı elde etmeleri için özel eğitim yöntemlerini içerir. Alanında uzman terapistler ve eğitmenler ile verilmekte olan terapi ve eğitimler disleksi sorunlarının giderilmesine etki ediyor. Böylece yetişkinlik dönemi için de sorun teşkil edecek durumlar önlenebiliyor.

Çayyolu Dil ve Konuşma Merkezi

Ankara Çayyolu dil ve konuşma merkezi disleksi gibi çocuklar için önemli bir sorun olan dil ve konuşma sorunlarına yönelik sağlanan terapileri içeriyor. Farklı nedenlere bağlı olarak çocuklarda yaşıtlarına göre dil ve konuşma sorunları yaşanabilir. Bu sorunlar başlıca doğru konuşmamak, akıcı şekilde konuşmamak, harfleri yanlış telaffuz etmek, yanlış anlamda kelimeleri doğru diye kullanmak, kelime ve cümle kuruluşunda sorunlar olarak öne çıkar. Çayyolu çocuk dil terapisti olarak kurumumuzda hizmet veren terapistler konuşma güçlüğü yaşayan çocuklara öncelikle teşhis sağlayarak sorunun boyutunun tespit edilmesini sağlarlar. Ardından ise her çocuğa özel olarak belirlenen terapi yöntemleri ile çocuklardaki konuşma bozuklukları giderilir.

Dil ve konuşma sorunları disleksi gibi günlük yaşamda ve eğitim yaşamında çok önemli sorunları oluşturacağı için erken yaşlarda teşhis ve terapi işlemlerine başlanılması önem taşır. Erken yaşlarda alınmayan terapiler konuşma bozukluğunun ilerleyen dönemlerde daha zor bir hale gelmesine neden olacaktır. Özellikle sosyal ilişkileri de çok etkileyecek ve ilerleyen zamanda psikolojik olarak da olumsuz etkiler yaratacak olan konuşma bozukluklarını gidermek için Çayyolu dil terapisti MEB destekli ücretsiz eğitim olarak öne çıkıyor.

Çayyolu Dil ve Konuşma Terapisti

Çayyolu dil ve konuşma terapisi çocukların konuşma bozukluklarının giderilmesi için uzmanlar tarafından verilen terapileri içeriyor. Bu terapiler tamamen çocuk merkezli olarak yapılmakta ve her çocuğa özel olarak belirlenmektedir. Her çocukta konuşma ve dil sorunlarına yol açan etmenler farklı olacağı için öncelikle terapistler tarafından durumun teşhisi doğru olarak yapılır ve ardından da en uygun olan terapi yöntemlerine geçilir. Bu sayede aileler de çocukları için en iyi terapinin alınacağından haberdar olabiliyor.

Merkezimizde sadece öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğuna yönelik terapi hizmetleri sunulduğundan çok daha sonuç odaklı yöntemler uygulanmaktadır. Üstelik MEB destekli ücretsiz şekilde sunulan hizmetler de ailelerin merkezimizi tercih etmeleri için önemli bir avantaj içeriyor. Çocuktaki mevcut sorunun anlaşılmasına yönelik teşhis, danışmanlık hizmetinin sağlanması, belge takibinin ve servis hizmetinin ücretsiz olması ailelerin çocukları için özel öğrenme ve konuşma bozukluğu terapisi almalarını da daha kolay hale getiriyor.

Çayyolu dil ve konuşma terapi merkezleri arasında çocuk odaklı, uzman eğitimci kadrosu ve MEB destekli olması ile öne çıkan kurumumuz çocukların şimdiki ve ilerideki dönemleri için büyük bir yardım sağlamış oluyor. Özellikle disleksi ve konuşma bozukluğu günlük yaşam üzerinde pek çok alanda sorun yaratacağından, bu türden sorunların oluşmaması için merkezimiz doğru eğitim ve terapi hizmetlerini titiz bir şekilde yürütmeye çok özen göstermektedir. Modern koşullara en uygun olan terapi ve tedavi hizmetleri sayesinde aileler ve çocuklar da daha mutlu bir eğitim süreci alabiliyor.

Çayyolu Otizm Merkezi

Çayyolu Otizm Spektrum Bozukluğu Merkezi Atipik Otizm, Asperger Sendromu ve Çocukluk Otizmi gibi yaygın gelişimsel güçlüklere sahip çocuklarımıza özel eğitim hizmeti vermektedir. Otizmli bireylerde erken tanı (tercihen üç yaştan önce) konulması bireylerin gereksinimlerinin önceden belirlenip değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Bebeklerde ve çocuklarda otizm belirtileri farklı derece ve şekilde kendini göstermektedir. Otizm testi değerlendirmesi sonucunda otizm tanısı konulan her birey mutlaka özel eğitimle desteklenmelidir. Otizm tam olarak ortadan kaldırılamaz yaşam boyu özel eğitimle desteklenir. Çayyolu otizm merkezlerinde otizmli çocuklara yönelik uygulanan terapi yöntemleriyle otizm belirtilerinde olumlu yönde ilerleme gözlenmiştir.

Otizmli tanısı konulan çocuklarımızı Meb destekli ücretsiz eğitim programı kapsamında dil ve konuşma güçlüğü, atipik otizm, asperger sendromu ve çocukluk otizmi gibi alanlarda yaşadıkları zorlukları anlamaya ve onları her alanda desteklemeye çalışıyoruz. Otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan çocuklarımızın okul öncesi ve okul döneminde ihtiyaçlarına yönelik bireysel eğitim programı oluşturarak çocuklarımızın iletişim becerilerini, sosyal becerilerini, öz bakım becerilerini, akademik eğitimi gibi birçok alanda desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Özel eğitime ne kadar erken başlanırsa normal gelişim gösteren çocuklara göre daha az farklılık gösterir. Otizmli çocukların akranlarıyla arasında önemli bir fark kalmamaktadır.

Çayyolu Otizm merkezi Özel Eğitim Programları kapsamında aba terapi, oyun terapisi ve ergoterapi seansları düzenlenmektedir.

Aba Terapi: Otizmli çocukların istenmeyen davranışlarının azaltılmasında öncelikli olarak davranış anı, öncesi ve sonrası olayları gözlemleyerek davranışı tetikleyen durumları analiz ederek ortadan kaldırmaya veya alternatif yöntemler sunmaya yönelik seanslar düzenler. Aba terapi yönteminde uygulanan çeşitli teknikler bireye göre belirlenip uygulanmaktadır. Ankara Aba Terapi merkezimizde otizm spektrum bozukluğu alanında uzman sertifikalı psikologlar yer almaktadır.

Oyun Terapisi: Her çocuk gibi otizmli bireylerde kendine özgüdür. Otizmli çocukların kendilerini ifade etmesi, sosyal iletişimi, oyun becerileri, taklit becerileri vb. alanda gelişimi desteklenmektedir. Oyun terapisi uygulama yetkisine sahip sertifikalı psikologlarımızla seanslar yapılmaktadır.  

Ergoterapi: Otizmli bireyler dış uyaranlara karşı tepkisiz veya aşırı tepki de bulunabilirler. Özel eğitim merkezimizde ergoterapistlerimiz otizmli bireylerimizin ince ve kaba motor gelişimi, duyusal uyaranlara karşı tepki, tekrarlayan yineleyici davranışlar gibi alanlarda zorluk yaşayan çocuklarımızı destekler.

Çayyolu İşitme Merkezi

Çayyolu İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezimiz, doğum öncesi, doğum anı veya doğum sonrası oluşan işitme kaybına bağlı konuşma ve öğrenme güçlüğü alanlarında zorluk yaşayan çocuklarımızı okul hayatına hazırlama, duygusal ve sosyal becerileri geliştirmeye ve öz bakım becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Her özel eğitimde olduğu gibi işitme yetersizliğinde de erken tanı konulması bireylerin akranlarına yakın gelişim göstermesine destek olmaktadır. İşitme testi sonucunda tanı konulan her bireyin Ram’in oluşturduğu bireysel eğitim planını baz alınarak öğrencilere yönelik eğitim verilmektedir. İşitme kaybı tanısı konulan bireyler, Meb destekli ücretsiz eğitim programından raporlarıyla faydalanabilirler . Eğitim süreci sonunda işitme kaybı olan bireylerin gelişimini gözlemlemek için eğitsel değerlendirmeye tabi tutulur.

Okul öncesi eğitim programı işitme kayıplı çocukların gündelik hayattaki bazı temel davranışları kazandırılması ve çocukların kaynaştırma yöntemiyle akranlarıyla birlikte eğitim almalarını sağlamaktadır. Kaynaştırma yöntemiyle işitme kaybı olan çocuklar akranlarının dudaklarını okuma ve anlama ,ses eğitimi çalışmalarıyla çocuğun gelişime katkı sağlamaktadır. Tek bir duyuya bağlı kalmadan birden fazla becerinin hedeflenmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Meb tarafından uygulanan bu yöntem özel eğitim desteğiyle birlikte yürütüldüğünde bireylerin gelişiminde daha fazla ilerleme gözlenmiştir. Özel eğitim merkezimiz özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızın her zaman yanında olmaktadır.

Çayyolu İşitme Merkezimiz, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, oyun terapi ve ergoterapi alanlarında hizmet vermektedir.  Alanında uzman eğitim kadrosuyla odyologlar, Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler, çocuk psikologları, uzman öğreticiler yer almaktadır.

Odyologlarımız işitme yetersizliği olan çocuklarımıza işitme cihazı ve dil kazanımı alanında eğitim vermektedir. İşitme yetersizliğine sahip olan çocukların ailelerinin nasıl davranması gerektiği, neler yapabileceği yönünde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Dil kazanımı alanında oldukça büyük bir öneme sahip dil ve konuşma terapistlerimizde seanslar düzenlemektedir. Dil ve konuşma terapisti her özel eğitim merkezinde yoktur. Özel eğitim merkezimizde Hacettepe mezunu dil ve konuşma terapistleri çalışmaktadır.

Çayyolu İşitme Merkezimizde, İşitme Engelli bireylerimizin sınıf ortamının bireye uygun hale getirilmesine, sınıfların yalıtımına, uygun materyallerin kullanımına ve bireylerin işitme cihazı kullanmasına dikkat edilmektedir. Ankara Meb destekli ücretsiz eğitim sayesinde işitme kaybı sonrası yaşanılan zorlukları Çayyolu İşitme merkezimize başvurarak çözülmesini sağlayabilirsiniz. Özel işitme eğitim programıyla  oyun terapisi, ergoterapi alanlarında uzman kadrosuyla merkezimiz sizlere yardımcı olmaktadır.

Google Kayıtlı Veli Yorumlarımız

Çocuklarımız Kendini Geliştirebilsin Diye Canla Başla Çalışırız
 • Pandeminden kaynaklı hiç bir kuruma göndermek istemiyordum kızımı, şuan selvi özel eğitimdeyim, kurumun çok temiz ve hijjenik oluşu, bütün pamdemi kurallarına uygun şekilde hareket edilişi beni çok memnun etti, ilgi ve alakanızdan çok memnun kaldım. 🙏

  Ferdi Zöngür
  Veli
 • Çok memnun kaldım, bir çok okul değiştirdim lakin burası muntazam ve çalışanlar çok kaliteli, güler yüzlü samimi. Gözüm arkada kalmıyor 👌🏻

  Hatice Kübra Bal
  Veli
 • Verdiğiniz eğitimden çok memnun kaldım oğlumda bayağı gelişmeler oldu dil konusunda öğretmenlerimizde alanlarinda çok başarılı özellikle Sıla hanım,Büşra hanim ve Mücahit beye verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ederim.

  Nurgul KIZILYAR
  Veli

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ücretsiz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

İletişim Kurunuz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

İletişim Kurun

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İletişime Geçelim

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Hemen Ara