Ankara Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Merkezi

Ankara Selvi Özel Eğitim Merkezleri

Ankara’da  Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı (BBMP) uygulayan M.E.B.’e bağlı eğitim merkezlerimiz, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna yönelik BBMP uygulama yetkisine sahip sertifikalı psikologlara sahiptir.

Özel Eğitim Merkezlerimiz Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu üzerine uzmanlaşmıştır. Ankara’da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna yönelik Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı (BBMP) uygulayan M.E.B.’e bağlı eğitim merkezlerimiz, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna yönelik BBMP uygulama yetkisine sahip sertifikalı psikologlara sahiptir. 6-14 yaş arası çocukların yürütücü dikkat becerilerinin geliştirilmesine, hiperaktivite ve dürtüselliklerinin iyileştirilmesine yönelik ilaçsız müdahale programı için merkezlerimize ulaşabilirsiniz.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna (DEHB) İlaçsız Müdahale Programı

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu bireyin yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur. Akademik olarak başarısız olup herhangi bir zeka problemine sahip olmayan ve dikkat eksikliği şüphesi ya da aşırı hareketlilik gösteren çocuklar hiperaktivite şüphesi ile uzmanlara yönlendirilir. Her çocuğun gelişimi kendine özel olduğundan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğuna yönelik uygulanan programlar da her çocuk için farklılık göstermektedir.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna yönelik Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı her çocuk için özel içerikle uygulanmaktadır. Dikkatin hangi alanlarında sorun yaşadığı ve hiperaktivitenin düzeyi ile ilgili dikkat testleri doğrultusunda belirlenerek müdahale sürecine başlanmaktadır. Program kazanımları ön test oturumlarındaki performansa göre şekillenebilmektedir. İlaçsız bir yöntemdir ve başa takılan bir cihaz yoktur. Programda yer alan bilişsel egzersizler doğrultusunda beynin işlevselliğinin ve dikkatin artırılması; fiziksel egzersizlerle katekolamik metabolizmanın harekete geçirilerek hormonal seviyelerde iyileşmenin sağlanması ilaç tedavileri ile benzer mantaliteyi taşımaktadır. Bu şekilde ilaçsız bir yöntem ile dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye yönelik gelişim sağlanmaktadır. Programın sonunda uygulanan dikkat testleri ile de bu gelişim gösterilmektedir.

Önerilen Yazı: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı (BBMP) Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite’ye yönelik hazırlanmış 6-14 yaş aralığında dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik problemleri yaşayan tüm çocuklara uygulanabilen, içeriğinde 36 fiziksel egzersiz ve 43 bilişsel etkinliğin bulunduğu özgün ve yapılandırılmış bir programdır.

Bilişsel Müdahale Programının Genel İşleyişi Nasıldır?

BBMP’nin çocuk ile birlikte yürütülen yapılandırılmış 12 oturumu bulunmaktadır. Buna ek olarak, başlangıçtaki performans ve sondaki performans arasındaki değişimi görmek için birincisi program başlamadan önce ikincisi program bittikten sonra uygulan 2 test oturumu bulunmaktadır.
Her oturum başında uygulanan denge egzersizleri ile beyin işleyişinde dikkatle ilgili mekanizmalar uyarılarak bedensel otokontrol, program içerisindeki psikososyal etkinliklerle davranışsal otokontrol, yürütücü dikkat ve kognitif beceriler gelişimine yönelik etkinliklerle de dikkat süresi ve kalitesi arttırılmaya çalışılır.
Ayrıca 11 oturumdan oluşan ve bir önceki oturum kazanımlarının hedeflendiği ev ödevleri bulunmaktadır. Ev ödevleri sanal ortamda kullanılabilen beceri kartları ve bazı fiziksel egzersizlerden oluşmaktadır. Ev ödevleriyle becerilerin devamlılığı ve döngüsel tekrar amaçlanmaktadır.

Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programında Kazanılan Beceriler Nelerdir?

Program, beynin nöroplastisite yeteneğine dayanan içerisinde alt hedefler olarak kognitif becerilerin, postüral kontrol becerilerin, beyin hemisferlerinin çift yönlü uyarımına yönelik becerilerin, akıl yürütme ve yönergeleri takip etme becerilerin, denge – stabilizasyon becerilerin, duyusal ve kısa süreli bellek becerilerin gelişimini sağlamaktadır. Böylelikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna yönelik anlamlı bir iyileşme görülmektedir.

Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı Süresi Ne Kadardır?

Programın seans süresi çocuğun performansına göre değişmekle birlikte ortalama 45-50 dakika kadardır.

Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı Etkili Midir?

Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programında iyileşme ve gelişim düzeyleri farklı olmaktadır. Bozukluğu normal seviyelerde olan vakalarda çok yoğun düzeyde patoloji gösteren vakalara oranla iyileşme daha belirgin olmaktadır. Ancak Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı sürecinde ev ödevlerini, yönergeleri ve süreleri uygun şekilde yürüten, çocuğun performansı doğrultusunda verilen bilgileri dikkate alan ailelerde etkililik oranı %95’e yakındır. Program kapsamında uygulanan egzersizler beynin nöroplastisite yeteneğine dayalı olduğundan kalıcı bir özellik taşımaktadır.
Artan dikkat süresi ve kalitesi, azalan hiperaktivite-dürtüsellik seviyeleri doğrultusunda akademik başarı, keşfetme ihtiyacı ve özgüvende artış, çevreye karşı daha ilgili olma, daha düzenli bir kişilik yapısı geliştirme, girişken bir ruh hali benimseme, daha kontrollü olma programın kazanımları arasındadır.

Psikolog Buse Altıner

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • DEHB

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ücretsiz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü

Hemen Ara

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • DEHB
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

İletişim Kurunuz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizi arayabiliriz.

Bizimle İletişim Kurun

Sizi en yakın zamanda arayalım!
Hemen Ara