Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Ankara Selvi Özel Eğitim Merkezleri

Yalnızca dört eğitim programı üzerine uzmanlaşmış özel eğitim merkezlerimiz Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı , Dil ve Konuşma Terapisi Destek Eğitim Programları, Otizm Spektrum Destek Programı, İşitme Yetersizliği Destek Programlarına sahiptir.

Çocuklarda öğrenme sürecini etkileyen birçok psikolojik faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını çocuğun kendisiyle ilgili faktörler oluştururken bazılarını da çevresel faktörler oluşturur. Örneğin; dikkat, motivasyon, zeka, benlik saygısı, kaygı gibi faktörler çocuğun kendisiyle ilgiliyken; çocuğun aile içerisinde ve sosyal çevresinde yaşadığı sorunlar, çocuğun öğretmeniyle ilişkisi gibi faktörler de çevresel faktörleri oluşturur.

Özel Ankara Selvi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev alan psikologlarımız bu psikolojik faktörler üzerine odaklanarak öğrencilerimizin başarılı bir öğrenme süreci gerçekleştirmeleri için çabalarlar. Özel eğitim merkezlerimizdeki psikologların sorumluluklarının büyük bir bölümü oluşturan çocuklarla bireysel görüşmeler esnasında psikologlarımız öğrencilerin dikkat düzeyinin artmasına yönelik çalışmalar yapar, kaygı ile baş edebilmeleri için onları destekler, çevresindeki bireylerle sağlıklı iletişim ve ilişki kurabilmeleri için yardımcı olur. Bunlar ve daha birçok çalışma çocuğun yalnızca öğrenme süreçlerine etkin katılımını sağlamak için değil sosyal hayata da adapte olabilen bireyler haline gelebilmeleri için yapılır.

Aile Eğitimleri

Aileler çocuklarının akademik ve sosyal hayatlarında, kişilik gelişimlerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu sebeple ailelerin çocuklarına olan yaklaşımları çocuklarda olumsuz bir etki bırakacak şekilde olmamalıdır. Psikologlarımız ailelerin çocuklara karşı olan tutum ve davranışlarının iki taraf için de en faydalı olacak şekilde gelişmesi için aile seminerleri düzenlerler.

Ebeveyn ve Çocuk Arasındaki İlişki

Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki bazı sebeplerden dolayı zarar görebilir. Bazen aile bu sorunları kendi başına çözebilirken bazen de psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu noktada psikologlarımız ebeveyn ve çocuk ile ayrı ayrı bireysel görüşmeler gerçekleştirerek, ebeveyn ve çocuk ile birlikte görüşme gerçekleştirerek yaşanan sorunun çözülmesi için psikolojik destek sağlar.

Okul ile İş Birliği

Kurumlarımızda eğitim gören öğrencilerimizin okul yaşantısı bizler için çok önemli olan bir diğer konudur. Öğrencinin örgün eğitim gördüğü okulda yaşadığı güçlüklerin bilinmesi ve buna yönelik tutum ve davranışlar geliştirilmesi önemlidir. Çocuğun yaşadığı güçlük fark edilmeyip ona uygun davranışlar sergilenmediğinde çocuk eğitimden uzaklaşabilmektedir. Bu noktada özel eğitim merkezlerimizde çalışan psikologlar çocuğun okul yaşantısının ona uygun düzenlenmesi için okul psikolojik danışmanıyla görüşmeler gerçekleştirerek sorunlara ortak çözümler üretirler.

Öğretmen, Öğrenci ve Aile İlişkisi

Öğrenme sürecinin aksamaması için öğretmen, öğrenci ve aile arasındaki iletişim çok önemlidir. Psikologlarımız öğretmenlerin ders esnasında öğrenci ile yaşadığı sorunlara öğretmenlerle birlikte çözüm ararlar. Özel eğitim merkezlerimizde çalışan psikologlar ihtiyaç halinde ailelerden aldıkları bilgiler doğrultusunda öğretmene öğrenci hakkında bilgilendirme yaparlar.

Grup Eğitimi

Kurumumuzda eğitim gören öğrencilerimizin grup içerisinde aktif rol alma, sorumluluk alma, iş birliği yapma gibi sosyal yaşam becerilerinin gelişmesi için psikologlarımız koordinatörlüğünde grup eğitimleri hazırlanmaktadır.

M.E.B destekli ya da ücretli plan ile hizmet veriyoruz.

M.E.B. Destekli
Ücretli Plan

Özel Öğrenme Güçlüğü

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Ücretsiz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artükilasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

Ücretsiz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

Ücretsiz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu

Hemen Ara

Özel Öğrenme Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Dil ve Konuşma Güçlüğü

İletişim Kurunuz

 • Geç Konuşma
 • Ses Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Otizm Spektrum Bozukluğu

İletişim Kurunuz

 • Atipik Otizm
 • Çocukluk Otizmi
 • Asperger Sendromu
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

İşitme Yetersizliği

İletişim Kurun

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Duyu Bütünleme
 • Ergoterapi
 • Oyun Terapisi

Hemen Ara

Bilgi Talep Et

Ücretsiz değerlendirme ve servis talep edibilir, uzmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizi arayabiliriz.

Bizimle İletişim Kurun

Sizi en yakın zamanda arayalım!
Hemen Ara