[email protected] > Telefon: 0506 559 89 80

Ankara Oyun Terapisi Uygulama Merkezi

Ankara Selvi Özel Eğitim Merkezleri

Ankara’da Oyun Terapisi uygulayan M.E.B.’e bağlı eğitim merkezlerimiz, oyun terapisi uygulama yetkisine sahip sertifikalı oyun terapisti psikologlar ile hizmet vermektedir.

Ankara’da Oyun Terapisi uygulayan M.E.B.’e bağlı eğitim merkezlerimiz, oyun terapisi uygulama yetkisine sahip sertifikalı oyun terapisti psikologlar ile hizmet vermektedir. Özellikle çocuklar üzerinde uzmanlaşmış eğitim merkezlerimize, oyun terapisi hakkında bilgi almak için ulaşabilir ve ayrıca özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların oyun terapisiyle desteklenmesi için merkezlerimizden yardım alabilirsiniz.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun ve oyuncaklar vasıtasıyla çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine odaklanan özel terapi türüne “oyun terapisi” denmektedir. Oyun terapisi, terapist-danışan ilişkisi bağlamında sistematik olarak ve oyundaki etkileşimleri kullanarak çocuklarda problem çözme yöntemleri geliştirmeye odaklı ve çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir süreç olarak tanımlanır.

Oyun terapisindeki danışmanlık, terapist ve çocuğun arasındaki etkileşimin temeli olarak çocukların doğal dili olan oyunu kullanmaktadır. Terapist, oyun terapisinde oyuncaklar, sanatsal araçlar, oyunlar ve bütün diğer oyun araçları ile danışanlarıyla çocukların dilinden iletişim kurarak süreci ele alır.

Oyun Terapisi Kimlere Uygulanır? Hangi Alanlarda Etkilidir?

 • Alt ıslatma/kaka kaçırmada
 • Saç yolma/tırnak yemede
 • Öfke kontrol problemlerinde
 • Yeme bozukluklarında
 • Okul reddinde
 • Uyku sorunlarında
 • Sınır ve kural tanıma problemlerinde
 • Aile içi boşanma- ayrılma çatışmada
 • Davranış uyum sorunu olan çocuklara
 • Yeni kardeş ya da kardeş kıskançlığında
 • Okul uyum sorunu olan çocuklara
 • Akademik, sosyal ve fiziksel gelişim sorunlarında
 • Anksiyete/ depresyonda
 • Ebeveyne bağımlılıkta
 • Sosyal ilişkilerde yetersizlikte
 • Duygusal, fiziksel cinsel tacize uğramış çocuklara
 • Aile içi şiddet ya da ihmale uğrayan çocuklara
 • Evlat edinilmiş ya da koruyucu aileye verilmiş çocuklara
 • Kronik hastalığı olan ya da tedavi altında olan çocuklara
 • Dikkat bozukluğu tanısı almış çocuklara
 • Çok fazla sayıda kaza hastalık geçirmiş çocuklara
 • Otizmde
 • Özel öğrenme güçlüğünde
 • Zihinsel yetersizlikte

Oyun Terapisinin Amacı Nedir?

Oyun terapisinde amaç; oyun yardımıyla çocuğun iç dünyasını anlamak ve oyun üzerinden çocuğun kendisini ifade etmesine yardım etmektir. Terapide çocuk, kullanılan oyuncaklar ve materyaller ile kendi dünyasını terapiste açar. Bunun sonucunda da terapist, aile ile çocuk arasında bir nevi köprü olur.

Oyun terapisi odasında çocuğa gerçek yaşamında yapamayacaklarını canlandırma fırsatı da verilmiş olur. Yıkılan veya bozulan dengeleri tekrar sağlamaya çalışır. Bu yolla aileler de çocuklarının ne hissettiğini, farklı bakış açıları olabildiğini ve onlar da bazen fark edemedikleri şeyleri beklediklerini görürler. Kendisini tarafsız bir şekilde dinleyen ve kabul eden oyun terapistinin rehberliğinde çocuk, olmak istediği role bürünür ve bastırılmış duygularını ortaya çıkararak onlarla yüzleşmektedir. Daha sonrasında onlarla nasıl başa çıkacağını da öğrenir.

Güvenli ve sınırları çizilmiş bir ortam içerisinde eğitimli bir oyun terapisti ile oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Çocuk, oyun terapisinde tekrar tekrar oyun oynar. Böylece aslında kendi kendini tedavi etmeye çalışır. Oyun terapistlerinin de buradaki en önemli hedefi çocuğun kendini özgürce ifade etmesini sağlamaktır.

Önerilen Yazı : Disleksi

Özel Eğitimde Oyun Terapisinin Yeri?

Oyun terapisi özel eğitim alanlarında;

Otizm Ve Oyun Terapisi

Otizm; tekrarlı davranışlar, sosyal beceri eksiklikleri, konuşma ve sözel olmayan iletişimde yetersizliklerle karakterize edilen erken çocukluk döneminde görülen yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Otizme özel farmakolojik tedavilerin kısıtlı olması, davranışçı terapilerle beraber dil ve konuşma terapileri, uğraş terapileri ve oyun terapileri gibi bireyselleştirilmiş programların otizm tedavisinde daha sık kullanılmasına zemin hazırlamıştır.

Otizmli çocukların temel ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve güçlü yanlarının keşfedilmesinde son zamanlarda oyun terapisinin öneminin arttığı görülmektedir. Otizmli çocuklara yönelik hazırlanan bireyselleştirilmiş oyun teknikleri sayesinde çocuğun iletişim becerileri ve bireysel farkındalık kazanması amaçlanmaktadır.

Otizmli çocuklara yönelik hazırlanan oyun terapisi tekniklerinde ağırlıklı olarak beceri geliştirme aktiviteleri ve öz düzenleme uygulamalarına yer verildiği görülmektedir. Gözlem yoluyla öğrenme becerileri kısıtlı olan otizmli çocuklara yönelik son zamanlarda rol yapma oyunları daha sık tercih edilmektedir. Rol yapma oyunları sayesinde otizmli çocuklar gözlem yaparak sözel yönergeleri algılama, kendini ifade edebilme ve duygusal dışavurum gibi alanlarda kendini geliştirme fırsatı bulabilmektedirler.

Öğrenme Güçlüğü Ve Oyun Terapisi

Çocuğun hızına ve gelişim dönemine göre genelde 1 buçuk 2 saat sürmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi bazı bölümler sürelidir. Sorulan soru eğer ödüllü sorulardansa bu soruya cevap verme süresini hızlı tutan ek puanları hıza göre kazanır. Soru ödüllüyse çocuğa yönerge verilirken elinden geldiğince hızlı yap diye uyarıda bulunulur.Oyun terapilerinin, otizmli çocukların yanında öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların uyum becerilerinin artırılmasında ve olumsuz belirtilerin azaltılmasında da kullanımı son zamanlarda yaygınlaşmaya başlamıştır.

Öğrenme güçlüğünün tedavisinde son dönemde eğitsel tekniklerin yanı sıra çocuğu merkeze alan ve öğrenme güçlüğünün neden olduğu anksiyete, depresyon, özgüven eksikliği gibi psikolojik sorunların iyileştirilmesinde oyun terapisine olan ihtiyacın arttığı belirtilmektedir. Kendini ifade etme, sınırlı dikkat süresi ve derslerdeki başarısızlıklara bağlı olarak öğrenme güçlüğü olan çocuklarda görülebilen depresyon ve özgüven eksikliklerine yönelik “okul çantası takım oyunu, spontane metaforlar oyunu, duygular fotoğraf oyunu” gibi teknikler kullanılmaktadır. Öğrenme güçlüğü olan 7 çocukla birlikte yapılan bir çalışmada, uygulanan çocuk merkezli oyun terapileri sonucunda çocukların dikkat süreleri, anksiyete düzeyleri ve planlama becerileri üzerinde oyun terapilerinin anlamlı derecede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Önerilen Yazı : Özel Öğrenme Güçlüğü

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ve Oyun Terapisi (DEHB)

DEHB tedavisinde birçok farmakolojik ve psikoterapötik teknikler geliştirilmiştir. Özellikle çocuklara yönelik ilaç tedavisinin tek başına yeterli olmadığı, tedaviye oyun terapisinin de eklenmesiyle daha verimli sonuçlar alındığı belirtilmektedir. DEHB tanısı almış ilkokul çağındaki 20 çocuğa uygulanan oyun terapisinin, DEHB’ye bağlı olarak gelişen davranışsal ve duygusal stres düzeylerinde iyileştirmeler sağladığı gözlemlenmiştir.

Kendini ifade etmekte zorlanan hiperaktif çocuklara yönelik hazırlanan hamur ve boyama oyunlarında, çocukların kurallı yönergeler sayesinde sıra bekleme alışkanlıkları kazanması, şekil verme ve bozma aktiviteleri ile ise bastırılmış duygularının daha rahat dışavurumu sağlanabilmektedir. DEHB’li çocukların dikkat sürelerinin kısa olması ve yüksek enerjiye sahip olmalarından dolayı terapi süreleri ortalama 25-40 dakika arasında tutulmaktadır.

Zihinsel Engel Ve Oyun Terapisi

Oyun terapilerinin kullanım alanının genişlemesiyle birlikte bir diğer uygulama alanı zihinsel engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Zihinsel engeli olan çocuklara yönelik oyun terapisi uygulamaları kısıtlı olup genel olarak davranış değiştirme ve öz bakım becerileri kazandırmayı amaçlayan oyunlar oynanmaktadır. Hayvan taklitleri, ince motor becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yakalama ve bağlama oyunları ile yapılandırılmış boyama çalışmaları zihinsel engeli olan çocuklarla yapılabilecek oyun terapisi tekniklerine örnek olarak gösterilebilir.

Türkiye’de 3-6 yaş grubundaki zihinsel engeli bulunan 40 çocukla yapılan deneysel bir çalışmada, oyun terapisinin, algılama ve motor becerilerle birlikte çocukların günlük işlevsellik düzeylerini anlamlı bir şekilde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer Bozukluklar Ve Oyun Terapisi

Oyun terapisi çocukluk çağındaki yaygın psikolojik sorunların yanında sık görülmeyen veya alteranatif tedavilere cevap vermeyen sorunların tedavisinde de kullanılabilmektedir. Çocukluk çağında ki sık görülmeyen psikolojik bozuklukların tedavisinde terapistin hangi oyun terapisi tekniğini kullanacağı önemli bir noktadır. Örneğin, konuşma bozukluklarının tedavisinde bireysel terapilerin, yeme bozukluklarında ise aile-çocuk ortak etkileşimli oyunların kullanılması verimliliği doğrudan etkileyebilmektedir.

Neden Oyun Kullanıyoruz?

Çocuklara yönelik gerçekleştirilen psikolojik uygulamalar yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen uygulamalardan daha farklı şekildedir. Bu farklılığın oluşmasındaki en temel sebep çocukların gelişim dönemleri itibariyle farklı özelliklere sahip olmasıdır. Oyunun ve oyun terapisinin günümüzde çocuklara psikolojik uygulama yapmada çok yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bunun nedeni 12 yaş altındaki çocukların kendi duygu ve düşüncelerini sözel olarak sınırlı düzeyde ifade edebilmeleridir. Bu grupta yer alan çocuklarda danışan oturumuna gelmek, oturmak ve yaşadıklarını, hissettiklerini sözcüklerle bir terapiste anlatmaya çalışmak çoğunlukla güç görünmektedir. Bu gruptaki çocukların gelişimsel özelliklerinden kaynaklı olarak konuşmaya dayalı terapi sürecinden faydalanabilecek becerilere yeterince sahip olmadıkları söylenebilir.

Bunun yerine çocukların bir terapi oturumunda oyuncakları, hikayeleri, kil, kuklalar vb. gibi diğer oynayabilecekleri araçları kullanarak ve canlandırmalar yapıp rol oynayarak terapistle iletişim kurabilmelerinin ve kendilerini ifade edebilmelerinin daha rahat olacağı belirtilmektedir. Oyun çocukların yaşantılarında kendilerini ifade etmenin doğal bir aracı olarak kullanıldığında çocuklar bunu içlerinde biriken gerginlik, hayal kırıklığı, güvensizlik, öfke, korku, karmaşıklık ve şaşkınlık duygularını dışarı çıkarmak amacıyla kullanma fırsatı yakalamaktadır. Çocuklar bu duygularını oynayarak dışarı çıkardıklarında ise onlarla yüzleşebilmekte, onları kontrol edebilmekte veya onlardan vaz geçebileceklerini fark edebilmektedir. Bu nedenle oyun ve oyun terapisi çocuklar için oldukça büyük önem taşımaktadır.

Oyun Terapisi Kaç Seans Sürer?

Toplamda kaç seans süreceği çocuktan çocuğa değişebilir fakat alışma, yansıtma ve iyileşme aşamaları için minimum 10 seans önermekteyiz.

Oyun Terapisinde Seanslar Kaç Dakikadır?

Terapide iyileşme çok hızlı gelişen bir süreç değildir. Uzun zaman içinde birikmiş problemlerin bir çırpıda çözülmesini beklemek pek gerçekçi olmayacaktır. Oyun terapisi genellikle haftada 1 kez olur ve 30 dakika ile 1 saat arasında süren seanslar halinde uygulanır.

Oyun Terapisi Kaç Yaş Aralığına Uygulanır?

Oyun terapisi genelde, 2 ve 12 yaşları arasındaki çocuklarda uygulanır. 2 yaş çocuğun genellikle oyun oynamaya başladığı yaştır. 12 yaşından büyük çocuklarda da bazen, yaşadığı soruna göre oyun terapisi tercih edilebilir.

Oyun Terapisi Nasıl Uygulanır?

Terapi için ayrılmış, hemen hemen her çeşit oyuncağın yer aldığı özel bir odada yapılır. Bu odadaki oyuncaklar oraya ait olmalı ve oyuncakların dışarı çıkarılmasına izin verilmemelidir. Terapist ebeveynler ile düzenli olarak iletişim kurar, sorunu çözümleme planı oluşturulur ve gelişimleri aktarır. Bazen ebeveyni çocuk ile terapiye dahil edebilir. Süresi, çocuğa tanınan imkanlar vb. gibi terapinin sınırları önceden çizilmelidir.

Oyun Terapisi Yöntemleri Nelerdir?

 1. Yönlendiren: Terapistin kuralları koyduğu ve seansta oynanılacak oyunları önceden belirlemiş olduğu oyun terapisidir.
 2. Yönlendirmeyen (Çocuk Odaklı): Çocuğun istekleri doğrultusunda, onun belirlediği oyunlarla gelişen oyun terapisidir.

Evde Oyun Terapisi Mümkün Mü?

Oyun terapisi ile oyun aynı şey değildir. Evde oynanan oyunlar ile oyun terapisi arasında farklılıklar bulunur. Oyun terapisi çocukların hayat şartlarına doğal olarak verdiği tepkileri ortaya dökmesine imkan verir.

Oyun terapisti ise oyun odasında empati, kabul ediliş ve anlayış havasını oluşturabilmek üzere eğitim almıştır. Oyun terapistinin varlığı çocuğun kendini kabul edilmiş ve anlaşılmış olarak hissetmesine, kontrol hissi sağlamasına ve zor durumların farkına varabilmesine uygun ortam ve olanak sağlar. Dolayısıyla oyun terapisi bu konuda uzmanlaşmış ve bunun eğitimini alan kişiler tarafından uygulanmalıdır.

Kimler Oyun Terapisi Uygulayabilir?

Ruh sağlığı hizmeti sunan profesyoneller (psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman, vb) oyun terapisi uygulayabilir. Oyun terapisi uygulayan terapistin temel özellikleri ise

 • Empatik
 • Koşulsuz olumlu kabul gören,
 • Çocuk ile sıcak ilişki ve iletişim kurabilen
 • Çocuğun duygularını kolay ifade edebilmesine olanak sağlayan
 • Çocuğun problem çözme becerisine ve seçimlerine saygı duyan
 • Çocuğun seçimlerinde sorumluluğu ve tercihleri çocuğa verebilen
 • Çocuğu yönlendirmeden, çocuğun çizdiği yolu sabırla takip eden,
  şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda oyun odasında terapist anne, baba ya da öğretmen rolünde ve aceleci ya da sabırsız olmamalıdır. İyi bir takipçi ve amacı konuşmak değil konuşturmak olmalıdır. Çocuğu tam olarak kabul etmelidir. Oyun terapisti, çocuğu tüm hata, eksiklik ve zayıflıklarıyla koşulsuz olarak kabul eder. Çocuk, rahatlar ve daha cesur bir şekilde kendini oyunun akışına bırakır.

Oyun Terapisinde Kullanılan Oyuncaklar

 • Bebek (biberon, yatak, üstünü örtebilecekleri minik örtü, ve giysiler)
 • Aileyi oluşturan bebekler (anne, baba, kız/erkek çocuğu, büyükanne, büyükbaba, vs.)
 • Otorite sembolü figürler
 • Oyun evi ve ev eşyaları (mutfak, banyo ve tuvalet, yatak odası, tv, koltuk, vs.)
 • Mutfak malzemeleri ve yiyecekler (çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak, tencere, vs.)
 • Karşılıklı konuşmak için iki telefon
 • Kuklalar (hayvanlar, insan figürleri)
 • Hayvanlar (evcil ve vahşi hayvanlar)
 • Trenler (vagonlar, raylar) ve uçaklar
 • Arabalar ( itfaiye, polis arabaları, içine figürlerin konabileceği taşıtlar)
 • Hacıyatmaz
 • Doktor malzemeleri
 • Yumuşak top
 • Giysiler ve aletler (polis şapkası, tamir aletleri, vs)
 • Kule yapılabilecek küpler
 • Boyama ve çizme aktiviteleri için gerekli olan kalemler, boya ve kağıtlar
 • Oyun hamuru ve parmak boyaları
 • Yapıştırma ve kesme için yaşa uygun malzemeler
 • Masa oyunları
 • Kum ve su

Oyun Terapisinde Sınır Koyma

Oyun terapisi içinde konulan sınırların bazı faydaları bulunmaktadır. Çocuğun duygusal ve fiziksel güvenini sağlamlaştırır. Terapisti korur ve çocuğun kabulünü yükseltir. Karar vermeyi, kendini kontrolü, sorumluluğu kolaylaştırır. Profesyonelliği, etiği, sosyal ilişkiyi, oyun terapisi materyallerini ve terapisti korur.

Oyun Terapisi ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

 1. Oyun terapisi tanı koymak için yapılmaz. İyileştirmek ve dışa vurmak için yapılır.
 2. Oyun terapisi plansız yapılmamalıdır. Mutlaka yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış olmalıdır.
 3. Oyun terapisinde sınır yoktur, çocuk ne isterse yapabilir yanlış bir düşüncedir. Mutlaka bir sınır vardır ve önceden yapılamayacak davranışlar belirlenmelidir.
 4. Oyun terapisinin bir süresi yoktur, çocuk sıkılana kadar devam edebilir demek yanlış olacaktır. Süre vardır ve bu sürenin bilgisi çocukla paylaşılmalıdır.
 5. Elimizde olan kadar oyuncakla da terapi yapılmaz. Sınıfta oynanan mevcut oyuncaklar oyun terapisi için yeterli olmayacaktır. Zorunlu olarak belli materyaller üzerine yoğunlaşmak gerekebilir.
 6. Terapist çocukla sohbet edip, sorular yöneltebilir düşüncesi de yanlıştır. Terapist gözlem yapmalı, yansıtıcı olmalı ve çocuk isterse onun oyununa dahil olmalıdır.
 7. Oyun terapisinde sadece oyun oynanır, yazı yazılmaz, resim çizilmez demek yanlıştır. Çocuk isterse yazıp, çizebilir, boyayabilir.

Psikolog Zeynep Demirturan

Bilgi Talep Et

Bu form ile Oyun Terapisi talep edibilir, uzmanlarımızdan danışmanlık alabilir, karşılaştığınız problemleriniz için sizi arayabiliriz.

Bizimle İletişim Kurun

Sizi en yakın zamanda arayalım!
Hemen Ara